fbpx Rozdziały w książkach | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Rozdziały w książkach

Rozdziały w książkach (lata 2011-2016)

2015

 1. A. Tesmar, D. Wyrzykowski, D. Jacewicz, J. Pranczk, L. Chmurzyński, "Reaktywne formy tlenu – wrogowie czy sprzymierzeńcy komórek roślinnych?", Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXV, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, s. 35-44, Grant NCN DEC-2012/07/B/ST5/00753
 2. J. Pranczk, D. Jacewicz, D. Wyrzykowski, A. Tesmar, L. Chmurzyński, "Ochrona komórek roślinnych – antyoksydanty w roli głównej", Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXV, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, s. 23-33, Grant NCN DEC-2012/07/B/ST5/00753

 

2014

 1. A. Barabaś, J. Kira, G. Romanowski, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, "3-azydo-2,3-dideoksy-D-heksopiranozydy n-propylu jako ligandy w reakcjach kompleksowania jonów VO2+ : rozważania teoretyczne", Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXIII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 207-214, 978-83-232-2803-5
 2. J. Pranczk, D. Jacewicz, D. Wyrzykowski, A. Tesmar, L. Chmurzyński, "Badania właściwości cytoprotekcyjnych związków kompleksowych : wybrane metody chemiczne i biologiczne", Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXIII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 43-52, 978-83-232-2803-5, Grant NCN DEC-2012/07/B/ST5/00753
 3. A. Tesmar, D. Wyrzykowski, D. Jacewicz, J. Pranczk, L. Chmurzyński, "Charakterystyka flawonoidów i ich znaczenie jako antyoksydantów małocząsteczkowych", Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 349-361, 978-83-232-2802-8
 4. A. Barabaś, J. Piosik, G. Gołuński, A. Kawecka, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, "Ocena aktywności biologicznej serii 3-azydowych izomerów monosacharydów", Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXIII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 177-184, 978-83-232-2803-5
 5. A. Kawecka, A. Chylewska, G. Wawrzyniak, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, "Produkty reakcji n-heksanolu z pochodnymi 3-azydosacharydów, tom XXXIII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 195-206, 978-83-232-2803-5
 6. D. Wyrzykowski, D. Jacewicz, K. Żamojć, A. Tesmar, J. Pranczk, L. Chmurzyński, "Wanad - właściwości chemiczne i biologiczne", Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXIII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 33-42, 978-83-232-2803-5
 7. A. Barabaś, A. Chylewska, G. Wawrzyniak, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, "Wpływ konfiguracji podstawnika azydowego na właściwości fizykochemiczne wodnych roztworów 3-azydowych pochodnych sacharydów", Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXIII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 185-194, 978-83-232-2803-5
 8. K. Żamojć, M. Zdrowowicz, D. Wyrzykowski, D. Jacewicz, L. Chmurzyński, "Znaczniki fluorescencyjne do oznaczania anionorodnika ponadtlenkowego w materiale biologicznym", Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 363-373, 978-83-232-2802-8, Grant NCN DEC-2012/07/B/ST5/00753

 

2013

 1. D. Jacewicz, A. Tesmar, D. Wyrzykowski, J. Pranczk, L. Chmurzyński, „Badania spektroskopowe właściwości antyutleniających kompleksów wanadylu z jonami diglikolanowym i tiodioctanowym”, Nauka i przemysł, metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Wydawnictwo Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie, Lublin 2013, s. 421-423, ISBN 978-83-937272-0-9
 2. D.  Wyrzykowski, B. Pilarski, D.  Jacewicz, J. Pranczk, A. Tesmar, L.  Chmurzyński, Badania trwałości termodynamicznej kompleksu cynku(II) z jonem diglikolanowym, Nauka i przemysł, metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Wydawnictwo Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie, Lublin 2013, s. 424-426, ISBN 978-83-937272-0-9
 3. D. Uber, J. Makowska, L. Chmurzyński, „Wpływ naładowanych reszt aminokwasowych na strukturę β w białkach”, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXI, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 137-145, ISBN 978-83-232-2683-3
 4. A. Dąbrowska, G. Romanowski, A. Barabaś, A. Kawecka, A. Chylewska, L. Chmurzyński, „Spektroskopia NMR jako metoda określania struktury anomerów 3-amino-2,3-dideoksy-D-heksopiranozydów etylu”, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXI, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 161-166, ISBN 978-83-232-2683-3
 5. K. Żamojć, D. Jacewicz, L. Chmurzyński, „Sondy fluorescencyjne do oznaczania anionów nadtlenoazotanowych(III) w materiale biologicznym”, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXI, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 169-177, ISBN 978-83-232-2683-3, Grant NCN DEC-2012/07/B/ST5/00753
 6. A. Chylewska, K. Turecka, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, „Aktywność mikrobiologiczna jednordzeniowych połączeń koordynacyjnych Cu(II) z witaminą B6”, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXI, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 179-184, ISBN 978-83-232-2683-3
 7. M. Ogryzek, K. Turecka, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, A. Chylewska, „Rola połączeń koordynacyjnych Ru(III) z pochodnymi pirazyny w przetrwaniu bakterii i grzybów”, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXI, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 185-190, ISBN 978-83-232-2683-3
 8. P. Zięba, S. Nakonieczna, A. Cirocka, D. Zarzeczańska, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, „Wpływ położenia grupy izobutoksylowej na właściwości spektralne i kwasowość pochodnych kwasów boronowych”, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXI, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 217-223, ISBN 978-83-232-2683-3
 9. J. Pranczk, D. Jacewicz, D. Wyrzykowski, L. Chmurzyński, „Metody oznaczania nadtlenku wodoru”, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXI, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 235-241, ISBN 978-83-232-2683-3
 10. J. Pranczk, D. Jacewicz, D. Wyrzykowski, L. Chmurzyński, „Mimetyki dysmutazy ponadtlenkowej”, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXI, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 301-308, ISBN 978-83-232-2683-3

 

2012

 1. D. Wyrzykowski, D. Jacewicz, N. Sobolewska, J. Pranczk, L. Chmurzyński, „Badania kinetyczne reakcji akwatacji [Co(oda)(H2O)2]H2O katalizowanej jonami Fe(III)”, V Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, Lublin 2012, s. 487-490, ISBN: 978-83-7784-086-3
 2. D. Wyrzykowski, D. Jacewicz, J. Pranczk, L. Chmurzyński, „Wykorzystanie metody stopped-flow w badaniach związków koordynacyjnych”, V Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, Lublin 2012, s. 505-509, ISBN 978-83-7784-086-3
 3. J. Pranczk, D. Jacewicz, D. Wyrzykowski, K. Żamojć, L. Chmurzyński, „Badania szybkości reakcji izomeryzacji związków koordynacyjnych metodą UV-Vis”, V Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, Lublin 2012, s. 502-504, ISBN: 978-83-7784-086-3
 4. D. Wyrzykowski, „Izotermiczna kalorymetria miareczkowa – aspekty teoretyczne i praktyczne”, V Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, Lublin 2012, s. 491-501, ISBN 978-83-7784-086-3
 5. D. Jacewicz, D. Wyrzykowski, K. Żamojć, L. Chmurzyński, „cis-[Cr(C2O4)(pm)(OH2)]+ jako potencjalny biosensor nadtlenku wodoru w komórkach hipokampa”, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXIX, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, s. 129-138, ISBN 978-83-232-2506-5
 6. A. Chylewska, K. Turecka, R. Hałasa, A. Dąbrowska, W. Werel, L. Chmurzyński, „Struktura kompleksów niklu(II) z witaminą B6 a ich aktywność antybakteryjna”, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXIX, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, s. 173-178, ISBN 978-83-232-2506-5
 7. A. Chylewska, D. Zarzeczańska, A. Dąbrowska, K. Turecka, R. Hałasa, W. Werel, L. Chmurzyński, „Właściwości kompleksotwórcze wybranych N,N-donorowych ligandów chelatowych względem Ru(III) i aktywność mikrobiologiczna uzyskanych połączeń”, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXIX, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, s. 179-186, ISBN 978-83-232-2506-5
 8. D. Jacewicz, D. Wyrzykowski, K. Żamojć, L. Chmurzyński, „Połączenia koordynacyjne chromu jako związki biologicznie czynne”, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXIX, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, s. 199-210, ISBN 978-83-232-2506-5
 9. K. Żamojć, D. Jacewicz, L. Chmurzyński, „Sondy fluorescencyjne do oznaczania tlenku azotu(II) w materiale biologicznym”, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXIX, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, s. 247-257, ISBN 978-83-232-2506-5
 10. A. Barabaś, A. Kawecka, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, „Właściwości kwasowo-zasadowe 3-azydo-2,3-dideoksy-D-heksopiranozydów metylu”, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXIX, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, s. 261-266, ISBN 978-83-232-2506-5
 11. A. Kawecka, A. Barabaś, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, „Spinowo znakowane pochodne węglowodanów”, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXIX, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, s. 291-298, ISBN 978-83-232-2506-5
 12. K. Żamojć, D. Jacewicz, L. Chmurzyński, „Badania oddziaływań pomiędzy wybranymi pochodnymi kumaryny a 4-OH-TEMPO z wykorzystaniem stacjonarnej spektroskopii fluorescencyjnej”, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXIX, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, s. 373-383, ISBN 978-83-232-2506-5
 13. D. Jacewicz, L. Chmurzyński, "Ditlenek węgla i tlenek azotu(II) jako biologicznie aktywne cząsteczki nieorganiczne", Na pograniczu chemii i biologii, tom XXVIII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, s. 35-64, ISBN 978-83-232-2505-8

 

2011

 1. K. Żamojć, D. Jacewicz, L. Chmurzyński, „Badanie oddziaływań pomiędzy chlorkiem dansylu a ditlenkeim azotu”, Jakość Powietrza a Jakość Życia, Gdańsk 2011, s. 139-144, ISBN: 978-83-928986-8-9
 2. K. Żamojć, J. Gębicki, „Testy równoważności metod pomiarowych dla pyłu zawieszonego PM10”, Jakość Powietrza a Jakość Życia, Gdańsk 2011, s. 144-152, ISBN 978-83-928986-8-9
 3. D. Wyrzykowski, D. Zarzeczańska, D. Jacewicz, L. Chmurzyński, „Thermodynamics of Co2+, Ni2+ and Zn2+ ions binding to oxydiacetate ligand”, X Międzynarodowe Seminarium im. St. Bretsznajdera, Płock 2011, s. 244-246, ISBN: 978-83-62081-69-1
 4. D. Wyrzykowski, D. Jacewicz, L. Chmurzyński, “Thermal analysis of tetrachloroferrates(III) with 2-, 3- and 4-methylpyridinium cations”, X Międzynarodowe Seminarium im. St. Bretsznajdera, Płock 2011, s. 241-243, ISBN: 978-83-62081-69-1.
 5. K. Żamojć, D. Jacewicz, L. Chmurzyński, „Badanie oddziaływań wybranych fluoroforów z 4-OH-TEMPO”, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXVII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, s. 87-94, ISBN 978-83-232-2368-9
 6. A. Chylewska, K. Turecka, A. Dąbrowska, W. Werel, L. Chmurzyński, „Aktywność bójcza połączeń koordynacyjnych kobaltu(III) z N,N’-donorowymi ligandami organicznymi”, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXVII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, s. 13-17, ISBN 978-83-232-2368-9

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krzysztof Żamojć
Treść wprowadzona przez: Krzysztof Żamojć
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 31 lipca 2016 roku, 8:55