fbpx Karol Sikora | Wydział Chemii

Karol Sikora | Wydział Chemii

mgr Karol Sikora

Karol Pracownia Glikochemii

Kontakt:

pok.: B17, budynek "B" WCh, ul. W. Stwosza 63
e-mail: karol.sikora@phdstud.ug.edu.pl
tel.: 058 523-5072
fax: 058 523-5012

Konsultacje: środa, 1200-1300

Tematyka badań:

 • Synteza i biologiczne właściwości wybranych czwartorzędowych soli N-alditoliloamoniowych.

Lista publikacji:

 1. Bednarko, J., Wielińska, J., Sikora, K., Liberek, B., Nowacki, A., Theoretical studies on the reaction of mono- and ditriflate derivatives of 1,4:3,6-dianhydro-D-mannitol with trimethylamine—Can a quaternary ammonium salt be a source of the methyl group? J. Comput. Aided. Mol. Des. 2015, DOI 10.1007/s10822-015-9885-9
 2. Sikora, K., Nowacki, A., Sikorski, A., Dmochowska, B., J. Mol. Struct., 2015, 1101, 228-235
 3. Nowacki, A., Wielińska, J., Walczak. D., Sikora, K., Dmochowska, B.,  Liberek, B. The conformational behavior, geometry and energy parameters of Menshutkin-like reaction of O-isopropylidene-protected glycofuranoid mesylates in view of DFT calculations J. Mol. Graph. Model. 2014, 52, 91–102
 4. Dmochowska, B., Sikora, K., Woziwodzka, A., Piosik, J., Wiśniewski, A. Właściwości mutagenne czwartorzędowych soli aldtitolilo- i glikozylo amoniowych Przem. Chem., 2013, 92(9):1585-1588
 5. Nowacki, A., Sikora, K., Dmochowska, B., Wiśniewski, A. DFT studies of the conversion of four mesylate esters during reaction with ammonia J. Mol. Mod., 2013, 19:3015-3026
 6. Dmochowska, B., Sikora, K., Chojnacki, J., Wojnowski, W., Wiśniewski, A. N,N,N-Trimethyl-N-(methyl-5-deoxy-2,3-O-isopropylidene-β-D-ribofuranosid-5-yl)ammonium 4-methylbenzenesulfonate sesquihydrate Acta Cryst., 2013, E69:o1019-o1020
 7. Nowacki, A., Sikora, K., Dmochowska, B., Wiśniewski, A. Studies of the formation of N-substituted pyridinium mesylates: A theoretical approach Comp. Theor. Chem., 2012, 1000:33-41
 8. Nowacki, A., Dmochowska, B., Sikora, K., Madaj, J., Wiśniewski, A. Theoretical studies of the formation of quaternary pyridinium mesylates Comput. Theoret. Chem., 2012, 986:85-92
 9. Sikora, K., Dmochowska, B., Woziwodzka, A., Piosik, J., Węgrzyn, G., Wiśniewski, A. O bromkach D-glikopiranozyd 2-amonioetylu Na Pograniczu Chemii i Biologii, 2011, XXVII:55-65
 10. Dmochowska, B., Piosik, J., Woziwodzka, A., Sikora, K., Wiśniewski, A., Węgrzyn, G. Mutagenicity of quaternary ammonium salts containing carbohydrate moieties J. Hazard. Mater., 2011, 193:272-278
 11. Nowacki, A., Dmochowska, B., Jączkowska, E., Sikora, K., Wiśniewski, A. Theoretical studies of the formation of quaternary ammonium mesylates Comput. Theoret. Chem., 2011, 973:53-61
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 31 grudnia 2015 roku, 13:27