fbpx do 2010 | Wydział Chemii

do 2010 | Wydział Chemii

Projekty i granty do 2010 roku

Projekty i granty prowadzone do 2010 roku

  • Aleksandra M. Dąbrowska - kierownik grantu: Badanie równowag kompleksowania nitroksylowych pochodnych heksopiranoz wybranymi jonami metali, (2009 – 2010) BW/8000-5-0251–9.
  • Aleksandra M. Dąbrowska - kierownik grantu: Synteza i budowa spinowo-znakowanych pochodnych węglowodanów i ich zastosowanie w reakcji wychwytu reaktywnych form azotu (RNIs), (2008 – 2008) BW/8000-5-0113–8.
  • Aleksandra M. Dąbrowska - kierownik grantu: Synteza nitroksylowych heksopiranoz i ich zastosowanie w reakcjach „pułapkowania spinu, (2007 – 2008) BW/8000-5-0377–7.
  • Aleksandra M. Dąbrowska - kierownik grantu: Synteza nitroksylowych pochodnych aminodeoksycukrów i zastosowanie ich jako „pułapek spinowych” wolnych rodników, (2006 – 2007) BW/8000-5-0283–6.
  • Aleksandra M. Dąbrowska - główny wykonawca grantu: Molekularne mechanizmy stresu oksydacyjnego wywołanego reaktywnymi formami azotu w eksperymentalnym modelu ostrego zapalenia trzustki (Molecular mechanism of oxidative stress induced by reactive nitrogen species (RNS) in experimental model of acute pancreatitis, (2005 – 2008) 2P05A 06229.
  • Aleksandra M. Dąbrowska - kierownik grantu: Badanie kinetyki i mechanizmu reakcji wychwytu NOprzez połączenia koordynacyjne Cr(III) z biologicznie czynnymi ligandami organicznymi, (2004 – 2005) BW/8000-5-0175–4.
  • Aleksandra M. Dąbrowska - kierownik grantu: Zastosowanie techniki stopped – flow do badania kinetyki i mechanizmu wychwytu COprzez związki koordynacyjne typu cis-[Cr(C2O4)(L-L’)(OH2)2]+(2003 – 2004) BW/8000-5-0221–3.
  • Aleksandra M. Dąbrowska - kierownik grantu: Synteza, charakterystyka oraz kinetyka i mechanizm wychwytu CO2  przez związki koordynacyjne typu cis-[Cr(C2O4)(L-L)(OH2)2]+ zawierające reszty aminocukrowe jako ligandy, (2002 – 2003) BW/8000-5-0284–2.
  • Aleksandra M. Dąbrowska - kierownik grantu: Synteza i badania strukturalne kompleksów pochodnych 2-deoksy-2-hydroksyimino-D-heksopiranozydów z kationami metali przejściowych, (2000 – 2001)  BW/8000-5-0243–0.
  • Aleksandra M. Dąbrowska - kierownik grantu: Pochodne 2-hydroksyiminowe jako potencjalne ligandy cukrowe (tytuł pakietu): Synteza O- i N-glikopiranozydów o zróżnicowanej budowie reszty cukrowej i badanie ich oddziaływania z jonami metali – część pakietu, (1999 – 2000) BW/8000-5-0396–9.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Dąbrowska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Dąbrowska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 sierpnia 2016 roku, 16:07