Pracownia magisterska | Wydział Chemii

Propozycje tematów prac magisterskich

Magistrant Proponowany temat pracy magisterskiej  Opieka merytoryczna
1 Teoretyczne badania energetyki wiązania wodorowego i mostków solnych w wybranych grupach związków. dr hab. Mariusz Makowski, prof. UG
2 Synteza, właściwości fizykochemiczne oraz aktywność przeciwdrobno-ustrojowa kompleksów jonów metali przejściowych z pochodnymi pirazyny. dr Agnieszka Chylewska
3 Kompleksowanie wybranych jonów metali bloku d przez N,N – didonorowe aromatyczne ligandy heterocykliczne – badania strukturalne, spektroskopowe oraz elektrochemiczne.  dr Agnieszka Chylewska
4 Analiza zależności struktura – aktywność biologiczna nowej grupy związków stanowiących połączenia koordynacyjne jonów metali przejściowych z wybranymi heterocyklicznymi ligandami organicznymi. dr Agnieszka Chylewska
5 Wpływ podstawników w heterocyklicznym pierścieniu aromatycznym ligandów na właściwości kwasowo-zasadowe i trwałość tworzonych związków koordynacyjnych jonu M(II/III). dr Agnieszka Chylewska
6 Określanie korelacji trwałość – aktywność mikrobiologiczna związków koordynacyjnych jonów M(II/III) z ligandami organicznymi stanowiącymi izomery położeniowe względem siebie. dr Agnieszka Chylewska

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 4 listopada 2017 roku, 20:09