fbpx Chemiczne metody identyfikacji leków | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Chemiczne metody identyfikacji leków

Chemiczne metody identyfikacji leków

Osoba prowadząca

ćwiczenia laboratoryjne: dr Regina Kasprzykowska

Treści programowe

  • Podstawy chemicznej analizy jakościowej związków organicznych;
  • Reakcje charakterystyczne stosowane do identyfikacji związków o działaniu farmakologicznym, należących do pochodnych z grup: steroidów,
  • Tetracyklin, alkaloidów, sulfonamidów, cukrów/glikozydów, aminokwasów oraz peptydów/białek;
  • Analiza mikroskopowa wybranej serii pochodnych krystalicznych;
  • Identyfikacja związków organicznych poprzez badanie pochodnych o właściwościach fluoryzujących;
  • Projektowanie i przeprowadzanie barwnych testów diagnostycznych dla serii kilku substancji z tej samej grupy strukturalnej;
  • Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej do identyfikacji leków złożonych (kilkuskładnikowych);
  • Metody rozdziału leków złożonych na składniki metodą kolejnych ekstrakcji chemicznych
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Szymańska
Treść wprowadzona przez: Aneta Szymańska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 maja 2015 roku, 22:06