fbpx Projekty | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Projekty

Projekty naukowe

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Data rozpoczęcia realizacji projektu

Termin zakończenia

Nazwa

programu

Projekty w trakcie realizacji

Zapobieganie akumulacji cytotoksycznych oligomerów, które są przyczyną rozwoju chorób neurodegeneracyjnych i cukrzycy typu 2, poprzez aktywację związanego z proteasomem 20S systemu proteolitycznego

dr hab. Elżbieta Jankowska

2020-02-06

2023-02-05

OPUS 17

Nowa klasa peptydów penetrujących jądro komórkowe. Projektowanie, synteza, mechanizm działania.

dr hab. Magdalena Wysocka

2018-06-14

2021-06-13

OPUS 14

Inhibitory tworzenia kompleksu BTLA-HVEM jako potencjalne cele w immunoterapii nowotworów

dr Marta Marcelina Spodzieja

2018-03-21

2021-03-20

SONATA 13

Badania strukturalne receptorów sygnałowych HVEM/CD160 jako potencjalnych celów immunoterapii przeciw czerniakowi

dr Marta Elżbieta Orlikowska

2017-03-17

2021-03-16

SONATA 11

Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji

dr hab. Sylwia Anna Rodziewicz-Motowidło

 

 

REGENNOVA

Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych
i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej

dr hab. Sylwia Anna Rodziewicz-Motowidło

 

 

TECHMATSTRATEG2 GlassPoPep

Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach

dr hab. Sylwia Anna Rodziewicz-Motowidło

 

 

TECHMATSTRATEG2 BIONANOVA

Wpływ jonów metali na właściwości amyloidogenne ludzkiej cystatyny C.

dr hab. Aneta Szymańska

2017-01-17

2021-01-16

OPUS 11

Poszukiwanie skutecznego inhibitora agregacji ludzkiego osoczowego białka amyloidu A oraz próby poznania mechanizmu jego agregacji

Sandra Skibiszewska

2016-12-06

2020-12-05

Program "Diamentowy Grant"; konkurs 45

Projekty zrealizowane

Allosteryczne inhibitory proteasomu - optymalizacja struktury analogów PR39 w celu uzyskania większej stabilności i efektywności

Małgorzata Giżyńska

2017-09-27

2019-09-26

PRELUDIUM; edycja 12

Aktywacja proteasomu jako strategia w powstrzymywaniu rozwoju procesów starzeniowych i neurodegeneracyjnych

dr hab. Elżbieta Jankowska

2015-07-09

2019-05-08

OPUS; edycja 8

Wykorzystanie rentgenografii strukturalnej do zlokalizowania miejsc wiązania allosterycznych inhibitorów i aktywatorów proteasomu

dr Julia Paulina Witkowska

2016-03-03

2017-03-02

PRELUDIUM; edycja 9

Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji (akronim REGENNOVA) (Novel Technologies for Pharmacological Stimulation of Regeneration)(akronim REGENNOVA)

dr hab. Sylwia Anna Rodziewicz-Motowidło

2014-10-01

2018-09-30

STRATEGMED

Charakterystyka molekularna kompleksu ludzkiej cystatyny C z naturalnymi autoprzeciwciałami (Molecular characterization of the complex of human cystain C witah natural autoantibodies).

dr hab. Paulina Małgorzata Czaplewska

2013-01-30

2017-01-29

SONATA BIS

Badania motywu zamka sterycznego w sekwencji ludzkiej cystatyny C (Ala52-Asp65) (Studies of the steric zipper motif in the sequence of human cystatin C (Ala52-Asp65).

dr Emilia Iłowska

2013-11-22

2014-11-21

PRELUDIUM; edycja 4

Opracowanie składu aerozolu do nosa chroniącego śluzówkę przed infekcjami (Development of a nasal spray for preventive use blocking infections)

prof. dr hab. Franciszek Maria Kasprzykowski

2013-04-01

2015-03-31

Inny program (EUREKA)

Projektowanie inhibitorów białka BTLA jako nowych leków przeciwko czerniakowi (Design of BTLA inhibitors as new drugs against melanoma)

dr hab. Sylwia Anna Rodziewicz-Motowidło

2013-01-01

2016-06-30

Projekty Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Projektowanie, synteza chemiczna oraz badania biologiczne nowych niskocząsteczkowych sond molekularnych proteinaz neutrofilnych.

dr hab. Magdalena Wysocka

2013-07-11

2015-07-10

Program "Iuventus Plus"; konkurs 72

Badania struktury fibryli tworzonych przez ludzkie osoczowe białko amyloidu A za pomocą spektrometrii mas połączonej z wymianą izotopową (HXMS) (Hydrogen exchange mass spectrometry (HXMS) for studying human serum amyloid A fibril formation).

Marta Sosnowska

2012-10-10

2015-02-09

PRELUDIUM; edycja 2

Badania struktury, dynamiki oraz oddziaływań białko-ligand ludzkiej cystatyny C metodami magnetycznego rezonansu jądrowego (Solution NMR investigations of human cystatin C-structure, dynamics and protein-ligand interactions).

Martyna Maszota

2012-09-14

2017-05-13

PRELUDIUM; edycja 2

Projektowanie, synteza chemiczna i badania biologiczne substratów fluorescencyjnych proteasomu i próby ich wykorzystania w diagnostyce medycznej.

dr hab. Magdalena Wysocka

2012-04-06

2014-04-05

Program "Iuventus Plus"; konkurs 71

Badanie oddziaływań ludzkiej cystatyny C z przeciwciałami jako metoda skutecznej walki z dziedziczną amyloidową angiopatią mózgową typu islandzkiego

Izabela Sylwia Behrendt

2011-12-19

2015-12-18

PRELUDIUM; edycja 1

Otrzymywanie i charakterystyka biochemiczna nukleaz pochodzących z psychrofilnych mikroorganizmów Desulfotalea psychrophila LSv54, Psychromonas ingrahamii 37 i Shewanella violacea DSS12

Natalia Maciejewska

2011-12-12

2014-06-11

PRELUDIUM; edycja 1

Allosteryczna regulacja aktywności proteasomu – jak to działa?

dr hab. Elżbieta Jankowska

2011-12-01

2015-03-31

OPUS; edycja 1

Poszukiwanie modulatorów aktywności ludzkiego proteasomu

prof. dr hab. Franciszek Maria Kasprzykowski

2011-04-18

2012-04-17

Projekt badawczy promotorski (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 40

Wyznaczanie struktury przestrzennej mutantów ludzkiej cystatyny C metodą rentgenografii strukturalnej.

Zbigniew Grzonka

2010-03-22

2011-09-30

Projekt badawczy promotorski (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 38

Poszukiwanie miejsca oddziaływania ludzkiej cystatyny C z biologicznie aktywnymi ligandami

dr hab. Paulina Małgorzata Czaplewska

2009-10-05

2012-04-04

Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 37

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Szymańska
Treść wprowadzona przez: Aneta Szymańska
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 11 października 2020 roku, 18:53