fbpx 2012 | Wydział Chemii

2012 | Wydział Chemii

Prace magisterskie z roku akademckiego 2011/2012

  • mgr Helena Samotyj-Leńczewska: Poszukiwanie allosterycznych modulatorów aktywności proteasomu w oparciu o sekwencję peptydu PR-39. (promotor: dr Elżbieta Jankowska)
  • mgr Katarzyna Guzińska: Synteza i badania konformacyjne analogów C-terminalnego fragmentu ludzkiej cystatyny C. (promotor: dr Aneta Szymańska)
  • mgr Marika Gromek: Analiza konformacyjna wybranych analogów Cystapep 1 z wykorzystaniem techniki magnetycznego rezonansu jądrowego. (promotor: dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof.UG)
  • mgr Monika Rafalik: Badanie oddziaływań ludzkiej cystatyny C z białkiem SAA. (promotor: dr hab.inż. Aleksandra Kołodziejczyk, prof.UG)
  • mgr Alicja Ołdak: Próba opracowania wydajnej metody nadprodukcji amyloidogennych mutantów cystatyny C. (promotor: dr Aneta Szymańska)
  • mgr Zuzanna Szmidke: Opracowanie warunków ligacji oraz badanie agregacji fragmentów osoczowego białka amyloidu A. (promotor: dr Elżbieta Jankowska)
  • mgr Daria Zdziarska: Synteza i badania konformacyjne fragmentu 55-75 ludzkiej cystatyny C. (promotor: dr Ewa Wieczerzak)
  • mgr Agata Rutkiewicz: Badania oddziaływań ludzkiej cystatyny C z peptydem amyloidowym Abeta metodą Dynamiki Molekularnej. (promotor: dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof.UG)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Szymańska
Treść wprowadzona przez: Aneta Szymańska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 marca 2014 roku, 10:41