fbpx Biotechnologia I rok | Wydział Chemii

Biotechnologia I rok | Wydział Chemii

Biotechnologia I rok

Przedmiot: Chemia Ogólna z elementami Chemii Fizycznej - Ćwiczenia laboratoryjne

Studenci I roku kierunek Biotechnologia

Program ćwiczeń laboratoryjnych będzie realizowany na podstawie skryptów:

  • Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej. I. Część teoretyczna
  • Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej. II. Część doświadczalna” – Praca zbiorowa (L. Chmurzyński i inni) Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011

Wymienione skrypty można kupić m. in. w księgarni uniwersyteckiej na Wydziale Nauk Społecznych.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu zajęć laboratoryjnych, wykazu ćwiczeń znajdują się na stronie internetowej Katedry Chemii Ogólnej i Nieorganicznej w zakładce Dydaktyka.

 

Sprawozdania

Każde sprawozdanie należy sporządzić według opisu Szczegółowych poleceń do sprawozdań znajdujących się na końcu każdego działu (za częścią doświadczalną)

Sprawozdanie powinno zawierać następujące elementy:

  • stronę tytułową, którą należy odpowiednio uzupełnić (strony do pobrania w załącznikach poniżej);
  • podtytuły wszystkich wykonywanych doświadczeń;
  • przejrzyste zestawienie wyników pomiarów i obliczeń;
  • zwięzły, jakościowy opis wyników w formie równań reakcji chemicznych z podaniem nazw powstających substancji oraz ich właściwości fizycznych (barwa, stan skupienia, itp.);
  • analizę wyników oraz wnioski.

Poprawa sprwaozdań powinna być dołączona na oddzielnej stronie zatytułowanej "Poprawa I"

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Sprawozdanie - wzór454.82 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Dąbrowska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Dąbrowska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 października 2016 roku, 16:22