fbpx Anna Barabaś | Wydział Chemii

Anna Barabaś | Wydział Chemii

mgr Anna Barabaś

powrót             

                   pokój A220, A201

                   tel. (58) 523 50 65, wew. 5065

                   e-mail: anna.barabas@phdstud.ug.edu.pl

 

 

Dydaktyka

Nagrody i wyróżneinia

  • 2014: Laureat nagrody dla Najlepszego Absolwenta studiów na kierunku Chemia na wydziale Chemii UG
  • 2013: stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2013/2014
  • 2013: stypendium Marszałka województwa pomorskiego dla studentów z Pomorskiego za rok akademicki 2013/2014

 

Tematyka badawcza

Badania równowag kompleksowania pochodnych cukrówych w roztworach z jomani metali jedno- dwu- i trójwartościowych. Wyodrębnienie tych ligandów z wybranymi metalami w stanie stałym. Ustalanie struktury otrzymanych połączeń.

Badania równowag kwasowo-zasadowych związków.

Metody eksperymentalne stosowane w prowadzonych badaniach: potencjometria, spektroskopia UV-Vis

 

Publikacje

Zjazdy / konferencje

Szkolenia

2013

  • „Spektroskopia podczerwieni w rutynowych badaniach laboratoryjnych”, szkolenie zorganizowane przez PerkinElmer Polska (certyfikat w załaczeniu)
  • „Bezpieczne posługiwanie się zamkniętymi źródłami promieniowania jonizującego. Zastosowanie w laboratorium.” szkolenie zorganizowane przez Instytut Fizyki Doświadczalnej przy Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki na Uniwersytecie Gdańskim (certyfikat w załączeniu)

2012

  • Lektorat języka angielskiego, zajęcia zorganizowane przez Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego, certyfikat na poziomie B2+

Granty

Współpraca naukowa

Staże

  • Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut fur Anorganische und Analytische Chemie (Niemcy) 09.2013 visiting profesor (dwa tygodnie)
  • CERKTO Lab System Sp.z o.o. Sp.k, Gdynia (3 tygodnie, kwiecień 2014)

Seminaria

 

 

 

 

 

 

Certyfikaty i dyplomy

PerkinElmerBezpieczne posługiwanie(...)MNiSWMarszałka woj. pomorskiegodla absolwenta
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Dąbrowska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Dąbrowska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 sierpnia 2016 roku, 15:54