fbpx prof. UG, dr hab. Aleksandra Dąbrowska | Wydział Chemii

prof. UG, dr hab. Aleksandra Dąbrowska | Wydział Chemii

prof. UG, dr hab. Aleksandra Dąbrowska

prof UG, dr hab. Aleksandra Dąbrowska

 

                   profesor nadzwyczajny UG

                   pokój A219

                   tel. (58) 523 50 54, wew. 5054

                   e-mail: aleksandra.dabrowska@ug.edu.pl

 

Pełnione funkcje

Kierownik Pracowni Syntezy Bionieorganicznej

Kierownik i opiekun obowiązkowych praktyk zawodowych dla studentów kierunku: Chemia

Członek Rady Naukowej Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Przedstawiciel pracowników Wydziału Chemii w Senackiej Komisji Socjalno-Mieszkaniowej (SKSM)

Członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Przewodnicząca Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem na Wydziale Chemii

Człoenk Komisji Rekrutacyjnej stacjonarnych studiów doktoranckich INTERNATIONAL PH.D. PRORAMME „CHEMISTRY FOR HEALTH AND THE ENVIRONMENT” (INTERCHEM) w roku akademickim 2016/2017

 

Tematyka badawcza

Synteza aminowych i azydowych pochodnych cukrowych 2,3-dideoksy-heksopiranozydów

Badania równowag kompleksowania pochodnych cukrówych w roztworach z jomani metali dwu- i trójwartościowych. Wyodrębnienie tych ligandów z wybranymi metalami w stanie stałym. Ustalanie struktury otrzymanych połączeń.

Badania równowag kwasowo-zasadowych związków.

Metody eksperymentalne stosowane w prowadzonych badaniach: potencjometria, spektroskopia UV-Vis

 

Dydaktyka

Publikacje

Podręczniki i skrypty

Zjazdy / konferencje / szkolenia

Granty

Współpraca naukowa

Staże

 •  Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut fur Anorganische und Analytische Chemie (Niemcy) 09.2013 visiting profesor (dwa tygodnie)

Nagrody i wyróżneinia

Wystąpienia ustne

1. A. DąbrowskaCząsteczka z NO-blem, wykład popularno-naukowy wygłoszony w ramach Dni Otwartych Wydziału Chemii UG, Gdańsk, maj 24-25, 2012.

Inne

 • Współpraca ze szkołami (kuźnia olimpijczyków)
 • Członek komisji UKA (od 2014)
 • Zarządzanie ryzykiem na Wydziale Chemii (od 2014)
 • Członek Jury na ISCC 2014
 • Członek Klubu Profesorskiego (od 2014)
 • Recenzent NCBiR (2013)
 • Członek PTChem (od 2013)
 • Członek Rady Naukowej Wydziału Chemii UG (od 2011)
 • Nowe sensory chemiczne do badań biologicznych. Projektowanie i ocena zastosowa nowych substancji chemicznych w bioanalizie – praca podyplomowa złożona w ramach projektu KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R (UDA-POKL.04.02.00-00-045/09-00 z dnia 26.10.2010) (dyplom w załączeniu).
 • I Konferencja Dydaktyczna Dydaktyka akademicka: tradycja i nowoczesność, Gdańsk, 05 kwietnia 2013;
 • Przygotowanie wniosków projektowych do 7 Programu Ramowego UE (7PR) i metodyka zarządzania międzynarodowymi projektami badawczymi (dyplom w załączeniu)

 

powrót do poprzedniej strony

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Dąbrowska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Dąbrowska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 sierpnia 2016 roku, 16:43