Dorobek naukowy | Wydział Chemii

Dorobek naukowy

PUBLIKACJE

2018

R. Banasiuk, M. Krychowiak, D. Swigon, W. Tomaszewicz, A. Michalak, A.Chylewska, M. Ziabka, M. Łapiński, B. Kościelska, M. Narajczyk, A.Królicka, “Carnivorous plants used for green synthesis of silvernanoparticles with broad-spectrum antimicrobial activity”, Arab. J. Chem., 2018, XXX, YY-ZZ. IF = 4,553

• A. Chylewska, M. Ogryzek, M. Makowski, „ A new approach to medical diagnostics - the use of separation techniques in microorganisms detection”, Curr. Med. Chem., 2018, 25, 1-45. IF = 3.249

A. Chylewska, M. Biedulska, P. Sumczyński, M. Makowski, “Metallopharmaceuticals in therapy – a new horizon for scientific research”. Curr. Med. Chem., 2018, 25, 1-63. IF = 3.249

• A. K. Sieradzan, C. Czaplewski, P. Krupa, M. A. Mozolewska, A. Karczyńska, A. Lipska, E. A. Lubecka, E. Gołaś, T. Wirecki, M. Makowski, S. Ołdziej, A. Liwo, „Modeling the structure, dynamics, and transformations of proteins with the UNRES  force field”, "Ab-Initio Prediction of Protein Structure", Methods in Molecular Biology, Springer Nature, SSBN: XXXX, 2018. – rozdział w książce

M. Makowski, Physics-based modeling of side chain –side chain interactions in the UNRES force field”. Computational Methods to Study the Structure and Dynamics of Biomolecules and Biomolecular Processes, Springer, SSBN: XXXX, 2018. – rozdział w książce

P. Mech, M. Bogunia, A. Nowacki, M. Makowski, „Theoretical studies on pKa of pyridine and its N-Oxide and their derivatives”, J. Mol. Struct., 2018, CDA, JHU-POI. IF = 1.780

2017

A. Chylewska, M. Biedulska, M. Makowski, "Multi-analytical studies about physico-chemical properties of Ni(II)-vitamin B6 coordination compounds and their CT-DNA interactions". J. Mol. Liq., 2017,  243, 771-780. IF = 3.648

• A. K. Sieradzan, M. Makowski, A. Augustynowicz, A. Liwo, “A general method for the derivation of the functional forms of the effective energy terms in coarse-grained energy functions of polymers. I. The method and its application to backbone-local and backbone- electrostatic interaction potentials of coarse-grained polypeptide chains”. J. Chem. Phys., 2017, 146, 124106-27. IF = 2.965

• M. Ogryzek, A. Chylewska, P. H. Marek, I. D. Madura, L. Chmurzyński, M. Makowski, “Stable cationic coordination polymers of the Cu(II)-Vitamin B6 type: structural analysis, application abilities and physicochemical properties in the solid state and solutions”, Dyes Pigments, 2017, 136, 278-291. IF = 4.055

M. Makowski, A. Liwo, H.A. Scheraga, „ Simple physics-based analytical formulas for the potentials of mean force of the interaction of amino-acid side chains in water. VII. Charged – hydrophobic/polar and polar – hydrophobic/polar side chains.” J. Phys. Chem. B, 2017, 121, 379-390.. IF = 3.187

 

2016

A. Chylewska, M. Ogryzek, A. Głębocka, A. Sikorski, K. Turecka, E. D. Raczyńska, M. Makowski, “Crystalline pyrazine-2-amidoxime isolated by diffusion method and its structural and behavioral analysis in the context of crystal engineering and microbiological activity”, RSC Adv., 2016, 6, 64499-64512. IF = 3.289

• M. Ogryzek, A. Chylewska, A. Królicka, R. Banasiuk, K. Turecka, D. Lesiak, D. Nidzworski, M. Makowski, „Coordination chemistry of pyrazine derivatives analogues of PZA: design, synthesis, characterization and biological activity”, RSC Adv., 2016, 6, 52009-52025. IF = 3.289

A. Głębocka, E.D. Raczynska, A. Chylewska, M. Makowski, "Experimental (FT-IR) and theoretical (DFT) studies on prototropy and H-bond formation for pyrazine-2-amidoxime". J. Phys. Org. Chem., 2016, 29, 326-335. IF=1.380 (DOI: 10.1002/POC3538)

A. Chylewska, A. Sikorski, M. Ogryzek, M. Makowski, “Attractive S···π and π-π interactions in the Pyrazine-2-thiocarboxamide Structure: Experimental and Computational Studies in the Context of Crystal Engineering and Microbiological Properties”, J. Mol. Struct., 2016, 1105, 96-104. IF=1.602

• A. Barabaś, J. Kira, G. Wawrzyniak, A. Dąbrowska, "Spectrophotometric and AM1d studies of the equilibria between the oxidovanadium(IV) and four isomers of n-propyl-3-azido-2,3-dideoxy-D-hexopyranosides in aqueous solution", Journal of Coordination Chemistry, 2016, 69, 3480-3490, IF=2,224.

• A. S. El-Tabl, M. M. Abd El-wahed, S. E. Abd-El Razek, A. Dąbrowska, S. M. El- Gamasy, "Antibacterial evaluation of ethoxy-oxime Schiff base ligand and its metal complexes", Asian Journal of Science and Technology, 2016, 07, 3167-3180, IF=6,315.

• A. Barabaś, G. Wawrzyniak, A. Dąbrowska, "Miareczkowanie spektropehametryczne jako metoda wyznaczania kwasowości pochodnych sacharydow", Materiały konferencyjne, poster, tom I, s.174-175, Ogólnopolskie sympozjum Nauka i Przemysł – Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, ISBN 978-83-945225-1-3, Lublin, Polska.

• A. BarabaśJ. Kira, G. Jaworski, G. Wawrzyniak, A. Dąbrowska, "Spektroskopowe badania kwasów uronowych pod względem właściwości kompleksujących jony Co(II)", Materiały konferencyjne, poster, s.,69-71, IV Ogólnopolskie Sympozjum: „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”, ISBN 978-83-939465-8-7, Lublin, Polska.

• A. BarabaśG. WawrzyniakA. DąbrowskaSpektroskopowe badania wybranych kwasów uronowych pod względem właściwości kompleksujących jony Cu(II) i Ni(II) oraz ich modele strukturalne, Materiały konferencyjne, komunikat ustny, s.171-173, Ogólnopolskie sympozjum Nauka i Przemysł – Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, ISBN 978-83-945225-1-3 , Lublin, Polska.

 

2015

A. Chylewska, M. Ogryzek, L. Chmurzyński, M. Makowski, „Spectrophotometric, potentiometric and conductometric study of  binary complex formation between copper(II) ion and vitamin B6 in solution”, J. Coord. Chem., 2015, 68, 3761-3775. IF=2.012

• E.D. Raczynska, M. Makowski, P.-C. Maria, J.-F. Gal, “Can Nitriles Be Stronger Bases than Proton Sponge in the Gas Phase? A Computational Analysis", J. Phys. Chem. A, 2015, 119, 8225-8236. IF = 2.775

• M. Wiśniewska, E. Sobolewski, S. Oldziej, A. Liwo, H.A. Scheraga, M. Makowski, “Theoretical Studies of Interactions Between O-phophorylated and Standard Amino-acid Side-chain Models in Water", J. Phys. Chem. B., 2015, 119, 8526-8534. IF = 3.377

• E. D. Raczyńska, M. Makowski, M. Hallman, B. Kamińska, “Geometric and energetic consequences of prototropy for adenine and its structural models – a review”, RSC Adv., 2015, 5, 36587 - 36604. IF = 3.840

A. Bartosik, M. Wiśniewska, M. Makowski, "Potentials of mean force for hydrophobic interactions between hydrocarbons in water solution: dependence on temperature, solute shape, and solute size", J. Phys. Org. Chem., 2015, 28, 10-16. IF=1.245

 

2014

A. Liwo, M. Baranowski, C. Czaplewski, E. Gołaś, Y. He, D. Jagieła, P. Krupa, M. Maciejczyk, M. Makowski, M. Mozolewska, A. Niadzvedtski, S. Ołdziej, H. A. Scheraga, A.K. Sieradzan, R. Ślusarz, T. Wirecki, Y. Yin, B. Zaborowski, "A Unified Coarse-Grained Model of Biological Macromolecules Based on Mean-Field Multipole-Multipole Interactions", J. Mol. Model., 2014, 20:2306, pp. 1-15. IF=1.687

M. Makowski, “Physics-based modeling of side chain –side chain interactions in the UNRES force field”, Computational Methods to Study the Structure and Dynamics of Biomolecules and Biomolecular Processes. From Bioinformatics to Molecular Quantum Mechanics. Editor Adam Liwo, Springer series in Bio-/Neuroinformatics 1.ISBN: 978-3-642-28553-0, 81-107, 2014. - rozdział w książce

M. Wiśniewska, M. Makowski, “Theoretical studies on the anionic association of phenol and its derivatives in acetonitrile”, J. Mol. Struct., 2014, 1076, 165-173. IF=1.599

A.Chylewska, M.Ogryzek, R. Hałasa, A. Dąbrowska, L.Chmurzyński, M. Makowski, "Coordination mode and reactivity of nickel(II) with vitamin B6", J. Coord. Chem., 2014,17, 2885-2897. IF=2.212

E. D. Raczyńska, M. Makowski, “Geometric consequences of electron delocalization for adenine tautomers in aqueous solution”, J. Mol. Mod., 2014, 20, 2234. IF=1.687

• M. Baranowski, C. Czaplewski, E. Gołaś, Y. He, D. Jagieła, P. Krupa, A. Liwo, G.G. Maisuradze, M. Makowski, M. Mozolewska, A. Niadzvedtski, A.J. Niemi, R. Ślusarz, A.K. Sieradzan, S. Ołdziej, T. Wirecki, Y. Yin, B. Zaborowski, H.A. Scheraga, „Microscopic Physics-Based Models of Proteins and Nucleic Acids: UNRES and NARES”, Chapter in book “Coarse-Grained Modeling of Biomolecules”; part of  Series in Computational Biophysics by Taylor & Francis, Editor: G.A. Papoian, in Coarse-Grained Models of Biomolecules, ed. by Garegin A. Papoian, CRC Press, ISBN 9781466576063, CAT# K16726 - rozdział w książce.

• K. Żamojć, W. Wiczk, B. Zaborowski, M. Makowski, J. Pranczk, D. Jacewicz, L. Chmurzyński. "Fluorescence quenching of fluoroquinolone antibiotics by 4-hydroxy-TEMPO in aqueous solution." Spectr. Acta Part A: Mol. Biom. Spectr., 2014, 133, 887–891. IF=2.129

• A. Barabaś, A. Kawecka, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, "Determination of pKa values of anomers of the methyl glycosides of 3-amino sugars derivatives", XXXVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii: Publikacje Pokonferencyjne, s.5–13; Wrocław 2014, Polska, ISBN 978-83-940251-0-6.

• A. Barabaś, J. Piosik, G. Gołuński, A. Kawecka, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, "Ocena aktywności biologicznej serii 3-azydowych izomerów monosacharydów"Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXIII, s.207-2015, ISBN: 978-83-232-2803-5, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

• A. Barabaś, A. Chylewska, G. Wawrzyniak, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, "Wpływ konfiguracji podstawnika azydowego na właściwości fizyko-chemiczne wodnych roztworów 3-azydowych pochodnych sacharydów"Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXIII, s.207-2015, ISBN: 978-83-232-2803-5, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

• A. Barabaś, J. Kira, G. Romanowski, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, "3-azydo-2,3-dodeoksy-D-heksopiranozydy n-propylu jako ligandy w reakcjach kompleksowania jonów VO2+. Rozważania teoretyczne", Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXIII, s.207-2015, ISBN: 978-83-232-2803-5, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań.

M. Ogryzek, A. Chylewska, K. Turecka, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, M. Makowski, Analiza zależności struktura – aktywność biologiczna nowej grupy związków stanowiących połączenia koordynacyjne jonu Fe(II) z wybranymi pochodnymi pirazyny, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXIII, s.207-2015, ISBN: 978-83-232-2803-5, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

• A. Kawecka, A. Chylewska, G. Wawrzyniak, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, "Produkty reakcji n-heksanolu z pochodnymi 3-azydosacharydów",  Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXIII, ISBN: 978-83-232-2803-5, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań.

 

2013

A. Chylewska, A. Sikorski, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, "Potassium trans-[bis(oxalato)diaquacobaltate(II)] tetrahydrate: synthesis, structure, potentiometric and thermal studies", Centr. Eur. J. Chem., 11: 1, 8-15, 2013. IF=1.329

A. Chylewska, K. Turecka, A. Dąbrowska, W. Werel, L. Chmurzyński, "Synthesis, physicochemical characterization and antimicrobial activity of Co(III) complexes with diamine chelate ligands.", Inter. J. Adv. Pharm. Biol. Chem. (IJAPBC) Vol. 2, Issue 3, 2013. IF=1.659

• E. D. Raczyńska, M. Makowski, K. Zientara-Rytter, K. Kolczyńska, T. M. Stępniewski, M. Hallmann, „Quantum-Chemical Studies on the Favored and Rare Tautomers of Neutral and Redox Adenine”, J. Phys. Chem. A, 117, 1548-1559, 2013. IF=2.775

• P. Zięba, S. Nakonieczna, A. Cirocka, D. Zarzeczańska, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, „Wpływ położenia grupy izobutoksylowej na właściwości spektralne i kwasowość pochodnych kwasów boronowych”, Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ISBN 978-83-232-2683-3, XXXI: 217-223, 2013. - rozdział w książce

A. Dąbrowska, G. Romanowski, A. Barabaś, A. Kawecka, A. Chylewska, L. Chmurzyński, „Zastosowanie spektroskopii NMR do określania struktury anomerów 3-amino-2,3-dideoksy-D-heksopiranozydów etylu”, Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ISBN 978-83-232-2683-3, XXXI: 161-166, 2013. - rozdział w książce

A. Chylewska, K. Turecka, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, „Aktywność mikrobiologiczna jednordzeniowych połączeń koordynacyjnych Cu(II) z witaminą B6”, Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ISBN 978-83-232-2683-3, XXXI: 179-184, 2013. - rozdział w książce

M. Ogryzek, K. Turecka, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, A. Chylewska, „Rola połączeń koordynacyjnych Ru(III) z pochodnymi pirazyny w przetrwaniu bakterii i grzybów”, Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ISBN 978-83-232-2683-3, XXXI: 185-190, 2013. - rozdział w książce

 

2012

• E. Sobolewski, S. Ołdziej, M. Wiśniewska, A. Liwo, M. Makowski, "Towards temperature-dependent coarse-grained potentials of side-chain interactions for protein folding simulations. II. Molecular dynamics study of pairs of different types of interactions in water at various temperatures", J. Phys. Chem. B, 116, 6844-6853, 2012. IF=3.377

A. Chylewska, K. Turecka, R. Hałasa, A. Dąbrowska, W. Werel, L. Chmurzyński, „Struktura kompleksów niklu(II) z witaminą B6 a ich aktywność antybakteryjna”, Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, t. XXVIII: 173-178, 2012. - rozdział w książce

A. Chylewska, D. Zarzeczańska, A. Dąbrowska, K. Turecka, R. Hałasa, W. Werel, L. Chmurzyński, „Właściwości kompleksotwórcze wybranych N,N-donorowych ligandów chelatowych względem Ru(III) i aktywność mikrobiologiczna uzyskanych połączeń”, Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, t. XXVIII: 179-186, 2012. - rozdział w książce

A. Barabaś, A. Kawecka, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, „Właściwości kwasowo-zasadowe 3-azydo-2,3-dideoksy-D-heksopiranozydów metylu”, Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, t. XXVIII: 261-266, 2012. • A. Kawecka, A. Barabaś, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, „Spinowo znakowane pochodne węglowodanów”, Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, t. XXVIII: 291-298, 2012. - rozdział w książce

 

2011

• D. Wyrzykowski, E. Hebanowska, G. Nowak-Wiczk, M. Makowski, L. Chmurzyński, “Thermal behaviour of citric acid and isomeric aconitic acids”, J Therm Anal Calorim, 104, 731–735, 2011. IF=2.206

M. Makowski, A. Liwo, E. Sobolewski, H.A. Scheraga, „Simple physics-based analytical formulas for the potentials of mean force of the interaction of amino-acid side chains in water. V. Like-charged side chains.”, J. Phys. Chem. B, 115, 6119-6129, 2011. IF=3.377

M. Makowski, A. Liwo, H.A. Scheraga, „Simple physics-based analytical formulas for the potentials of mean force of the interaction of amino-acid side chains in water. VI. Oppositely-charged side chains. ”, J. Phys. Chem. B, 115, 6130-6137, 2011. IF=3.377

A. Chylewska, K. Turecka, A. Dąbrowska, W. Werel, L. Chmurzyński, „Aktywność bójcza połączeń koordynacyjnych Co(III) z N,N-donorowymi ligandami organicznymi”, Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, t. XXVII: 13-17, 2011. - rozdział w książce

• C. Czaplewski, A. Liwo, M. Makowski, S. Ołdziej, H. A. Scheraga, “Coarse-grained models of proteins: theory and applications”, Multiscale Approaches to Protein Modeling. edited by Andrzej Koliński, Springer, ISBN: 978-1-4419-6888-3, 35-38, 2011. - rozdział w książce

• D. Jacewicz, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, "Stopped-Flow Spectrophotometric Study of the Kinetics and Mechanism of CO2 Uptake by cis-[Cr(C2O4)(BaraNH2)(OH2)2]+ Cation and the Acid-Catalyzed Decomposition of cis-[Cr(C2O4)(BaraNH2)OCO2] Anion in Aqueous Solution"; Molecules, 2011, 16, 7746-7761.

• D. Jacewicz, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, "Kinetic studies of aquation for oxalate in [Cr(C2O4)2(L–L)]- and [Cr(C2O4)(L–L)(H2O)2]induced by Fe3+"; J. Coord. Chem. 2011, 64, 2834–2847.

 

2010

M. Makowski, A. Liwo, H. A. Scheraga, „Simple physics-based analytical formulas for the potentials of mean force for the interaction of amino-acid side chains in water. I. Approximate expression for the free energy of hydrophobic association based on a Gaussian-overlap model.”, J. Phys. Chem. B, 2010, 114, 1226. Erratum (J.Phys.Chem. B 2007, 111, 2910-2916.)

• E.D. Raczyńska, M. Makowski, M. Szeląg, B. Kamińska, K. Zientara, “Importance of CH tautomers in the tautomeric mixture of uric acid”, J. Mol. Struct., 2010, 947, 83-91. IF=1.599

• E. D. Raczyńska, M. Makowski, J.-F. Gal, P.-C. Maria, „Change of the favored routes of EI MS fragmentation when proceeding from N1,N1-dimethyl-N2-arylform-amidines to 1,1,3,3-tetraalkyl-2-arylguanidines. Substituent effects”, J. Mass. Spectrom., 2010, 45, 762-771. IF=2.709

M. Makowski, C. Czaplewski, A. Liwo, H. A. Scheraga, „Potential of mean force of large hydrophobic particles: towards nanoscale limit”, J. Phys. Chem. B, 2010, 114, 993-1003. IF=3.377

• C. Czaplewski, A. Liwo, M. Makowski, H. A. Scheraga, „Hydrophobic Interactions and Protein Folding”, Molecular Liquids Review Book. Thermodynamics of Amino Acid and Protein Solutions. edited by J. Tsurko and W.Kunz, Transworld Research Network, 1-18, ISBN: 978-81-7895-473-8, 2010. - rozdział w książce

• D. Jacewicz, A. Dąbrowska, D. Wyrzykowski, J. Pranczk, M. Woźniak, J. Kubasik-Juraniec, N. Knap, K. Siedlecka, A. J. Neuwelt, L. Chmurzyński, "A novel biosensor for evaluation of apoptotic or necrotic effects of nitrogen dioxide during acute pancreatitis in rat", Sensors, 2010, 10, 280–291.

• D. Jacewicz, J. Pranczk, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, "Kinetic studies of acid-catalyzed hydrolysis of the cis-[Cr(oxalate)(pyridoxamine)CO3]- coordination anion", React. Kinet. Mech. Cat.2010, 100, 11–20.

 

2009

• E. D. Raczyńska, M. Makowski, M. Hallmann, K. Duczmal, “Theoretical (MP2 and DFT) modeling the substrate/inhibitor-LDH interaction in the gas phase and aqueous solution. Bimolecular charged (pyruvate/oxamate-guanidinium cation) and neutral adducts (pyruvic/oxamic acids-guanidine)”, J. Phys. Org. Chem., 2009, 22, 77-88. IF=1.245

• E Sobolewski, M. Makowski, S. Ołdziej, C. Czaplewski, A. Liwo, H A. Scheraga, “Towards temperature-dependent coarse-grained potentials of side-chain interactions. I. Molecular dynamics study a pair of methane molecules in water at various temperatures”. Protein Design Engineering and Selection (PEDS), 2009, 22, 547-552. IF=2.319

 

2008

M. Makowski, E. Sobolewski, C. Czaplewski, S. Ołdziej, A. Liwo, H. A. Scheraga, „Simple physics-based analytical formulas for the potentials of mean force for the interaction of amino-acid side chains in water. IV. Pairs of different hydrophobic side chains”, J. Phys. Chem. B, 2008, 112, 11385-11395. IF=3.377

• D. Jacewicz, A. Chylewska, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, "Kinetics and the mechanism of formation and acid–catalyzed decomposition of [Co(NH3)4CO3]+ complex cation in aqueous solution", Zeitschrift fur anorganische und allgemeine Chemie (ZAAC), 2008, 634, 137-141. IF=1.251

A. Dąbrowska, D. Jacewicz, A. Chylewska, M. Szkatuła, N. Knapp, J. Kubasik-Juraniec, M. Woźniak, L. Chmurzyński, „Nitric oxide as biologically important radical and its role in molecular mechanism of pancreatic inflammation“, Curr. Pharm. Anal., 2008, 4, 183-196. IF=1.71

A. Chylewska, D. Jacewicz, D. Zarzeczańska, L. Chmurzyński, "Determination of dissociation constants for coordination compounds of Cr(III) and Co(III) using potentiometric and spectrophotometric methods", J. Chem. Thermodyn., 2008, 40, 1290-1294. IF=2.423

• D. Jacewicz, M. Szkatuła, A. Chylewska, A. Dąbrowska, M. Woźniak, L. Chmurzyński, "Coordinate cis-[Cr(C2O4)(pm)(OH2)2]+ cation as molecular biosensor of pyruvate’s protective activity against hydrogen peroxide mediated cytotoxity", Sensors, 2008, 8, 4487-4504. IF=2.048

A. Dąbrowska, M. Makowski, D. Jacewicz, A. Chylewska, L. Chmurzyński, "Determination of protolytic equilibria for methyl 3-azido-6-iodo-2,3,6-trideoxy-a-D-arabino-hexopyranoside by ab initio and spectrophotometric methods", J. Mol. Struct., 2008, 892, 140-145. IF=1.599

• Liwo, C. Czaplewski, S. Ołdziej, A. V. Rojas, R. Kaźmierkiewicz, M. Makowski, R. K. Murarka, H. A. Scheraga, „Simulation of protein structure and dynamics with the coarse-grained UNRES force field” In: Coarse-Graining of Condensed Phase and Biomolecular Systems, Voth, G. (ed.), Taylor & Francis, ISBN: 978-1-4200-5955-7, 107-122, 2008. - rozdział w książce

 

2007

• Ł. Gurzyński, A. Puszko, M. Makowski, L. Chmurzyński, „A potentiometric study of acid-base equilibria of substituted 4-nitropyridine N-oxide in methanol and dimethyl sulfoxide”, J. Chem. Thermodyn., 2007, 39, 309-315. IF=2.423

M. Makowski, A. Liwo, H. A. Scheraga, „Simple physics-based analytical formulas for the potentials of mean force for the interaction of amino-acid side chains in water. I. Approximate expression for the free energy of hydrophobic association based on a Gaussian-overlap model.”, J. Phys. Chem. B, 2007, 111, 2910-2916. IF=3.377

M. Makowski, A. Liwo, K. Maksimiak, J. Makowska, H. A. Scheraga, “Simple physics-based analytical formulas for the potentials of mean force for the interaction of amino-acid side chains in water. II. Tests with simple spherical systems.” J. Phys. Chem. B, 2007, 111, 2917-2924. IF=3.377

M. Makowski, E. Sobolewski, C. Czaplewski, A. Liwo, S. Ołdziej, Joo Hwan No, H. A. Scheraga, „Simple physics-based analytical formulas for the potentials of mean force for the interaction of amino-acid side chains in water. III. Calculations and parameterizations of the potentials of mean force of pairs of identical hydrophobic side chains,” J. Phys. Chem. B, 2007, 111, 2925-2931. IF=3.377

• J. Makowska, S. Rodziewicz-Motowidło, K. Bagińska, M. Makowski, J. A. Vila, A. Liwo, L. Chmurzyński, H. A. Scheraga, „Further evidence for the absence of stretches of polyproline II conformation in the XAO peptide”, Biophys. J., 2007, 92, 2904-2917. IF=3.832

• Ł. Gurzyński, A. Puszko, M. Makowski, L. Chmurzyński, „Experimental and theoretical studies of solvent effects on the hydrogen bonds in homoconjugated cations of substituted 4-Halo (Cl, Br) pyridine N-oxide derivatives”, J. Chem. Thermodyn., 2007, 39, 1272-1278. IF=2.423

• E. Sobolewski, M. Makowski, C. Czaplewski, A. Liwo, S. Ołdziej, H. A. Scheraga, "Potential of mean force of hydrophobic association: depenedence on solute size", J. Phys. Chem. B, 2007, 111, 10765-10774. IF=3.377

• M. Czaja, M. Makowski, M. Szociński, K. Darowicki, L. Chmurzyński, „Potentiometric investigations of acid-base equilibria in n-butylamine - acetic acid systems in binary DMSO - 1,4-dioksane solvent mixtures”, Int. J. Thermophys., 2007, 28, 865-875. IF=0.623

• B. Kołodziej, E. Grech, W. Schilf, B. Kamieński, , M. Makowski, Z. Rozwadowski, T. Dziembowska, „Anomeric and tautomeric equilibria in 2-glucosamine Schiff bases”, J. Mol. Struct., 2007, 844-845, 32-37. IF=1.599

• D. Jacewicz, A. Chylewska, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński,“Stopped-flow spectrophotometric study on the reaction between carbon dioxide and [Co(NH3)4(H2O)2]3+ ion in aqueous solution”, Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, 2007, 633, 1493-1499. IF=1.251

A. Dąbrowska, D. Jacewicz, A. Chylewska, L. Chmurzyński, "Crystal structures of ethyl 3-azido-2,3-dideoxy-D-arabino-hexopyranoside anomers", Carbohyd. Res., 2007, 342, 1450-1455. IF=1.966

• D. Jacewicz, A. Chylewska, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, "Acid-catalysed hydrolysis of cis-[Cr(C2O4)(AaraNH2)(OH2)(OSO2)]- (where AaraNH2denotes methyl 3-amino-2,3-dideoxy- a,D-arabino-hexopyranoside)", Trans. Met. Chem., 2007, 32: 1030-1034. IF=1.402

• D. Jacewicz, A. Dąbrowska, A. Chylewska, M. Szkatuła, M. Woźniak, L. Chmurzyński, „Nitrogen dioxide a key player in cellular nitrosative stress leading to development of necrotic type of acute of acute pancreatitis”,Chemistry for Agriculture – Vol. 8, Chemical sin agriculture and environment, CZECH-POL-TRADE, Prague, Brussels, ISBN 80-254-1047-1, p.104-101, 2007.

A. Chylewska, D. Jacewicz, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, „Determination of acidity constant of [Cr(en)2(OH)(H2O)]S2O6 using spectrophotometric and potentiometric techniques”, Chemistry for Agriculture – Vol. 8, Chemicals in agriculture and environment,CZECH-POL-TRADE, Prague, Brussels, ISBN 80-254-1047-1, p. 32-37, 2007.

• D. Jacewicz, A. Chylewska, A. Dąbrowska, M. Woźniak, M. Szkatuła and L. Chmurzyński, “Detection of nitrogen dioxide (.NO2) in biological material”, Proceedings of Progress in Biomedical Sciences, 10th Polish-Japanese Free Radical Forum, ISBN- 978-83-60253-27-4, p. 26-34, 2007. - rozdział w książce

 M. Szkatuła, D. Jacewicz, A. Dabrowska, K. Siedlecka, R. Januszewski, L. Chmurzyński, M. Woźniak, "Pivotal role of neuronal nitric oxide synthase in mechanism of action of 2-methoxyestradiol in osteosarcoma 143B cells", Proceedings for Progress in Biomedical Science, p.4–10; 2007, 10th Polish-Japanese Free Radical Forum, Medical University of Gdańsk, Poland, ISBN 978-83-60253-27-4.

• D. Jacewicz, A. Dąbrowska, A. Łapińska, L. Chmurzyński, "Acid-catalysed hydrolysis of cis-[Cr(C2O4)(AaraNH2)(OH2)(OSO2)]- (where AaraNHdenotes methyl 3-amino-2,3-dideoxy-a-d-arabino-hexopyranoside)", Transit. Metal Chem. 2007, 32, 1030–1034.

 

2006

• J. Makowska, K. Bagińska, M. Makowski, A. Jagielska, A. Liwo, F. Kasprzykowski, L. Chmurzyński, H. A. Scheraga, „Assessment of two theoretical methods to estimate potentiometric-titration curves of peptides: comparison with experiment”, J. Phys. Chem. B, 2006, 110, 4451-4458. IF=3.377

• Ł. Gurzyński, A. Puszko, A. Ostrzechowska, M. Makowski, L. Chmurzyński, „Potentiometric studies of acid-base interactions in substituted 4-nitropyridine N-oxide systems”, J. Chem. Themodyn., 2006, 38, 554-558. IF=2.423

• M. Czaja, M. Makowski, L. Chmurzyński, “A potentiometric study of molecular heteroconjugation equilibria in (n-butylamine + acetic acid) systems in binary (acetonitrile + 1,4-dioxane) solvent mixtures”, J. Chem. Thermodyn, 2006, 38, 606-610. IF=2.423

• Ł. Gurzyński, A. Puszko, M. Makowski, J. Makowska, L. Chmurzyński, „Potentiometric and ab initio studies of acid–base interactions of substituted 4-halo(Cl, Br)pyridine N-oxide systems” J. Chem. Thermodyn., 2006, 38, 1584-1591. IF=2.423

• D. Jacewicz, A. Łapińska, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, "A Stopped-flow study on the kinetics and mechanizm of CO2 uptake by the cis–[Cr(1, 10 – phenantroline)2(OH2)2]3+ complex ion", Trans. Met. Chem., 2006, 31, 111-117. IF=1.402

• D. Jacewicz, A. Dąbrowska, A. Łapińska, A. Figarski, M. Woźniak L. Chmurzyński, "Reactions of ˙NO2, generated from SIN-1 with chromium(III) complexes with histamine and pyridoxamine ligands studied by the stopped-flow technique", Anal. Biochem., 2006, 350, 256-262. IF=2.305

• D. Jacewicz, A. Dąbrowska, A. Łapińska, L. Chmurzyński, "Acid-Catalyzed Hydrolysis of the cis-[Cr(phen)2(O2CO)]+ Ion Studied by UV-Vis Stopped-Flow Method", Trans. Met. Chem., 2006, 31, 575 – 579. IF=1.402

• D. Jacewicz, A. Dąbrowska, A. Łapińska, M. Woźniak, L. Chmurzyński,“Stopped-flow study of H+ induced CO2 release from a non-peptide analogue of decarboxylase-substrate mimicking cis-[Cr(C2O4)(AaraNH2)(O2CO)]-“, Trans. Met. Chem., 2006, 31, 1045-1051. IF=1.402

A. Chylewska, D. Jacewicz, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, “Detection of nitrogen dioxide by complex ion of Cr(III) using the stopped-flow technique”, Chemistry for Agriculture – Vol. 7, Chemistry and Biochemistry in the Agricultural Production Environment Protection, Human and Animal Health, CZECH-POL-TRADE, Prague, Brussels, ISBN 80-239-7759-8, p. 1013-1017, 2006. - rozdział w książce

A. Chylewska, D. Jacewicz, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, „Reakcja wychwytu tlenku azotu(IV)- induwiduum odpowiedzialnego za nitrozacyjny stres komórkowy”, Na pograniczu biologii i chemii, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ISBN 83-232-1730-0, t. XVI: p. 99-103; 2006. - rozdział w książce

• D. Jacewicz, A. ŁapińskaA. Dąbrowska, A. Figarski, M. Woźniak, L. Chmurzyński, "Reactions of .NO2 with chromium(III) complexes with histamine and pyridoxamine ligands studied by the stopped-flow technique", Anal. Biochem., 2006, 350, 256–262.

• D. Jacewicz, A. ŁapińskaA. Dąbrowska, A. Figarski, M. Woźniak, L. Chmurzyński, "Stopped-flow study of Hinduced CO2 release from a non-peptide analogue of decarboxylase-substrate mimicking cis-[Cr(C2O4)(AaraNH2)(O2CO)]-",Transit. Metal Chem., 2006, 31, 1045–1051.

 

2005

• J. Makowska, M. Makowski, L. Chmurzyński, A. Liwo, „Theoretical Calculation of Homoconjugation Equilibrium Constants in Systems Modeling Acid-Base Interactions in Side-Chains of Biomolecules Using the Potential of Mean Force”, J. Comput. Chem., 2005, 26, 235-242. IF=3.601

A. Dąbrowska, D. Jacewicz, M. Makowski, A. Kozak, M. Czaja, A. Nowacki, A. Wiśniewski, L. Chmurzyński, „Determination of the protonation and deprotnation centres for isomers of methyl 3-azido-2,3-dideoxyhexopyranosides”, J. Mol. Struct., 2005, 714, 1-6. IF=1.599

• E. D. Raczyńska, M. Makowski, E. Górnicka, M. Darowska, „Ab Initio Studies on the Preferred Site of Protonation in Cytisine in the Gas Phase and Water”, Int. J. Mol. Sci., 2005, 6, 143-156. IF=2.339

A. Dąbrowska, D. Jacewicz, J. Makowska, M. Makowski, L. Chmurzyński, „Ab initio study of the energetics of protonation and deprotonation of the methyl 3-amino-2,3-dideoxyhexopyranosides isomers”, J. Mol. Struct., 2005, 718, 87-92. IF=1.599

• S. Ołdziej, C. Czaplewski, A. Liwo, M. Chinchio, M. Nanias, J.A. Vila, M. Khalili, Y.A. Arnautova, A. Jagielska, M. Makowski, H.D. Schafroth, R. Kaźmierkiewicz, D.R. Ripoll, J. Pillardy, J.A. Saunders, Y.K. Kang, K.D. Gibson, H.A. Scheraga, „Physics-based protein-structure prediction using a hierarchical protocol based on the UNRES force field: Assessment in two blind tests”, Proc. Natl. Acad. Sci.,USA, 2005, 102, 7547-7552. IF=9.809

• M. Czaja, K. Bagińska, A. Kozak, M. Makowski, L. Chmurzynski, „Potentiometric investigations of molecular heteroconjugation equilibria of substituted phenol + n-butylamine systems in dimethyl sulfoxide”, J. Chem. Thermodyn., 2005, 37, 778-782. IF=2.423

• M. Czaja, A. Kozak, M. Makowski, L. Chmurzyński, „Potentiometric investigations of acid-base equilibria in n-butylamine - acetic acid systems in binary acetone - cyclohexane solvent mixtures”, J. Chem. Thermodyn., 2005, 37, 783-790. IF=2.423

• J. Makowska, M. Makowski, Ł. Gurzyński, L. Chmurzyński, „Theoretical studies on acid-base interactions in the substituted 4-nitropyridines and their N-oxides systems”, J. Mol. Struct., 2005, 731, 193-199. IF=1.599

• J. Makowska, M. Makowski, Ł. Gurzyński, L. Chmurzyński, „Ab initio studies of acid-base reactions in the substituted 4-nitropyridine N-oxide systems”, J. Mol. Struct., 2005, 756, 1-9. IF=1.599

A. Dąbrowska, D. Jacewicz, A. Łapińska, B. Banecki, A. Figarski, M. Szkatuła, J. Lehman, J. Krajewski, J. Kubasik-Juraniec, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Pivotal participation of nitrogen dioxide in L-arginine induced acute necrotizing pancreatitis; protective role of superoxide scavenger 4–OH TEMPO, Biochem. Biophys. Res. Comm., 2005, 326, 313–320. IF=2.281

A. Łapińska, D. Jacewicz, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, „Badania kinetyczne reakcji wychwytu rodnika NO2 generowanego z cytozoli komórek trzustkowych szczurów z ostrym zapaleniem trzustki indukowanym L-argininą. Ochronna rola 4-OH-TEMPO”, Na pograniczu biologii i chemii, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ISBN 83-232-1625-8, t. XIII: 83-90; 2005. - rozdział w książce

• H. A. Scheraga, A. Liwo, S. Ołdziej, C. Czaplewski, J. Pillardy, J. Lee, D.R. Ripoll, J.A. Vila, R. Kaźmierkiewicz, J.A. Saunders, Y.A. Arnautova, K.D. Gibson, A. Jagielska, M. Khalili, M. Chinchio, M. Nanias, Y.K. Kang, H. Schafroth, A. Ghosh, R. Elber, M. Makowski „The Protein Folding Problem” in New Algorithms for Macromolecular Simulation, Eds. B. Leimkuhler, C. Chipot, R. Elber, A. Laaksonen, A. Mark, T. Schlick, C. Schütte, R. Skeel, Lecture Notes in Computational Science and Engineering, Springer-Verlag, Berlin, ISBN: 3-540-25542-7, 49, 89-100, 2005. - rozdział w książce

• D. Jacewicz, A. Dąbrowska, I. Kolisz, L. Chmurzyński, "A stopped-flow study on the kinetics and mechanism of CO2 uptake by chromium(III) complexes with histamine and pyridoxamine", Transit. Metal Chem. 2005, 30, 209–216.

• A. Dąbrowska, D. Jacewicz, A. Sikorski, L. Chmurzyński, "Crystal structure of methyl 3-amino-2,3-dideoxy-b-d-arabino-hexopyranoside. Stabilization of the crystal lattice by a double network of N-H...O, O-H...N and O-H...O interactions", Carbohyd. Res. 2005, 340, 2201–2205.

• D. Wyrzykowski, R. Kruszyński, Z Warnke, G. Wawrzyniak, "Structural and phisicochemical characteristics of tetrabutylammonium tatrahalogenoferrates(III)", Annals of Polish Chemical Society,  ISBN 8389936127, 2005,  1, 714-718.

 

2004

M. Makowski, L. Chmurzyński, „Ab initio study of the energetics of molecular heteroconjugation reactions in systems modelling side chains of biomolecules”, J. Mol. Struct., 2004, 672, 183-190. IF=1.599

M. Makowski, J. Makowska, L. Chmurzyński, „Ab initio study of the energetics of protonation, deprotonation and homocomplexed cations and anions formation in systems modeling side chains of biomolecules”, J. Mol. Struct., 2004,  674, 61-67. IF=1.599

• J. Makowska, M. Makowski, A. Giełdoń, A. Liwo, L. Chmurzyński, „Theoretical Calculations of Heteroconjugation Equilibrium Constants in Systems Modeling Acid-Base Interactions in Side Chains of Biomolecules Using the Potential of Mean Force”, J. Phys. Chem. B, 2004, 108, 12222-12230. IF=3.377

• A. Liwo, P. Arłukowicz, S. Ołdziej, C. Czaplewski, M. Makowski, H. A. Scheraga, „Optimization of the UNRES force field by hierarchical design of the potential-energy landscape. I: Tests of the approach using simple lattice protein models”, J. Phys. Chem. B, 2004, 108, 16918-16933. IF=3.377

• J. Makowska, M. Makowski, L. Chmurzyński, „Ab Initio Studies on Acid-Base Equilibria of Substituted Phenols”, J. Phys. Chem. A, 2004, 108, 10354-10358. IF=2.775

• M. Czaja, A Kozak, M. Makowski, L. Chmurzyński, "Potencjometryczne badania równowag kwasowo-zasadowych w układach tworzonych przez n-butyloaminę i kwas octowy, w środowiskach binarnych układów rozpuszczalników mieszanych", Na pograniczu chemii i biologii, tom XI, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań, 275-282, 2004. - rozdział w książce

• D. Jacewicz, A. Dąbrowska, A. Łapińska, M. Woźniak, L. Chmurzyński, „Wykorzystanie kompleksów chromu(III) do poszukiwania modelu biologicznego w badaniach kinetyki reakcji wychwytu ·NO2 wytwarzanego w komórkach organizmów żywych”, Na pograniczu biologii i chemii, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ISBN 83-232-1494-8, t. XI:61-66; 2004. - rozdział w książce

A. Dąbrowska, D. Jacewicz, A. Łapińska, B. Banecki, A. Figarski, M. Szkatuła, J. Lehman, J. Krajewski, J. Kubasik-Juraniec, M. Woźniak, L. Chmurzyński, “Protective role of superoxide scavenger in L–arginine induced acute necrotizing pancreatitis”, Proceedings of Progress in Biomedical Sciences, Copyright by Medical University of Gdańsk, Poland, ISBN 83-87047-87-2, p. 98-111, 2004. - rozdział w książce

• D. Jacewicz, A. Dąbrowska, A. Łapińska, B. Banecki, A. Figarski, M. Woźniak, L. Chmurzyński, “SIN-1 As A Direct Source Of Nitrogen Dioxide And Its Uptake Investigation By Chromium(III) Complex With Pyridoxamine”, Proceedings of Progress in Biomedical Sciences, Copyright by Medical University of Gdańsk, Poland, ISBN 83-87047-87-2, p. 130-138, 2004. - rozdział w książce

• A. Dąbrowska, A. Sikorski, D. Jacewicz, L. Chmurzyński, "X-ray and conformational analysis of methyl 3-amino-2,3-dideoxy-a-d-arabino-hexopyranoside", Carbohyd. Res., 2004, 339, 195–1199.

• D. Jacewicz, B. Banecki, A. Dąbrowska, M. Woźniak, L. Chmurzyński, "Kinetics and mechanisms of the CO2 and SO2 uptake by coordinate ion, cis-[Cr(C2O4)(L-L)(OH2)2]+ {(L-L) = methyl 3-amino-2,3-dideoxy-a-d-arabino-hexopyranoside} studied by stopped-flow spectrophotometry", Inorg. Chim. Acta, 2004, 357, 4467–4475.

• B. Liberek, A. Dąbrowska, R. Frankowski, Z. Smiatacz, "From tri-O-acetyl-d-glucal to (2R,3R,5R)-2,3-diazido-5-hydroxycyclohexanone oxime", J. Carbohyd. Chem., 2004, 23, 417–434.

A. DąbrowskaD. Jacewicz, A. Łapińska, B. Banecki, A. Figarski, M. Szkatuła, J. Lehman, J. Krajewski, J. Kubasik-Juraniec, M. Woźniak, L. Chmurzyński, "Protective role of superoxide scavenger in l–arginine induced acute necrotizing pancreatitis", Proceedings for Progress in Biomedical Science, Copyright by Medical University of Gdańsk, Poland, ISBN 83-87047-87-2, p. 98-1112004. - rozdział w książce

• A. Dąbrowska, D. Jacewicz, A. Łapińska, B. Banecki, A. Figarski, M. Szkatuła, J. Krajewski, J. Juraniec-Kubasik, M. Woźniak, L. Chmurzyński, "Nitrogen dioxide formation in acute necrotizing pancreatitis induced by l-arginine", Free Radicals Bio. Med. 37, 2004,   11th Annual Meeting of the Society-for-Free-Radical-Biology-and-Medicine, S101–S101 Suppl. 1, November 17-21 St Thomas, VI 2004 - rozdział w książce

• D. Jacewicz, A. Dąbrowska, A. Łapińska, B. Banecki, M. Woźniak, L. Chmurzyński, "Uptake of ˙NOgenerated from SIN–1 by chromium(III) complexes with histamine and pyridoxamine using the stopped–flow technique", Free Radicals Bio. Med. 37; 11th Annual Meeting of the Society-for-Free-Radical-Biology-and-Medicine, S101, Suppl. 1., November 17-21, St Thomas, VI, 2004. - rozdział w ksiżace

 

2003

• Kozak, M. Czaja. M. Makowski, D. Jacewicz, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, „A potentiometric study of acid-base properties of the phenol-phenolate systems in acetonitrile and acetonitrile-cyclohexane binary solvent system”, J. Chem. Thermodyn, 2003, 35, 77-89. IF=2.423

M. Makowski, L. Chmurzyński, „ A study of the energetics of asymmetric OHN+/NHO+ hydrogen bridge formation using ab initio methods”, J. Mol. Struct., 2003,  621, 149-155. IF=1.599

• J. Berdys, M. Makowski, J. Makowska, A. Puszko, L. Chmurzyński, “Experimental and Theoretical Studies of Acid-Base Equilibria of Substituted 4-Nitropyridine N-Oxides”, J. Phys. Chem. A, 2003, 107, 6293-6300. IF=2.775

• M. Czaja, A. Kozak, M. Makowski, L. Chmurzyński, “Potentiometric investigation of acid dissociation and anionic homoconjugation equilibria of sustituted phenols in dimethyl sulfoxide”, J. Chem. Thermodyn., 2003, 35, 1645-1655. IF=2.423

• E. D. Raczyńska, M. Darowska, M. K. Cyrański, M. Makowski, T. Rudka, J. F. Gal, P.C. Maria, „Ab initio study of tautomerism and of basicity center preference in histamine, from gas phase to solution - comparison with experimental data (gas phase, solution, solid state)”, J. Phys. Org. Chem., 2003, 16, 783-796. IF=1.245

M. Makowski, J. Makowska, L. Chmurzyński, „Ab Initio Study of the Energetics of Protonation and Cationic Homoconjugation of Trimethylamine and its N-Oxide”, Pol. J. Chem., 2003, 77, 1447-1459. IF=0.393

• E.D. Raczyńska, M. Darowska, M. Makowski, „Tautomeric preferences in histamine and its model 4(5)-alkylimidazoles”, Trends in Heterocyclic Chem., 2003, 9, 167-183. IF=0.698

• D. Jacewicz, A. Dąbrowska, B. Banecki, M. Woźniak, L. Chmurzyński, "New method of detection of the carbon dioxide evolution from pyruvate scavengig hydrogen peroxide", Acta Biochim. Pol., 2003,  50, 38–39, Suppl.1; 39th Meeting of the Polish Biochemical Society, September 16-20, Gdańsk, 2003.

• A. Kozak, M. Czaja , M. Makowski, D. Jacewicz, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, "A potentiometric study of aci-base properties of the (phenol-phenolate) systems in acetonitrile and (acetonitryl + cyclohexane) solvent system", J. Chem. Thermodyn., 2003, 35, 77–89.

 

2002

M. Makowski, L. Chmurzyński, „An ab initio study of the energetics of protonation of some N-alpha-D-glucopyranosyloamine derivatives”, J. Mol. Struct., 2002, 579, 247-256. IF=1.599

M. Makowski,, A. Kozak, L. Chmurzyński, „A Comparison of Basicities of Substituted Pyridines and Pyridine N-Oxides”, Pol. J. Chem., 2002, 76, 581-588. IF=0.393

• R. Sadowski, M. Makowski, D. Augustin-Nowacka, L. Chmurzyński, „Ab initio study of the energetics of asymmetric hydrogen bridge formation in substituted pyridines systems”, J. Mol. Struct., 2002, 587, 147-157. IF=1.599

• D. Augustin-Nowacka, M. Makowski, L. Chmurzyński, “Potentiometric studies of cationic heteroconjugation equilibria in systems involving free and protonated pyridine derivatives in dimethyl sulfoxide”, J. Chem. Thermodyn., 2002, 34, 391-400. IF=2.423

• R. Wróbel, M. Makowski, L. Chmurzyński, „A potetiometric study of the cationic homocojugation equilibria in substituted pyridine N-oxide systems in acetonitrile-nitromethane binary polar solvent systems”, Pol. J. Chem., 2002, 76, 619-622. IF=0.393

• A. Dąbrowska, A. Konitz, Z. Smiatacz, "Synthesis, the crystal structure and high-resolution NMR spectroscopy of methyl 4-O-acetyl-3-azido-2,3,6-trideoxy-6-iodo-a-d-arabino-hexopyranoside", Carbohyd. Res., 2002, 337, 175–181.

• B. Liberek, A. Dąbrowska, R. Frankowski, M. Matuszewska, Z. Smiatacz, "The use of  tri-O-acetyl-d-glucal and d-galactal in the synthesis of 3-acetamido-2,3-dideoxyhexopyranoses and –hexopyranosides", Carbohyd. Res.,  2002, 337, 1803–1810.

 

2001

M. Makowski, E. D. Raczyńska, L. Chmurzyński, „Ab Initio study of Possible and Preferred Basic Site(s) in Polyfunctional N1,N1-Dimethyl-N2-cyanoformamidine”, J. Phys Chem. A, 2001, 105, 869-874. IF=2.775

M. Makowski, R. Tomaszewski, M. Czaja L. Chmurzyński, „A Study of Energetics of Formation of Heterocomplexed Cations of Trimethylamine N-Oxide by Using Ab Initio Methods”, J. Mol. Struct., 2001, 544, 159-171. IF=1.599

M. Makowski, R. Sadowski, D. Augustin-Nowacka, L. Chmurzyński, “Ab initio Study of the Energetics of Protonation and Homocomplexed Cation Formation in Systems with Pyridine and Its Derivatives”, J. Phys. Chem. A, 2001, 105, 6743-6749. IF=2.775

M. Makowski, R. Tomaszewski, A. Kozak L. Chmurzyński, “Ab Initio Study of Energetics of Cationic Heteroconjugation in Pyridine N-Oxide and Its Derivatives Systems”, J. Phys. Chem. A, 2001, 105, 7381-7390. IF=2.775

• E. Kaczmarczyk, D. Augustin-Nowacka, M. Makowski, A. Kozak, L. Chmurzyński, “A study of the tendency of organic bases towards cationic heteroconjugation in polar non-aqueous solvents”, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2, 2001, 11, 1844-1849. IF=1.837

• R. Wróbel, M. Makowski, L. Chmurzyński, „A potentiometric study of the acid dissociation and cationic homoconjugation equilibria in substituted pyridine N-oxide systems in binary polar solvents, acetonitrile – acetone and acetonitrile – dimethyl sulfoxide”, Polish J. Chem., 2001, 75, 1341-1350. IF=0.393

• E. Górnicka, M. Makowski, M. Darowska, E.D. Raczyńska, „Conformational Preference in Isolated Neutral Cytisine”, Polish J. Chem., 2001, 75, 1483-1491. IF=0.393

• R. Wróbel., M. Makowski, M. Czaja, L. Chmurzyński, „The influence of solvent in binary acetonitrile – water solvent systems on dissociation constants of protonated pyridine and its N-oxide”, Pol. J. Chem., 2001, 75, 1767-1774. IF=0.393

• M. Mascal, M. Lera,, A.J. Blake, M. Czaja, A. Kozak, M. Makowski, L. Chmurzyński, „The Azatriquinenamine Trimer – A Novel Proton Chelate”; Angew. Chem. Int. Ed., 2001, 40, 3696-3698. IF=11.336

• E. D. Raczyńska, M. Darowska, T. Rudka, M. Makowski, „Tautomerism of neutral and monoprotonated histamine – a comparison of semi-empirical and ab initio quantum mechanical predictions for ‘essential’ and ‘scorpio’ conformations”, J. Phys. Org. Chem., 2001, 14, 770-777. IF= 1.245

 

2000

• D. Augustin-Nowacka, M. Makowski, L. Chmurzyński, „Acid-base equilibria in systems involving sustituted pyridines in polar aprotic protophobic media and in the amphiprotic methanol”, 2000, Anal. Chim. Acta, 418, 233-240. IF=4.517

• A. Dąbrowska, P. Dokurno, A. KonitzZ. Smiatacz, "Synthesis, X-ray structure and high-resolution NMR spectrocopy of methyl 3-azido-2,3-dideoxy--d-arabino-hexopyranoside", Carbohyd. Res., 2000,  323, 230–234. IF=1,5

 

1999

M. Makowski, A. Liwo, R. Wróbel, L. Chmurzyński, „Ab Initio Study of Energetics of Protonation and Hydrogen Bonding of Pyridine N-Oxide and Its Derivatives”, J. Phys. Chem. A, 1999, 103, 11104 – 11108. IF=2.775

• J. Zielińska, M. Makowski, K. Maj, A. Liwo, L. Chmurzyński, „Acid-base and hydrogen- bonding equilibria in aliphatic amine and carboxylic acid systems in non-aqueous solutions”, Anal. Chim. Acta, 1999, 401, 317-321. IF=4.517

 

1991

• Z. Smiatacz, H. Myszka, A. Dąbrowska, "Preparation of the 2-amino-d-galakto and d-talo-O-pyranosyl derivatives of l-serine, l-threonine, and l-tyrosine from corresponding 2-hydroxyimino-d-lyxo-hexopyranosyl derivatives"Bull. Pol. Acad. Sci. Chem., 1991, 39, 105–111.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 6 czerwca 2018 roku, 21:14