fbpx Prace doktorskie | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Prace doktorskie

Prace doktorskie

 • 04/07/2018

dr Patrycja Zięba-Meyer

Modyfikowane powierzchnie węglowe jako nowe materiały do badań elektrochemicznych
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
 • 05/10/2016

dr Anna Wcisło

Badania właściwości spektroskopowych i elektrochemicznych pochodnych chinonów w aspekcie rozpoznawania molekularnego
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
 • 05/03/2014

dr Justyna Czupryniak

Tytuł pracy: Studia nad właściwościami centrów chromoforowych, jonoforowych i  redox-aktywnych włączonych w struktury łańcuchów zawierających ugrupowania amidowe i aminowe
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
 •  01/07/2010
dr Anita Stefańska
 
Tytuł pracy: Tautomeria, właściwości kwasowo-zasadowe i kompleksotwórcze wybranych pochodnych pirazyno-acetonitrylu
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
 
 • 29/06/2010
dr Paweł Niedziałkowski
 
Tytuł pracy: Synteza pochodnych aminokwasów i eterów koronowych zawierających centra redoks aktywne i chromoforowe
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
 
 •  24/06/2008
dr Radosław Majewski
 
Tytuł pracy: Studia nad właściwościami związków makrocyklicznych zawierających centra redoks aktywne
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
 
 • 13/02/2008
dr Monika Przyborowska-Kaczkowska
 
Tytuł pracy: Studia nad właściwościami koordynacyjnymi pochodnych azamakrocykli zawierających ugrupowania fluoroforowe
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
 
 • 05/02/2007
dr Leszek Zalewski
 
Tytuł pracy: Synteza funkcjonalizowanych układów azamakrocyklicznych
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
 
 •  30/06/2004
dr Jaromir Kira
 
Tytuł pracy: Badanie metodami potencjometrycznymi i spektrofotometrycznymi oraz komputerowa symulacja równowag kompleksowania jonoforów
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
 
 • 12/11/2003
dr Hanna Sulowska
 
Tytuł pracy: Etery koronowe zawierające ugrupowania dansylowe jako potencjalne fluorojonofory  
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
 
 • 30/06/2003
dr Dorota Zarzeczańska
 
Tytuł pracy: Pochodne antrachinonu jako potencjalne chromojonofory
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Paweł Niedziałkowski
Treść wprowadzona przez: Paweł Niedziałkowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 29 stycznia 2019 roku, 17:48