fbpx 2010 | Wydział Chemii

2010 | Wydział Chemii

Prace magisterskie z roku akademckiego 2009/2010

 • mgr Marta Gardocka: Fragment ludzkiego osoczowego białka amyloidu A – synteza metodą natywnej chemicznej ligacji i badania strukturalne. (promotor:  dr Elżbieta Jankowska)
 • mgr Kamila Kowalska: Synteza fragmentów cystatyny C za pomocą natywnej chemicznej ligacji. (promotor: dr Ewa Wieczerzak)
 • mgr Bartosz Stypik: Synteza NF31 i jego zastosowanie do wykrywania grupy aminowej  w syntezie peptydów na nośniku stałym. (promotor: dr Ewa Wieczerzak)
 • mgr Izabela Behrendt: Badanie wpływu mutacji Val57Gly na stabilność konformacyjną monomeru ludzkiej cystatyny C. (promotor: dr Aneta Szymańska)
 • mgr Daria Bortkiewicz: Badanie wpływu stabilizacji pętli L1 ludzkiej cystatyny C (hCC) na dimeryzację i oligomeryzację jej amyloidogennego mutanta hCC L68Q. (promotor: dr Aneta Szymańska)
 • mgr Przemysław Karpowicz: Poszukiwanie allosterycznych modulatorów aktywności proteasomu w oparciu o sekwencje białka HIV-1 Tat. (promotor: dr Elżbieta Jankowska)
 • mgr Marlena Czerwińska: Synteza i właściwości solwatochromowe pochodnych karbazolu. (promotor: dr Katarzyna Guzow)
 • mgr Dorota Budzisz: Synteza i zastosowanie pochodnych benzoksazoloalaniny do badania oddziaływania ludzkiej cystatyny C  z białkiem surowiczym A. (promotor: dr Paulina Czaplewska)
 • mgr Iwona Nowaczyk: Synteza i zastosowanie pochodnych benzoksazoloalaniny do badania oddziaływania przeciwciał monoklonalnych z ludzką cystatyną C. (promotor: dr Paulina Czaplewska)
 • mgr Justyna Wójcik: Synteza i właściwości fotofizyczne związków zawierających wiązanie potrójne. (promotor: prof. dr hab. Wiesław Wiczk)
 • mgr Joanna Rosecka: Synteza nowych peptydomimetyków o działaniu antybakteryjnym - analogów związku Cystapep 1. (promotor: dr hab. Franciszek Kasprzykowski, prof.UG)
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Szymańska
Treść wprowadzona przez: Aneta Szymańska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 marca 2014 roku, 10:39