Realizowane doktoraty | Wydział Chemii

Doktoraty realizowane w POM

Tematyka obecnie realizowanych doktoratów to typowy eksperyment oraz wykorzystanie metod obliczeniowych. Prace prowadzone są na związkach o potencjalnej aktywności biologicznej, co stanowi główne zainteresowanie zespołu naukowego Pracowni.

 

 

mgr MAŁGORZATA (zd. OGRYZEK) BIEDULSKA

TYTUŁ ROZPRAWY:

„Właściwości kompleksotwórcze pochodnych pirazyny względem wybranych jonów metali (II/III) bloku d jako nowych metalofarmaceutyków.”

PROMOTOR: dr hab. Mariusz Makowski, prof. UG

PROMOTOR POMOCNICZY: dr Agnieszka Chylewska

OTWARCIE PRZEWODU: 17.09.2014

 

mgr ANNA BARABAŚ

TYTUŁ ROZPRAWY:

 

PROMOTOR: dr hab. Aleksandra Dąbrowska, prof. UG

OTWARCIE PRZEWODU:

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 4 listopada 2017 roku, 20:32

Zrealizowane doktoranty

 

dr ANGELIKA (zd. BARTOSIK) GŁĘBOCKA

TYTUŁ ROZPRAWY:

„Badanie właściwości kwasowo-zasadowych pirazyny i jej pochodnych o potencjalnym zastosowaniu w metalofarmaceutykach przy użyciu metod obliczeniowych.”

PROMOTOR: dr hab. Mariusz Makowski, prof. UG

OTWARCIE PRZEWODU: 14.01.2015

 

UŚCIŚLENIE TYTUŁU ROZPRAWY NA:

„Badania równowag przeniesienia protonu dla pirazyno-2-amidooksymu metodami doświadczalnymi i obliczeniowymi.”

DATA: 14.06.2017

DATA OBRONY: 13.09.2017

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 4 listopada 2017 roku, 20:33