fbpx dr Dariusz Wyrzykowski | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

dr Dariusz Wyrzykowski

Tematyka badawcza prac magisterskich, aparatura badawcza

Synteza, badania struktury i właściwości fizykochemicznych kompleksów metali przejściowych

- synteza związków kompleksowych metali I szeregu przejściowego
- analiza składu elementarnego kompleksów (miareczkowanie potencjometryczne, konduktometryczne, spektrofotometryczne oraz analiza C, H, N)
- analiza struktury otrzymanych połączeń (X-ray, IR, FIR, Raman, Vis)
- charakterystyka termiczna kompleksów metali przejściowych (TG, DTG, DTA, TG-FTIR, TG-MS, DSC) w atmosferze utleniającej i obojętnej

Izotermiczna kalorymetria miareczkowa (ITC)

- izotermiczna kalorymetria miareczkowa (z ang. Isothermal Titration Calorimetry, w skrócie ITC) jest to metoda termoanalityczna, w której mierzy się efekty cieplne towarzyszące procesom zachodzącym podczas dodawania do roztworu zawierającego makromolekułę (cząsteczkę akceptorową) roztwór liganda w stałej temperaturze
- metoda ITC znajduje szerokie zastosowanie w badaniach biochemicznych
- na podstawie eksperymentu otrzymuje się informacje o stechiometrii (n), wartości stałej trwałości powstających kompleksów (Kb) oraz parametry termodynamiczne procesu kompleksowania (DH, TDS, DG)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krzysztof Żamojć
Treść wprowadzona przez: Krzysztof Żamojć
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 marca 2014 roku, 20:26