fbpx Projekty | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Projekty

Projekty badawcze

rok 2013
 • mgr Grzegorz Olszewski - Skażenie radiochemiczne środowiska wokół hałdy fosfogipsów w Wiślince w pobliżu Gdańska, NCN PRELUDIUM UMO-2012/05/N/NZ7/00978.
rok 2012
 • mgr Grzegorz Olszewski - Skażenie radiochemiczne środowiska przyrodniczego wokół hałdy fosfogipsów w Wiślince w pobliżu Gdańska, BW/538-8120-1078-12
rok 2011
 • mgr Grzegorz Olszewski - Skażenie radiochemiczne środowiska przyrodniczego wokół hałdy fosfogipsów w Wiślince w pobliżu Gdańska, BW/ 538-8120-1470-11
rok 2009
 • dr Dagmara Strumińska-Parulska - IAEA Fellowship under the Agency’s Technical Cooperation Programme „Marine Environmental and Coastal Zone Management, 509-8000-0684-9,
 • dr Alicja Boryło - Polon w fosfogipsach i jego nagromadzanie w roślinach wokół składowiska fosfogipsów w Wiślince, BW 8000-5-0249-9.
 
rok 2007/2008
 • dr Dagmara Strumińksa-Parulska - Estudios sobre espectrometría de masas con aceleradores (AMS) con especial énfasis en la determinación de Plutonio, 2005/RNM-1197
rok 2007
 • prof. dr hab. Bogdan Skwarzec - Spływ radionuklidów polonu, uranu i plutonu z dorzecza Odry, KBN N N204 1590 33 (praca doktorska mgr Agnieszki Tuszkowskiej),
 • prof. dr hab. Bogdan Skwarzec - Uran 234U i 238U w wodach Odry i jej dopływów, BW 8000-5-0403-7.
rok 2006
 • prof. UG dr hab. Bogdan Skwarzec - Polon 210Po w wodach Odry i jej dopływów, BW/8000-5-0309-6,
 • dr Dagmara I. Strumińska - Specjacja plutonu w osadach dennych południowego Bałtyku, BW/8000-5-0412-6.
rok 2005
 • prof. UG dr hab. Bogdan Skwarzec - Nagromadzanie polonu 210Po w ptakach morskich, BW/8000-5-0284-5.
rok 2004
 • prof. UG dr hab. Bogdan Skwarzec - Spływ radionuklidów polonu, uranu i plutonu z dorzecza Wisły, KBN 2P04G03826 (praca doktorska mgr Anny Jahnz),
 • prof. UG dr hab. Bogdan Skwarzec - Polon 210Po w wodach Wisły  jej dopływów, BW/8000-5-0194-4,
 • dr Dagmara I. Strumińska - Pluton 241Pu w ekosystemie południowego Bałtyku, BW-8000-5-0197-4.
rok 2003
 • prof. UG dr hab. Bogdan Skwarzec - Pobieranie radionuklidów 210Po, 234U i 238U z wodą pitną przez mieszkańców Polski, BW/8000-5-0242-3.
rok 2002
 • dr Alicja Boryło - Nierównowaga promieniotwórcza pomiędzy izotopami uranu 234U i 238U w ekosystemie południowego Bałtyku, BW/8000-5-0282-2.
rok 2001
 • prof. UG dr hab. Bogdan Skwarzec - Nagromadzanie i rozmieszczenie plutonu 238Pu i 239+240Pu w rybach bałtyckich, KBN 6 P04G 081 19 (praca doktorska mgr Dagmary Strumińskiej).
 • prof. UG dr hab. Bogdan Skwarzec - Pluton w rybach bałtyckich i radiologiczne skutki ich spożycia, BW/8000-5-0183-1.
rok 2000
 • prof. UG dr hab. Bogdan Skwarzec - Pluton w wodach południowego Bałtyku, BW.
rok 1999
 • projekt badawczy „The bioaccumulation of radionuclides in the Baltic Sea biocenosis” (w ramach porozumienia w współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i Królewską Szwedzką Akademią Nauk) finansowany przez Biuro Współpracy z Zagranicą PAN (praca doktorska mgr Dagmary Strumińskiej).
rok 1998
 • mgr Piotr Stepnowski - Stosunki izotopowe 210Po/210Pb jako wskaźniki nagromadzania polonu w skorupiaku Saduria entomon i małżach: Mytilus trossulus i Mya arenaria, BW.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Treść wprowadzona przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 marca 2017 roku, 14:40