fbpx Projekty badawcze | Wydział Chemii

Projekty badawcze | Wydział Chemii

Wykaz aktualnie realizowanych projektów badawczych

  1. „Struktura a właściwości fizykochemiczne i cytoprotekcyjne heteroligandowych kompleksów metali przejściowych” (2012/07/B/ST5/00753), kierownik: prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński
  2. „Biosensor nadtlenku wodoru {cis-[Cr(C2O4)(pm)(OH2)2] +} i jego rola w molekularnych ścieżkach sygnalizacyjnych stresu oksydacyjnego w komórkach hipokampa” (N N204 132040), kierownik: dr Dagmara Jacewicz
  3. „Małocząsteczkowe związki cytoprotekcyjne - struktura oraz fizykochemiczna i biomedyczna charakterystyka polikarboksylanowych związków koordynacyjnych” (2011/03/D/ST5/05920), kierownik: dr Dariusz Wyrzykowski
  4. Badania fizykochemiczne i strukturalne nad wpływem naładowanych reszt aminokwasowych na tworzenie zwrotów oraz stabilizowanie struktury beta w białkach” (2011/1/D/ST4/04497), kierownik: dr Joanna Makowska
  5. „Warsztaty dla studentów Od szczegółu do ogółu - techniki eksperymentalne w laboratoriach naukowo-badawczych i ich zastosowanie w innowacyjnych gałęziach przemysłu” (Fundusz Innowacyjności Dydaktycznych), kierownik: prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński
  6. „Nowa pośrednia metoda ilościowego oznaczania poziomu stresu komórkowego” (538-8232-B342-14), kierownik: mgr inż. Krzysztof Żamojć
  7. „Badania właściwości kompleksotwórczych fragmentów białka FBP28 i jego pochodnych z jonami Cu2+ i Zn2+” (538-8232-B344-14), kierownik: mgr Dorota Uber
  8. „Badania fizykochemiczne diglikolanowych związków koordynacyjnych kobaltu(II), niklu(II) oraz wanadylu” (538-8232-B343-14), kierownik: mgr Joanna Pranczk
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krzysztof Żamojć
Treść wprowadzona przez: Krzysztof Żamojć
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 marca 2014 roku, 14:56