fbpx Nagrody i wyróżnienia | Wydział Chemii

Nagrody i wyróżnienia | Wydział Chemii

Nagrody i wyróżnienia

prof. UG, dr hab. Aleksandra Dąbrowska

  • 2012 Zespołowa Nagroda Rektora stopnia drugiego za trzy skrypty dla studentów kierunków „Chemia” i „Ochrona Środowiska” oraz innych kierunków przyrodniczych wydane przez Wydawnictwo UG.
  • 2009 Zespołowa Nagroda Rektora stopnia drugiego za bogaty dorobek naukowy opublikowany w 2008 r. o łącznym współczynniku IF 25.
  • 2009 Medal brązowy za długoletnią służbę (prezydent Rzeczypospolitej Polskiej).
  • 2006 Zespołowa Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współautorstwo osiągnięcia w zakresie opisu właściwości kwasowo-zasadowych układów chemicznych i biologicznych, modelowania struktury i właściwości polipeptydów i białek oraz poznania budowy i zachowania wybranych związków.
  • 2005 Zespołowa Nagroda Rektora stopnia pierwszego za osiągnięcia naukowe, za cykl dziesięciu prac eksperymentalnych i obliczeniowych opublikowanych w roku 2004.

 

dr Grażyna Wawrzyniak

  • 2012 Zespołowa Nagroda Rektora stopnia drugiego za trzy skrypty dla studentów kierunków „Chemia” i „Ochrona Środowiska” oraz innych kierunków przyrodniczych wydane przez Wydawnictwo UG.

 

powrót

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Dąbrowska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Dąbrowska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 sierpnia 2016 roku, 16:32