Kinetyka i termodynamika związków koordynacyjnych | Wydział Chemii