fbpx Przedmiot: Chemia fizyczna (Ochrona środowiska) | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przedmiot: Chemia fizyczna (Ochrona środowiska)

Chemia fizyczna dla II roku kierunku Ochrona Środowiska

CHEMIA FIZYCZNA

Semestr 4: W 45, Ć 30, L 45

Wykładowca: prof.dr hab.inż. Jerzy Błażejowski

Chemia fizyczna na tle innych działów chemii; czynniki określające stan i zachowanie układów: energia i entropia; oddziaływanie atomów i cząsteczek jako czynnik warunkujący istnienie układów złożonych; elementy chemii kwantowej: równanie Schrödingera, budowa atomu i cząsteczki, wiązanie chemiczne; oddziaływania międzycząsteczkowe; stan gazowy - właściwości; elementy termodynamiki fenomenologicznej; termochemia - podstawowe zależności, metody doświadczalne oraz teoretyczne (zasada addytywności, charakterystyki termochemiczne na gruncie chemii kwantowej); stany równowagowe układów; opis funkcji stanu oraz stanów równowagowych na gruncie termodynamiki statystycznej; termodynamika procesów nieodwracalnych; relacje pomiędzy termodynamiką procesów nieodwracalnych a kinetyką; kinetyka chemiczna - podstawowe zależności, zmiany czasowe układów w funkcji temperatury i stężeń reagentów, typy reakcji, kataliza, biokataliza; charakterystyka i właściwości faz skondensowanych (ciekłej i stałej); termodynamika mieszanin wieloskładnikowych; równowagi fazowe; procesy na granicach faz, równowaga adsorpcji; przewodnictwo roztworów elektrolitów; równowaga elektroda-elektrolit - procesy samorzutne (ogniwa) i wymuszone (elektroliza), potencjały elektrod (wpływ stężenia i temperatury), zastosowania analityczne (elektrody jonoselektywne); układy koloidalne; elementy fotochemii i spektroskopii.

 

 

CHEMIA FIZYCZNA Ćwiczenia laboratoryjne

Prowadzący: dr inż. Beata Zadykowicz

 

Terminy spotkań:

grupa 2: 28.02, 13.03, 03.04, 24.04, 15.05, 29.05
grupa 4: 06.03, 27.03, 10.04, 08.05, 22.05, 05.06

 

 

 

Ćwiczenie nr 1: Termochemia.
Pomiar ciepła spalania.

instrukcja

Ćwiczenie nr 2: Równowagi fazowe.
Wyznaczanie diagramu fazowego ciecz-para w układach dwuskładnikowych.

instrukcja

Ćwiczenie nr 3: Spektrochemia.
Wyznaczanie stałej dysocjacji p-nitrofenolu.

instrukcja

Ćwiczenie nr 4:
A. Zjawiska powierzchniowe/koloidy.
Adsorpcja wyznaczanie izotermy BET.

instrukcja

Ćwiczenie nr 5: Elektrochemia.
Wyznaczanie charakterystyk elektrod: szklanej, antymonowej i chinhydronowej. Pomiary pH.

instrukcja

Ćwiczenie nr 6: Kinetyka chemiczna.
Badanie szybkości hydrolizy bezwodnika octowego metodą pomiaru przewodnictwa elektrycznego.

instrukcja

 

Polecana literatura

1. L. Sobczyk, A. Kisza, Chemia fizyczna dla przyrodników, PWN, Warszawa 1977.
2. Praca zbiorowa pod red. Bielańskiego, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 1980
3. Skrypt   Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej i fizyki chemicznej,   pod redakcją W. Moski, Gdańsk 1992

Zagadnienia teoretyczne

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Piotr Storoniak
Treść wprowadzona przez: Piotr Storoniak
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 marca 2014 roku, 11:19