fbpx dr Agnieszka Chylewska | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

dr Agnieszka Chylewska

Tematyka badawcza prac magisterskich, aparatura badawcza

Wyznaczanie wartości stałych kwasowo-zasadowych kompleksów metali przejściowych metodami miareczkowania potencjometrycznego i spektrofotometrycznego

- wartości stałych kwasowo-zasadowych odpowiednich kompleksów wyznaczane są dwiema, niezależnymi metodami
- do wykonania pomiarów potencjometrycznych wykorzystywany jest automatyczny układ titrujący, natomiast miereczkowanie spektrofotometryczne wykonujemy przy użyciu spektrofotometru Perkin Elmer Lambda 700
- miareczkowanie spektrofotometryczne wykonuje się w zakresie widzialnym (Vis) i ultrafioletowym (UV)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krzysztof Żamojć
Treść wprowadzona przez: Krzysztof Żamojć
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 marca 2014 roku, 20:27