fbpx 2011 | Wydział Chemii

2011 | Wydział Chemii

Prace magisterskie z roku akademckiego 2010/2011

 • mgr Martyna Prądzińska: Próba opracowania procedury do fluorescencyjnego badania oddziaływań ludzkiej cystatyny C z białkiem amyloidowym A. (promotor: dr Paulina Czaplewska)
 • mgr Magdalena Bigus: Synteza i aktywność biologiczna peptydów zawierających 3-[2-(2-chinolilo)benzoksazol-5-ylo]alaninę. (promotor: dr Katarzyna Guzow)
 • mgr Beata Szwarczewska: Synteza i aktywność biologiczna peptydów zawierających 3-[2-(2-metoksy-4-dimetyloaminofenylo)-benzoksazol-5-ylo]alaninę. (promotor: dr Katarzyna Guzow)
 • mgr Julia Witkowska: Allosteryczne modulatory aktywności proteasomu oparte o strukturę zasadowej domeny białka Tat. (promotor: dr Elżbieta Jankowska)
 • mgr Magdalena Korsak: Właściwości spektralne i fotofizyczne dipeptydów zawierających pochodną 3-(2-benzoksazol-5-ylo)alaniny. (promotor: prof.dr hab. Wiesław Wiczk)
 • mgr Magdalena Gorzka: Synteza N-terminalnego fragmentu cystatyny C (1-72) za pomocą chemicznej ligacji. (promotor: dr hab. Franciszek Kasprzykowski, prof.UG)
 • mgr Elżbieta Łowiecka: Synteza C-terminalnego fragmentu cystatyny C (C73Thz-120) za pomocą chemicznej ligacji. (promotor: dr hab. Franciszek Kasprzykowski, prof.UG)
 • mgr Izabela Rosińska: Otrzymywanie i badania nowych wariantów tryptofanowych ludzkiego białka cystatyny C. (promotor: dr hab. Franciszek Kasprzykowski, prof.UG)
 • mgr Marlena Zyśk: zastosowanie techniki wycinania epitopu do identyfikacji determinant antygenowych ludzkiej cystatyny C. (promotor: dr Aleksandra Kołodziejczyk)
 • mgr Natalia Musielska: synteza związków o potencjalnej aktywności antyosteoporotycznej. (promotor: dr hab. Franciszek Kasprzykowski, prof.UG)
 • mgr Aliaksei Papkov: Badanie procesu agregacji N-końcowych fragmentów osoczowego białka amyloidu A. (promotor: dr Elżbieta Jankowska)
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Szymańska
Treść wprowadzona przez: Aneta Szymańska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 marca 2014 roku, 10:56