Informacje | Wydział Chemii

Pracownia Oddziaływań Międzycząsteczkowych

Drodzy Studenci!

     Zachęcamy do wykonywania prac dyplomowych i magisterskich w Pracowni Oddziaływań Międzycząsteczkowych. Zajmujemy się badaniem oddziaływań stabilizujących struktury związków o aktywności biologicznej. Naszym celem jest zbadanie sił, w oparciu o fizykę oddziaływań, które mają istotny wpływ na stabilizację i uporządkowanie molekuł. Przedmiotem badań są procesy takie jak: zwijanie białek, agregacja oraz asocjacja związków hydrofobowych, równowagi kwasowo-zasadowe oraz równowagi kompleksowania, czy otrzymywanie nowych, trwałych kompleksów posiadających aktywność przeciwdrobnoustrojową. Związki będące przedmiotem badań mają znaczenie biologiczne i znajdą zastosowanie w medycynie, przemyśle farmaceutycznym czy kosmetyce.

     Badania wykonujemy przy wykorzystaniu metod teoretycznych (mechanika molekularna, dynamika molekularna, metody kwantowomechaniczne) oraz na drodze eksperymentalnej (synteza, magnetyczny rezonans jądrowy, potencjometria, konduktometria, spektroskopia UV-Vis, spektroskopia IR, woltamperometria, termograwimetria). Zawiązana przez POM współpraca z innymi ośrodkami naukowymi pozwala na jeszcze większy rozwój oraz zapewnia interdyscyplinarny charakter wykonywanych pod naszą opieką prac. Magistrantom oferujemy wsparcie merytoryczne oraz możliwość własnej propozycji tematu badawczego. Niejednokrotnie prace magisterskie są publikowane w formie artykułu w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym.

      

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 października 2014 roku, 22:50