fbpx dr hab. Aleksandra Dąbrowska, prof. UG | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

dr hab. Aleksandra Dąbrowska, prof. UG

Tematyka badawcza prac magisterskich

Nowoczesne techniki syntezy pochodnych 3-amino-2,3-dideoksyheksopiranozydów oraz określanie wartości ich stałych kwasowo-zasadowych

- do syntez wykorzystywane są nowoczesne techniki tworzenia połączeń cukrowych, jak i ich analizowanie (analiza elementarna, CD, IR, UV-Vis) pochodnych cukrowych
- określanie za pomocą miareczkowań: potencjometrycznego i spektrofotometrycznego właściwości kwasowo-zasadowych otrzymanych pochodnych 3-amino-2,3-dideoksyheksopiranozydów

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krzysztof Żamojć
Treść wprowadzona przez: Krzysztof Żamojć
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 marca 2014 roku, 20:17