fbpx Tematyka badawcza | Wydział Chemii

Tematyka badawcza | Wydział Chemii

Tematyka badawcza

Tematyka badawcza Pracowni Syntezy Bionieorganicznej:

Synteza i analiza aminowych i azydowych pochodnych cukrowych 2,3-dideoksy-heksopiranozydów.

Badania równowag kompleksowania pochodnych cukrowych w roztworach wodnych z jonami metali.  Ustalanie struktury otrzymanych związków.

Wyodrębnienie ligandów z wybranymi metalami w stanie stałym.

Badania równowag kwasowo-zasadowych związków w środowisku wodnym.

Metody eksperymentalne stosowane w prowadzonych badaniach:

  • metody instrumentalne (potencjometria, spektroskopia UV-Vis, IR)

Współpraca z innymi grupami badawczymi i ośrodkami naukowymi:

  • badania mikrobiologiczne
  • badania teoretyczne

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Dąbrowska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Dąbrowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 15 lutego 2016 roku, 11:27