fbpx Zjazdy / konferencje / szkolenia | Wydział Chemii

Zjazdy / konferencje / szkolenia | Wydział Chemii

Zjazdy / konferencje / szkolenia

 

2016

1. A. Barabaś, A. Saad El-Tabl, G. Wawrzyniak, A. Dąbrowska, Synteza kompleksu oksym-glukozamina zawierającego kation wanadylu(IV), Materiały konferencyjne, poster, s.44, Konferencja Człowiek, Nauka, Środowisko, Gdańsk, Polska, 23, 24.06.2016.

2. A. Barabaś, G. Wawrzyniak, A. Dąbrowska, Miareczkowanie spektropehametryczne jako metoda wyznaczania kwasowości pochodnych sacharydów, Materiały konferencyjne, poster, tom I, s.174-175, Ogólnopolskie sympozjum Nauka i Przemysł – Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, ISBN 978-83-945225-1-3 , Lublin, Polska, 7-9.06.2016

3. A. Barabaś, J. Kira, G. Jaworski, G. Wawrzyniak, A. Dąbrowska, Spektroskopowe badania kwasów uronowych pod względem właściwości kompleksujących jony Co(II), Materiały konferencyjne, poster, s.,69-71, IV Ogólnopolskie Sympozjum: „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”, ISBN 978-83-939465-8-7, Lublin, Polska, 06.06.2016

 

2015

1. A. Barabaś, G. Wawrzyniak, A. Dąbrowska, The role of Hydrogen Bond In estimation of acidity of selected saccharides’ derivatives, Materiały zjazdowe, poster P-76, XXI International conference on horizons in hydrogen bond research, Wrocław, Polska, 13-18 wrzesień 2015.

2. A. Barabaś, G. Gołuński, J. Piosik, G. Wawrzyniak, A. Dąbrowska, Wykrywanie mutagenności wybranych pochodnych 3-azydosacharydów z wykorzystaniem testu Amesa, Materiały konferencyjne, poster, s.48, VI Ogólnopolska Konferencja Studencka „Nowoczesne Metody Doświadczalne VI w fizyce, chemii i inżynierii”, Lublin, Polska, 27-29 listopad 2015.

3. A. Barabaś, J. Kira, G. Wawrzyniak, A. Dąbrowska, Kompleksowanie jonów VO2+ wybranymi izomerami 3- azydosacharydów, Materiały konferencyjne, poster, s.26, Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej PTChem 2015, Kraków, Polska, 5 grudzień 2015. 

4. A. Dąbrowska, A. Barabaś, G. Wawrzyniak, Hydroxyl group reactivities regarding to the acid-base properties of selected azido- and aminodeoxysugars, Materiały konferencyjne, poster S05P61, s.231, 58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku, „Polska chemia w mieście wolności”, ISBN 978-83-60988-20-6, Gdańsk, Polska, 21-25 wrzesień 2015.

5. A. Barabaś, G. Wawrzyniak, A. Dąbrowska, Modelowanie trwałych struktur koordynacyjnych pomiędzy 3-azydo-2,3-dideksy-D-heksopiranoxydami n-propylu a jonami metali w reakcjach kompleksowania, Materiały konferencyjne, poster S06P59, s.273, 58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku, „Polska chemia w mieście wolności”, ISBN 978-83-60988-20-6, Gdańsk, Polska, 21-25 wrzesień 2015.

6. A. Barabaś, J. Piosik, G. Gołuński, A. Dąbrowska, Wykrywanie mutagenności pochodnych 3-azydosacharydów z wykorzystaniem testu Amesa, Konferencja Człowiek, Nauka, Środowisko CNŚ, Gdańsk, Polska, 25-26 czerwiec 2015 

 

2014

1. A. Barabaś, A. Kawecka, A. Dąbrowska, Dlaczego widzimy barwy? Materiały konferencyjne CEN s.43; ISBN: 978-83-7680-930-4, „Chemia w kulturze i sztuce”, Gdańsk, Polska, czerwiec 03 2014.

2. A. Barabaś, A. Kawecka, A. Dąbrowska, Fluor – protektor, Materiały konferencyjne CEN s.45; ISBN: 978-83-7680-930-4, „Chemia w kulturze i sztuce”, Gdańsk, Polska, czerwiec 03 2014.

3. A. Barabaś, A. Kawecka, A. Dąbrowska, Miały przetrwać wieki, Materiały konferencyjne CEN s.47; ISBN: 978-83-7680-930-4, „Chemia w kulturze i sztuce”, Gdańsk, Polska, czerwiec 03 2014.

4. A. Kawecka, A. Barabaś, A. Dąbrowska, Nowoczesna chemia w służbie konserwacji zabytków, Materiały konferencyjne CEN s.97; ISBN: 978-83-7680-930-4, „Chemia w kulturze i sztuce”, Gdańsk, Polska, czerwiec 03 2014.

5. A. Kawecka, A. Barabaś, A. Dąbrowska, Czy chemia potrafi ocalić papier? Materiały konferencyjne CEN s.99; ISBN: 978-83-7680-930-4, „Chemia w kulturze i sztuce”, Gdańsk, Polska, czerwiec 03 2014.

6. A. Kawecka, A. Barabaś, A. Dąbrowska, Czy można wyleczyć książki? Materiały konferencyjne CEN s.101; ISBN: 978-83-7680-930-4, „Chemia w kulturze i sztuce”, Gdańsk, Polska, czerwiec 03 2014.

7. P. Zięba, A. Cirocka, A. Wcisło, A. Dąbrowska, Celuloza zagrożeniem dla dzieł literackich i dokumentów historycznych, Materiały konferencyjne CEN s.177; ISBN: 978-83-7680-930-4, „Chemia w kulturze i sztuce”, Gdańsk, Polska, czerwiec 03 2014.

8. P. Zięba, A. Cirocka, A. Wcisło, A. Dąbrowska, Bursztynowe złoto Bałtyku, Materiały konferencyjne CEN s.175; ISBN: 978-83-7680-930-4, „Chemia w kulturze i sztuce”, Gdańsk, Polska, czerwiec 03 2014.

9. A. Barabaś, A. Dąbrowska, Sama słodycz…, Książka abstraktów s. 29, Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, Polska, grudzień 13 2014.

 

2013

1. A. Barabaś, A. Kawecka, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Not every base is a hydroxide, Materiały Konferencyjne, s.81, XXXIX Ogólnopolska Szkoła Chemii „Chemia jest w nas!”, Wiktorowo, Polska, listopad 8-12, 2013.

2. A. Kawecka, A. Barabaś, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Special Forces, Materiały Konferencyjne, s.56, XXXIX Ogólnopolska Szkoła Chemii „Chemia jest w nas!”, Wiktorowo, Polska, listopad 8-12, 2013.

3. A. Nowak, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Czy zawsze wiemy, co jemy?, Materiały konferencyjne CEN, s.97; ISBN: 978-83-7680-785-0, „Chemia ma wiele twarzy”, Gdańsk, Polska, czerwiec 11; 2013.

4. P. Zięba, D. Zarzeczańska, T. Ossowski, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Kwasy boronowe nową szansą na walkę z cukrzycą? Materiały konferencyjne CEN, s.123; ISBN: 978-83-7680-785-0, „Chemia ma wiele twarzy”, Gdańsk, Polska, czerwiec 11; 2013.

5. M. Dembowska, M. Borkowicz, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Magia chemii, Materiały konferencyjne CEN, s.63; ISBN: 978-83-7680-785-0, „Chemia ma wiele twarzy”, Gdańsk, Polska, czerwiec 11; 2013.

6. A. Jaworska, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Tlenek azotu – życiodajna trucizna, Materiały konferencyjne CEN, s.73-74; ISBN: 978-83-7680-785-0, „Chemia ma wiele twarzy”, Gdańsk, Polska, czerwiec 11; 2013.

7. A. Kawecka, A. Barabaś, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Polimorfizm i izostrukturalność, czyli różne oblicza pierwiastków i związków chemicznych, Materiały konferencyjne CEN, s.77; ISBN: 978-83-7680-785-0, „Chemia ma wiele twarzy”, Gdańsk, Polska, czerwiec 11; 2013.

8. A. Kuchta, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Witaminowe ABC, Materiały konferencyjne CEN, s.85; ISBN: 978-83-7680-785-0, „Chemia ma wiele twarzy”, Gdańsk, Polska, czerwiec 11; 2013.

9. A. Barabaś, A. Kawecka, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Are sensors sensible?, Materiały konferencyjne CEN, s.43; ISBN: 978-83-7680-785-0, „Chemia ma wiele twarzy”, Gdańsk, Polska, czerwiec 11; 2013.

10. M. Borkowicz, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Różne oblicz chemii leków, Materiały konferencyjne CEN, s.59; ISBN: 978-83-7680-785-0, „Chemia ma wiele twarzy”, Gdańsk, Polska, czerwiec 11; 2013.

11. A. Chylewska, K. Turecka  A. Dąbrowska, W. Werel, L. Chmurzyński, , Nowe oblicze kompleksów Co(II) z pochodnymi pirazyny, Materiały konferencyjne CEN, s.61-62; ISBN: 978-83-7680-785-0, „Chemia ma wiele twarzy”, Gdańsk, Polska, czerwiec 11; 2013.

12. A. Dąbrowska, A. Barabaś, A. Kawecka, L. Chmurzyński, Determination of pKa values of anomers of the methyl glycosides of 3-aminosugars derivatives, Materiały Konferencyjne, s.20; XXXVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii „Chemia Wciąga”, ISBN: 978-83-7493-754-2, Stary Gierałtów, Polska, maj 1-5, 2013.

13. A. Kawecka, A. Barabaś, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Służby wysoce specjalne, Materiały Konferencyjne, s.55; XXXVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii „Chemia Wciąga”, ISBN: 978-83-7493-754-2, Stary Gierałtów, Polska, maj 1-5, 2013.

14. A. Kawecka, A. Barabaś, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Architektura życia, Materiały Konferencyjne, s.19; Ogólnopolskie Studenckie Mikrosympozjum Chemików „Chemia – przyszłość zaczyna się dziś”, Białystok, Polska, maj 17-19, 2013.

15. A. Barabaś, A. Kawecka, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Diamonds are forever, Materiały Konferencyjne, s.48; Ogólnopolskie Studenckie Mikrosympozjum Chemików „Chemia – przyszłość zaczyna się dziś”, Białystok, Polska, maj 17-19, 2013.

16. A. Jaworska, A. Chylewska,  Chmurzyński, A. Dąbrowska, Kompleksy Co(III) w reakcjach podstawienia. Badania kinetyczne, Materiały Zjazdowe, poster P-22; XVII Mikrosympozjum „Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach” Poznań, maj 24; 2013.

 

2012

1. A. Kawecka, A. Barabaś, L. Chmurzynski, A. Dąbrowska, Reaktywne formy tlenu wrogiem i przyjacielem człowieka, XXXVII Ogólnopolska Szkoła Chemii: Chemicznym okiem, Książka abstraktów, referat popularno-naukowy, s. 46, ISBN: 978-83-936221-0-8, Gdańsk-Sobieszewo, listopad 7-11; 2012.

2. A. Barabaś, A. Kawecka, L. Chmurzynski, A. Dąbrowska, Kwaśny bo chory, czy chory bo kwaśny, czyli coś o buforach biologicznych, XXXVII Ogólnopolska Szkoła Chemii: Chemicznym okiem, Książka abstraktów, poster popularno-naukowy, s. 83, ISBN: 978-83-936221-0-8, Gdańsk-Sobieszewo, listopad 7-11; 2012.

3. A. Chylewska, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Od laboratorium chemicznego do apteki, Materiały konferencyjne CEN, s.98-99; ISBN: 978-83-86526-40-6. Nie boimy się chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 5; 2012.

4. P. Więcławska, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, A. Chylewska, Chemia analogów cis-platyny, Materiały konferencyjne CEN, s.102-103; ISBN: 978-83-86526-40-6, Nie boimy się chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 5; 2012.

5. A. Dąbrowska, 3-amino-2,3-dideoksy-D-heksopiranozydy i ich azydowe prekursory – budowa a właściwości kwasowo-zasadowe, Materiały Zjazdowe, komunikat ustny S02K01, s.74; 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego „Chemia dla środowiska i cywilizacji”, ISBN: 978-83-60988-12-1, Białystok, wrzesień 16-20; 2012.

6. D. Jacewicz, A. Dąbrowska, D. Wyrzykowski, K. Żamojć, L. Chmurzyński, Chemical model of reactio of CO2 uptake by chromium(III) coordination complex ion with BAraNH2 as ligand, Materiały Zjazdowe, poster S02P31, s.94; 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego „Chemia dla środowiska i cywilizacji”, ISBN: 978-83-60988-12-1, Białystok, wrzesień 16-20; 2012.

7. D. Jacewicz, A. Sielicka-Dudzin, K. Żamojć,       A. Dąbrowska, D. Wyrzykowski, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Udział białka p66Shc w generowaniu rodnika NO2 w komórkach makrofagów (RAW 264,7) stymulowanych lipopolisacharydem, Materiały Zjazdowe, poster S02P34, s.96; 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego „Chemia dla środowiska i cywilizacji”, ISBN: 978-83-60988-12-1, Białystok, wrzesień 16-20; 2012.

8. D. Jacewicz, A. Sielicka-Dudzin, D. Wyrzykowski, K. Żamojć, A. Dąbrowska, M. Woźniak, L. Chmurzyński, NO2 jako reaktywna forma azotu w ewaluacji stresu oksydacyjnego w makrofagach (RAW 264,7), Materiały Zjazdowe, poster S02P35, s.96-97; 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego „Chemia dla środowiska i cywilizacji”, ISBN: 978-83-60988-12-1, Białystok, wrzesień 16-20; 2012.

9. A. Chylewska, K. Turecka, D. Zarzeczańska, A. Dąbrowska, W. Werel, L. Chmurzyński, Potentiometric, spectroscopic study of nickel(II) ion binding by pyridoxamine, pyridoxine and pyridoxal and their antimicrobial activity, Materiały Zjazdowe, poster S02P41, s.100; 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego „Chemia dla środowiska i cywilizacji”, ISBN: 978-83-60988-12-1, Białystok, wrzesień 16-20; 2012.

10. A. Chylewska, K. Turecka, R. Hałasa, A. Dąbrowska, W. Werel, L. Chmurzyński, Reactions of commercial ruthenium(III) chlorides with N,N-donor chelate ligands and antimicrobial activity these type of complexes, Materiały Zjazdowe, poster S02P42, s.100-101; 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego „Chemia dla środowiska i cywilizacji”, ISBN: 978-83-60988-12-1, Białystok, wrzesień 16-20; 2012.

11. A. Barabaś, A. Kawecka, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Reaktywność grup hydroksylowych w reakcjach protonowania i deprotonowania wodnych roztworów pochodnych węglowodanów, Materiały Zjazdowe, poster S02P55, s.106; 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego „Chemia dla środowiska i cywilizacji”, ISBN: 978-83-60988-12-1, Białystok, wrzesień 16-20; 2012.

12. A. Kuchta, A. Dąbrowska, Słodki zabójca, XXXVI Ogólnopolska Szkoła Chemii: U źródeł nauki, Książka abstraktów, poster popularno-naukowy, s. 110, ISBN 978-83-63311-98-8, Rynia, 28 kwietnia – 3 maja 2012.

13. A. Kuchta, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Słodki zabójca?, Materiały konferencyjne CEN, s.74-75; ISBN: 978-83-86526-40-6, Nie boimy się chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 5; 2012.

14. M. Ogryzek, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, A. Chylewska, Chemia koordynacyjna rutenu kontra nowotwory, Materiały konferencyjne CEN, s.85-86; ISBN: 978-83-86526-40-6, Nie boimy się chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 5; 2012.

15. M. Błaszczyk, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, A. Chylewska, Chemioterapeutyka a antybiotyk pod lupą chemika, Materiały konferencyjne CEN, s.87-88; ISBN: 978-83-86526-40-6, Nie boimy się chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 5; 2012.

16. A. Barabaś, A. Kawecka, L. Chmurzyński, A. Chylewska, A. Dąbrowska, Chemia ratuje życia, Materiały konferencyjne CEN, s.89-90; ISBN: 978-83-86526-40-6, Nie boimy się chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 5; 2012.

17. A. Jaworska, G. Jaworski, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Czy metale mogą leczyć?, Materiały konferencyjne CEN, s.91-92; ISBN: 978-83-86526-40-6, Nie boimy się chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 5; 2012.

18. A. Kawecka,, A. Barabaś, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Nie taka chemia straszna jak o niej mówią, Materiały konferencyjne CEN, s.93; ISBN: 978-83-86526-40-6, Nie boimy się chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 5; 2012.

19. M. Bela, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Czy chemia może nam zagrażać?, Materiały konferencyjne CEN, s.94-95; ISBN: 978-83-86526-40-6, Nie boimy się chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 5; 2012.

20. M. Borkowicz, M. Dembowska, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Chemia zyje w nas, Materiały konferencyjne CEN, s.96-97; ISBN: 978-83-86526-40-6, Nie boimy się chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 5; 2012.

 

2011

1. A. Chylewska, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Acid-base properties of complexes of cobalt(II/III) with bidentate organic ligands, Materiały konferencyjne, P1, The Lewis and Bronsted Acid-Base and Related Interactions, Central European School on Physical Organic Chemistry, Przesieka, Poland, June 6-10; 2011.

2. A. Dąbrowska, M. Matwiejuk, A. Chylewska, J. Thiem, L. Chmurzyński, “Acid-base properties of selected azido- and aminosugars, Materiały konferencyjne, P3, The Lewis and Bronsted Acid-Base and Related Interactions, Central European School on Physical Organic Chemistry, Przesieka, Poland, June 6-10; 2011.

3. A. Dąbrowska, M. Matwiejuk, A. Chylewska, J. Thiem, L. Chmurzyński, Acid-base properties of selected azido- and aminosugars, Materiały konferencyjne, P3, The Lewis and Bronsted Acid-Base and Related Interactions, Central European School on Physical Organic Chemistry, Przesieka, Poland, June 6-10; 2011.

4. M. Borkowicz, L. Chmurzyński, A. Chylewska, A. Dąbrowska, Kobiety z Wydziału Chemii UG, Materiały konferencyjne CEN, s.61; Kobiety w Chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 7-8; 2011.

5. M. Ogryzek, L. Chmurzyński, , A. Dąbrowska, A. Chylewska, Chemia naturalna w codziennej pielęgnacji ciała kobiety, Materiały konferencyjne CEN, s.67; Kobiety w Chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 7-8; 2011.

6. M. Dembowska, L. Chmurzyński, A. Chylewska, A. Dąbrowska, Chemia jest kobieca, Materiały konferencyjne CEN, s.69; Kobiety w Chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 7-8; 2011.

7. D. Wyrzykowski, D. Jacewicz, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Badania reakcji tworzenia kompleksów w roztworach metodą izotermicznego miareczkowania kalorymetrycznego, Komunikaty sekcyjne w materiałach zjazdowych: S01-K1, s.89; LIV Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem., Lublin, wrzesień 18-22; 2011.

 

2010

1. A. Chylewska, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Chemia kosmetyków w pierwszym roku życia dziecka z atopowym zapaleniem skóry Materiały konferencyjne CEN, s.41; Chemia dla zdrowia i urody,  Gdańsk, Polska, Czerwiec 8-9; 2010.

2. A. Dąbrowska, A. Chylewska, D. Jacewicz, L, Chmurzyński, Evaluation of the acidity constans of the alkyl 3-amino-2,3-dideoxy–D–hexopyranosides and their 3-azide precursors using spectrophotometric and potentiometric titration methods, Book of Abstracts, A-P5-145, p.290; 25th International Carbohydrate Symposium, ICS, Tokyo, Japan, August 01-06; 2010.

 

2009

1. A. Chylewska, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Determination of acid-base constants for analogous complex Cr(III) and Co(III) using potentiometry and spectrophotometry, Book of Abstracts, p.78-79; ISBN: 978-83-7531-048-1. IV Russian-Ukrainian-Polish Conference on Molecular Interaactions, Jastarnia, Poland, October 4-9; 2009.

2. A. Dąbrowska, A. Chylewska, D. Jacewicz, M. Makowski, L.Chmurzyński, A study on acid-base equilibrium in the systems of derivatives of the methyl 3-amino-2,3-dideoxy-d-hexopyranosides by spectrometric, potentiometric and theoretical methods, Book of Abstracts, p.80-81; ISBN: 978-83-7531-048-1 IV Russian-Ukrainian-Polish Conference on Molecular Interaactions, Jastarnia, Poland, October 4-9; 2009.

3. M. Wozniak, N. Knap, A. Dąbrowska, D. Jacewicz, M. Gorska, A. Debicki, A. Figarski, J. Kubasik-Juraniec, L. Chmurzynski, J. Pienczk, M. Pienczk, Ultrastructural disorders in inflammatory responce of pancreatic acinar cells reflacts chemistry and biology of nitrogen oxide The Ukrainian Biochemical Journal, 81(4) (special issue):274; ISSN 0201-8470. 2009.

 

2008

1. N. Knap, A. Dąbrowska, D. Jacewicz, A. Chylewska, A. Figarski, M. Szkatula, J. Kubasik-Juraniec, L. Chmurzynski, M. Wozniak, Ultrastructural Markers of Inflammatory Response in Pancreatic Acinar Cells Endoplasmic Reticulum Membrane Reflecting Chemistry and Biology of Nitrogen Dioxide, Abstract: L05-11, p.50; The 9th Asia-Pacific Microscopy Conference (APMC9) in conjunction with the 39th Annual Meeting of the Korean Society of Microscopy, ICC Jeju, Jeju Island, Korea, Noveber 2 -7; 2008.

2. A. Dąbrowska, M. Makowski, D. Jacewicz, A. Chylewska, L. Chmurzyński, Determination of protolytic equilibria for methyl 3-azido-6-iodo-2,3,6-trideoxy-a-D-arabino-hexopyranoside by ab initio and spectrophotometric methods, Proceedings: PP156; ISBN: 978-0-646-50151-2.  Meredith Jordan, Eight Triennial Congress of the World Association of Theoretical and Computational Chemists (WATOC 2008), September 8-12; 2008.

 

2006

1. A. Łapińska, A. Dąbrowska, D. Jacewicz, N. Knap, M. Szkatuła, M. Woźniak, L. Chmurzyński, A stopped-flow study of NO2 formation by peroxidase activity of cytochrome c using [Cr(III)-aminosugar] complex as specific biosensor, Materiały Zjazdowe: S1-P5, s.31; XLIX Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem., Gdańsk, wrzesień 18-22; 2006.

2. D. Jacewicz, A. Łapińska, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Application of stopped-flow spectrophotometry in kinetic and mechanism reactions of SO2 uptake of cis-[Cr(C2O4)(pyridoxamine)(OH2)2]+ and acid-hydrolysis of product of SO2 uptake reaction, Book of Abstract: P177, p.359; The 21th IUPAC Symposium on Photochemistry, Kyoto, Japan, April 2-7, 2006.

3. A. Figarski, A. Dąbrowska, D. Jacewicz, A. Łapińska, J. Krajewski, L. Chmurzyński, M. Woźniak Partially unfolded cytochrome c catalyses ×NO2 production, 14th ISSC Proceedings: P14, 14th International Students Scientific Conference (ISSC) for Students and Young Doctors “Biochemistry and Genetics”, May 11-13 2006.

4. M. Woźniak, A. Figarski, M. Szkatuła, J. Kędzior, E. Niemczyk, T. Wakabayashi, N. Knap, E. Syta-Książek, A. Dąbrowska, D. Jacewicz, A. Łapińska, L. Chmurzyński, J. Kubasik-Juraniec, Direct paricipation of reactive nitrogen and oxygen species in altered membrane fusion of mitochondria during acute pancreatitis, Proceedings: S343; The 16th International Microscopy Congress (IMC16) “Microscopy for the 21st Century”, Sapporo, Japan, September 3-8; 2006.

 

2005

1. A. Figarski, A. Łapińska, M. Szkatuła, D. Jacewicz, A. Dąbrowska, Dwutlenek azotu bierze udział w zapaleniu trzustki wywołanym L-argininą. 4-OH-Tempo zapobiega uszkodzeniom, Book of Abstracts: p.168; Ogólnopolska Konferencja Studenckich kól Naukowych, Warszawa, Polska, listopad 25-27; 2005.

2. A. Dąbrowska, D. Jacewicz, A. Łapińska, L. Chmurzyński, Kinetic and mechanism of decarboxylation of the cis-[Cr(C2O4)(AaraNH2)CO3]- and cis-[Cr(C2O4)(BaraNH2)CO3]- in aqueous solution. Comparative studies, Book of Abstracts, P17; 13th European Carbohydrate Symposium, EUROCARB 13, Bratislava, Slovakia, August 21-26; 2005.

3. D. Jacewicz, A. Łapińska, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Effect of temperature and CO2 concentration on kinetics and mechanism of the formation of carbonato complex of chromium(III). The stopped – flow spectroscopy investigations, Book of Abstracts: P83, p.141; MAF 9, 9th International Conference on Methods and Applications of Fluorescence Spectroscopy, Imaging and Probes; Lisbon, Portugal, September 4-7; 2005.

4. A. Dąbrowska, D. Jacewicz, B. Banecki, A. Figarski, M. Szkatuła, J. Lehman, J. Krajewski, J. Kubasik-Juraniec, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Nitrogen dioxide participates in L-arginine induced acute necrotizing pancreatitis, superoxide scavenger – 4-OH-TEMPO prevents deteriorations, 5th Parnas Conference „Molecular mechanisms of cellular signaling”, Book of Abstracts: p.167; Kyiv, Ukraine, April 26-29; 2005.

5. D. Jacewicz, A. Dąbrowska, A. Łapińska, A. Figarski, M. Woźniak, L. Chmurzyński, SIN-1 as NO2 donor, detection of this free radical by chromium(III) complexes, 5th Parnas Conference „Molecular mechanisms of cellular signaling”, Book of Abstracts: p.180; Kyiv, Ukraine, April 26-29; 2005.

6. A. Figarski, D. Jacewicz, A. Dąbrowska, M. Szkatuła, J. Krajewski, Nitrogen dioxide participates in L-arginine induced acute necrotizing pancreatitis, superoxide scavenger 4-OH-Tempo prevents deteriorations, Book of Abstracts: p.168; LIMSC, “Key to the future”, Leiden, The Netherlands, April 7-9; 2005.

 

2004

1. D. Jacewicz, A. Dąbrowska, B. Banecki, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Kinetic and mechanism of the nitrogen dioxide uptake by coordinate ions
cis-[Cr(C2O4)(AaraNH2)(OH2)2]+ and cis-[Cr(C2O4)(BaraNH2)(OH2)2]+ studied by stopped-flow spectrophotometry, Book of Abstracts: p.147–148; Summer Meeting SFRR-Europe 2004 Reactive oxygen species and antioxidants, Łódź, Polska, July 2-5; 2004.

2. E. Krajewski, J. Krajewski, J. Kubasik-Juraniec, M. Woźniak, D. Jacewicz, A. Dąbrowska, B. Banecki, L. Chmurzyński, Morphological alternation of pancreatic acinar cells and formation of nitrogen dioxide in acute necrotizing pancreatitis induced by arginine, Book of Abstracts: p.178; Summer Meeting SFRR-Europe 2004 “Reactive oxygen species and antioxidants”, Łódź, Polska, July 2-5; 2004.

3. D. Jacewicz, B. Banecki, A. Łapińska, A. Dąbrowska, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Application of stopped–flow spectrophotometry in kinetic and mechanism studies of NO2 and SO2 uptake by cis-[Cr(phen)2(OH2)2]3+ ion, Book of abstracts: P–142, p.349–350; XX IUPAC Symposium on Photochemistry, Granada, Spain, July 17-22; 2004.

4. D. Jacewicz, A. Dąbrowska, B. Banecki, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Kinetic and mechanism of the carbon dioxide uptake by coordinate ions cis -[Cr(C2O4)(AaraNH2)(OH2)2]+ and cis-[Cr(C2O4)(BaraNH2)(OH2)2]+ studied by stopped-flow spectrophotometry, Book of abstracts: P–143, p.351-352; XX IUPAC Symposium on Photochemistry, Granada, Spain, July 17-22; 2004.

5. D. Jacewicz, A. Dąbrowska, B. Banecki, E. Krajeński, J. Juraniec-Kubasik, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Possible participation of NO2 evaluated by cis-[ Cr(C2O4)(AaraNH2)(OH2)2]+ coordinate ion in experimental necrotizing pancreatitis, Book of abstracts: P359; 22nd International Carbohydrate Symposium, Glasgow, UK, July 23-27; 2004.

6. A. Dąbrowska, D. Jacewicz, B. Banecki, E. Krajewski, J. Juraniec-Kubasik, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Possible participation of NO2 evaluated by coordinate ion, cis-[Cr(C2O4)(AAraNH2)(OH2)2]+ in experimental necrotizing pancreatitis, 1th International Conference: Progress in Biological Sciences, Gdańsk, Poland, October 15-16; 2004.

7. A. Figarski, M. Szkatuła, J. Lehman, J. Krajewski, A. Dąbrowska, D. Jacewicz, A. Łapińska, J. Juraniec-Kubasik, M. Woźniak, B. Banecki, L. Chmurzyński, Nitrogen dioxide in L-arginine induced acute necrotizing pancreatitis, 1th International Conference: Progress in Biological Sciences, Gdańsk, Poland, October 15-16; 2004.

8. D. Jacewicz, B. Banecki, A. Łapińska, A. Dąbrowska, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Aplication of stopped-flow spectrophotometry in kinetic and mechanism studies of CO2 uptake by cis-[Cr(C2O4)(hm)(OH2)2]+ and cis-[Cr(C2O4)(pm)(OH2)2]+ ions, Book of Abstracts: p.145–146; Summer Meeting SFRR-Europe 2004 Reactive oxygen species and antioxidants, Łódź, Polska, July 2-5; 2004.

 

2003

1. A. Dąbrowska, D. Jacewicz, A. Sikorski, A. Konitz, L. Chmurzyński, Struktura krystaliczna anomerycznych pochodnych 3-amino-2,3-dideoksy-heksopiranozydów metylu o konfiguracji D-arabino, Materiały konferencyjne: P-68, s. 125–126; 45th Polish Crystallographic Meeting, Wrocław, czerwiec 26-27; 2003.

 

2002

1. A. Kozak, A. Dąbrowska, D. Jacewicz, M. Makowski, M. Czaja, A. Nowacki, A. Wiśniewski, L. Chmurzyński, Spektrofotometryczne wyznaczanie wartości stałych kwasowości dla serii pochodnych 3-azydo-2,3-dideoksyheksopiranozydów metylu, Streszczenia Prezentacji, t.1: S03, s. 385; XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, wrzesień 9-13; 2002.

2. M. Czaja, A. Kozak, M. Makowski, D. Jacewicz, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Potencjometryczne badania właściwości kwasowo – zasadowych układów typu fenol–fenolan w środowisku acetonitrylu oraz w binarnym układzie rozpuszczalników mieszanych acetonitryl – cykloheksan, Streszczenia Prezentacji, t.1: S03, s. 360; XLV Zjazd Naukowy PTChem., Kraków, wrzesień 9-13; 2002

3. M. Czaja, A. Kozak, M. Makowski, D. Jacewicz, A. Dąbrowska, A. Zawistowska, L. Chmurzyński, Potencjometryczne badania właściwości kwasowo–zasadowych układów typu fenol–fenolan w środowisku DMSO, Streszczenia Prezentacji, t.1: S03, s. 361; XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków; wrzesień 9-13; 2002.

4. A. Kozak, A. Dąbrowska, D. Jacewicz, M. Makowski, M. Czaja, L. Chmurzyński, Badanie równowag kwasowo–zasadowych w wodnych roztworach 3-amino-2,3-dideoksyheksopiranozydów metylu, Streszczenia Prezentacji, t.1, S03, s. 384; XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, wrzesień 9-13; 2002.

 

2001

1. A. Dąbrowska, Z. Warnke, W. Nowicki, Synteza pochodnych 3-aminocukrów. Badanie ich właściwości koordynacyjnych, Materiały Zjazdowe: S6, P15; XLIV Zjazd Naukowy PTChem. i SIiTPChem., Katowice; wrzesień 9-13; 2001.

 

2000

1. B. Liberek, M. Matuszewska, A. Dąbrowska, Z. Smiatacz, Tri-O-acetylo-D-galaktal jako substrat w syntezie aminocyklitoli i pseudocukrów, Materiały Zjazdowe: M3, P4; Jubileuszowy Zjazd Naukowy PTChem. i SIiTPChem, Łódź; wrzesień 10-15; 2000.

 

1997

1. A. Dąbrowska, Z. Smiatacz, Synteza 3-azydo-2,3-dideoksycukrów i ich chemiczna transformacja – referat sekcyjny w ramach Mikrosympozjum Chemii Cukrów; Materiały zjazdowe, M-1, K-1; Zjazd Naukowy PTChem. i SIiTPChem. Gdańsk, Polska, Wrzesień 22-26; 1997.

2. M. Czaja, A. Dąbrowska, J. Kostrzębska, Z. Warnke, Próby syntezy kompleksów wybranych metali z serią O-glikozydów o strukturze 2-hydroksyiminowej reszty cukrowej, Materiały Zjazdowe: S-7, P-9; Zjazd Naukowy PTChem. i SIiTPChem. Gdańsk; wrzesień 22-26; 1997.

3. Z. Warnke, G. Wawrzyniak, L. Chmurzyński, Synteza i badanie właściwości soli kompleksowych tetrachlorożelazianów(III) z kationami pirydyniowymi, Materiały Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem. S-7, P-53. Gdańsk 1997.

 

1996

1. A. Dąbrowska, Z. Smiatacz, Synteza pochodnych azydocykloheksitoli, Materiały zjazdowe: S-5, D-37; Zjazd Naukowy PTChem. i SIiTPChem. Poznań; wrzesień 23-26; 1996.

 

1995

1. E. Kaczmarczyk, L. Chmurzyński, G. Wawrzyniak, Potencjometryczne wyznaczanie stałych równowag reakcji hetero koniugacji w roztworach nadchloranów pochodnych N-tlenku pirydyny w acetonie, Materiały Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem. S-8, K-36. Lublin 1995.

 

1993

1. Z. Warnke, G. Wawrzyniak, Badanie trójrdzeniowych oxo-centrycznych kompleksów żelaza (III) i chromu (III), Materiały Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem. S-3 P-44. Toruń 1993.

2. A. Dąbrowska, Z. Smiatacz, Synthesis and the structure of some methyl 3-azido-2,3-dideoxy-d-hexopyranosides, Book of Abstracts: A 015; VIIth European Carbohydrate Symposium, Eurocarb VII, Cracow, Poland, August 22-27, 1993.

 

1992

1. Z. Warnke, G. Wawrzyniak, Konduktometryczne badania układów zawierających trójrdzeniowe oxo-centryczne kompleksy żelaza(III) i chromu(III), Materiały Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem s. 43, S-1 P-58. Białystok 1992.

2. Z. Warnke, G. Wawrzyniak, A study on iteractions between trinuclear oxo-centered coordination compounds of transition metals and organic solvents, Winter School on Coordination Chemistry, Materiały Zjazdowe s. 32, P-10, Karpacz Górny 1992.

 

1991

1. Z. Warnke, G. Wawrzyniak, K. Kubiszewska, Oddziaływanie trójrdzeniowych kompleksów żelaza i chromu z rozpuszczalnikami organicznymi, Materiały Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem, zeszyt 4 s. 162, XVII-P42. Kraków 1991.

2. G. Wawrzyniak, Z. Warnke, L. Chmurzyński, Oddziaływania jon-rozpuszczalnik w węglanie propylenu oraz w układach dwuskładnikowych węglan propylenu – nitrometan, Materiały Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem, zeszyt 4 s. 161, XVII-P41. Kraków 1991.

 

1979

1. H. Smagowski, M. Piechocki, G. Wawrzyniak, Właściwości elektrolityczne soli czterofenyloarsoniowych niektórych kwasów karboksylowych w roztworach niewodnych, Materiały Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem s. 372, / 7 / 1 / 9 /. Wrocław 1979.

2. H. Smagowski, G. Wawrzyniak, M. Piechocki, Potencjometryczne badania mocy pochodnych kwasu benzoesowego w środowisku nitrometanu, Materiały Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem s. 371, / 7 / 1 / 8 /. Wrocław 1979.

 

powrót

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Dąbrowska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Dąbrowska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 sierpnia 2016 roku, 14:43