fbpx od 2011 | Wydział Chemii

od 2011 | Wydział Chemii

Projekty i granty od 2011 roku

Projekty i granty prowadzone od 2011 roku

  • Aleksandra M. Dąbrowska - autor skryptu General Chemistry with elements of Physical Chemistry - Student Solution Manual - 2015, przygotowanego w ramach realizacji projektu PWP: Uniwersytet Jutra - Umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown. Zadanie nr 1 Projektu: Modyfikacja programów studiów i sposobu kształcenia na wybranych kierunkach UG.
  • Aleksandra M. Dąbrowska - autor skryptu General Chemistry with elements of Physical Chemistry - Student Laboratory Manual - 2015, przygotowanego w ramach realizacji projektu PWP: Uniwersytet Jutra - Umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown. Zadanie nr 1 Projektu: Modyfikacja programów studiów i sposobu kształcenia na wybranych kierunkach UG.
  • Aleksandra M. Dąbrowska, Henryk Myszka - autorzy skryptu Ćwiczenia audytoryjne z chemii ogólnej i nieorganicznej - 2014, przygotowanego w ramach realizacji projektu Kształcenie kadr dla innowacji gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOS), UDA.POKL.0404.02-00-271/12-00
  • Aleksandra M. Dąbrowska - realizator grantu: Prooksydacyjne działanie tioloreaktywnych cyklopentenonów w ścieżkach sygnalizacyjnych prowadzących do autoeliminacji komórek mięsaka kościopochodnego, (2010 – 2013) N N401 572640.
  • Aleksandra M. Dąbrowska - realizator grantu: Synteza oraz charakterystyka fizyko-chemiczna potencjalnych biosensorów molekularnych reaktywnych form azotu w ewaluacji w makrofagach (RAW 264.7), (2009 – 2012) N N204 136238.
  • Aleksandra M. Dąbrowska - kierownik grantu: Równowagi kwasowo-zasadowe w roztworach aminodeoksycukrów i ich azydowych prekursorów, (2010 – 2011) BW/8232-5-0450–0. 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Dąbrowska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Dąbrowska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 sierpnia 2016 roku, 16:22