fbpx Projekty | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Projekty

Aktualnie realizowane projekty naukowe

Wiecej informacji - po kliknięciu na numer projektu

Numer projektu

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Data rozpoczęcia realizacji projektu

Termin zakończenia

2011/01/B/ST5/06616

Allosteryczna regulacja aktywności proteasomu – jak to działa?

dr hab. Elżbieta Jankowska

2011-12-01

2014-11-30

2011/01/N/NZ1/01569

Otrzymywanie i charakterystyka biochemiczna nukleaz pochodzących z psychrofilnych mikroorganizmów Desulfotalea psychrophila LSv54, Psychromonas ingrahamii 37 i Shewanella violacea DSS12

mgr inż. Natalia Maciejewska

2011-12-12

2014-12-11

2011/01/N/ST5/05642

Badanie oddziaływań ludzkiej cystatyny C z przeciwciałami jako metoda skutecznej walki z dziedziczną amyloidową angiopatią mózgową typu islandzkiego

mgr Izabela Sylwia Behrendt

2011-12-19

2014-12-18

2011/03/N/ST4/01293

Badania struktury, dynamiki oraz oddziaływań białko-ligand ludzkiej cystatyny C metodami magnetycznego rezonansu jądrowego

mgr Martyna Maszota

2012-09-14

2015-19-13

2011/03/N/NZ5/01460

Badania struktury fibryli tworzonych przez ludzkie osoczowe białko amyloidu A za pomocą spektrometrii mas połączonej z wymianą izotopową (HXMS)

mgr Marta Sosnowska

2012-10-10

2014-10-09

2012/05/E/ST5/03796

Charakterystyka molekularna kompleksu ludzkiej cystatyny C z naturalnymi autoprzeciwciałami

dr Paulina Małgorzata Czaplewska

2013-01-30

2016-01-29

2012/07/N/ST5/00249

Badania motywu zamka sterycznego w sekwencji ludzkiej cysteiny C (Ala52-Asp65)

mgr inż. Emilia Iłowska

2013-11-22

2014-11-21

PSPB-070/2010

Projektowanie inhibitorów białka BTLA jako nowych leków przeciwko czerniakowi

Dr hab. Sylwia Rodziewicz – Motowidło, prof. UG

2013-01-01

2015-12-31

 EUREKA

Opracowanie składu aerozolu do nosa, chroniącego śluzówkę przed infekcjami"

dr hab. Franciszek Kasprzykowski, prof. UG

2013-04-01

2015-03-31

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Szymańska
Treść wprowadzona przez: Aneta Szymańska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 marca 2014 roku, 11:02