fbpx Seminaria | Wydział Chemii

Seminaria | Wydział Chemii

Seminaria

Wystąpienia ustne:

2016

1.  A. BarabaśPołączenia koordynacyjne D-glukozaminy z wybranymi oksymami zasad organicznych – warunki syntezy, wyodrębniania i analizy uzyskanych strutur – semanraium doktoranckie, Wydział Chemii UG, marzec 2016.

.A. Barabaś, Spektroskopowe badania wybranych kwasów uronowych pod względem właściwości kompleksujących jony Cu(II) i Ni(II) oraz ich modele strukturalne - seminarium doktoranckie, MWBiGUMed, kwiecień 2016.

3. A. Barabaś, Spektroskopowe badania wybranych kwasów uronowych pod względem właściwości kompleksujących jony Cu(II) i Ni(II) oraz ich modele strukturalne – semanraium doktoranckie, Wydział Chemii UG, maj 2016.

2015

1. A. Barabaś, Stałe trwałości reakcji kompleksowania pochodnych 3-azydi-2,3-dideoksy-D-heksopiranozydów n-propylu wybranymi jonami metali dwuwartościowych - semanraium doktoranckie, Wydział Chemii UG, czerwiec 2015.

2014

1. A. Barabaś, Wyznaczanie stałych kwasowości wybranych aminocukrów metodą spektroskopii NMR - seminarium magisterskie, Wydział Chemii UG, marzec 2014

2. A. BarabaśWyznaczanie stałych kwasowości wybranych pochodnych sacharydów -  seminarium magisterskie, Wydział Chemii UG, kwiecień 2014

2013

1. A. BarabaśPotentiometric and spectroscopic study of copper(II) ion binding by 1,6-anhydro-derivatives of aminosugars - seminarium magisterskie, Wydział Chemii UG, październik 2013

2. A. BarabaśCukry różnicujące dwujądrowe kompleksy miedzi(II) - seminarium magisterskie, Wydział Chemii UG, listopad 2013

 

Udział w Seminariach:

2015

1. Dokładność pomiarów gwarancją poprawności wyników  – organizowane przez Alchem Grupa Sp. z o. o.

2. QsarDB: an approach for the digital organization and archiving of QSAR models – dr Uko Maran - organizowane przez Pracownię Chemometrii Środowiska.

3. Overview and demonstration of QsarDB repository – dr Sulev Sild - organizowane przez Pracownię Chemometrii Środowiska.

3. Seminaria MWBiGUMed w ramach współpracy z Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG-GUMed

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Dąbrowska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Dąbrowska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 sierpnia 2016 roku, 15:23