fbpx dr Joanna Makowska | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

dr Joanna Makowska

Tematyka badawcza prac magisterskich, aparatura badawcza

Teoretyczne metody wyznaczania krzywych przebiegu miareczkowania potencjometrycznego białek w oparciu o metody eksperymentalne

- do obliczeń wykorzystywana jest metoda EDMC/PB/pH oparta ne równaniu Poissona-Boltzmanna (PB) lub metoda MD/GB/pH oparta na modelu solwatacyjnym (Generalized Born)
- obliczenia dynamiki molekularnej prowadzone są przy użyciu AMBER 8 z polem siłowym ff99

Skaningowy Mikrokalorymetr Różnicowy (DSC)

- daje możliwość określania zmian termalnych podczas wydzielania przez substancję wysokich temperatur
- dostarcza niezbędnych informacji na temat stabilności oraz właściwości termalnych makromolekuł biologicznych
- znalazł zastosowanie w badaniu zależności typu białko - ligand, pomiędzy białkiem - białkiem - DNA

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krzysztof Żamojć
Treść wprowadzona przez: Krzysztof Żamojć
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 marca 2014 roku, 20:21