fbpx Prace doktorskie | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Prace doktorskie

Przewody doktorskie

- zakończone:

 • dr Piotr Stepnowski - "Nagromadzanie i rozmieszczenie 210Po i 210Pb w bezkręgowcach morskich i jeziornych", 1999
 • dr Alicja Boryło - "Depozycja uranu w osadach dennych Bałtyku Południowego", 2000
 • dr Dagmara Strumińska - "Nagromadzanie plutonu w planktonie i rybach oraz jego bilans w Zatoce Gdańskiej", 2003
 • dr Jan Ulatowski - "Polon 210Po w papierosach oraz radiologiczne skutki ich palenia", 2003
 • dr Grzegorz Romanowski - "Nowe kompleksy niklu(II), palladu(II) i wanadu(V) z niesymetrycznymi zasadami Schiffa", 2004
 • dr Paweł Gaca - "Nagromadzenie i ocena skażenia środowiska przyrodniczego Polski izotopem 90Sr", 2004
 • dr Anna Jahnz - "Polon, uran i pluton w wodach Wisły i jej dopływach", 2007
 • dr Małgorzata Prucnal - "Nagromadzanie polonu, uranu i plutonu w wybranych tkankach jeleniowatych z północnej Polski", 2007
 • dr Jacek Fabisiak - "Nagromadzanie polonu, uranu i plutonu w ptakach morskich" 2007
 • dr Agnieszka Tuszkowska - "Spływ radionuklidów polonu, uranu i plutonu z dorzecza Odry" 2010
 • dr Magdalena Pawlukowska - "Specjacja plutonu w osadach dennych południowego Bałtyku" 2010
 • dr inż. Krzysztof Kabat - "Opis spływu polonu, uranu i plutonu z dorzeczy Wisły i Odry", 2012
 • dr Grzegorz Olszewski - "Skażenie radiochemiczne środowiska przyrodniczego wokół hałdy fosfogipsów w Wiślince w pobliżu Gdańska"

            - rozpoczęte:

 • mgr Grzegorz Romańczyk
 • mgr Marcin Kaczor
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Treść wprowadzona przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 21 stycznia 2019 roku, 17:51