fbpx Publikacje | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Publikacje

Publikacje

2019
 1. A. Synak, E. Szczepańska, B. Grobelna, J. Gondek, M. Mońka, I. Gryczyński, P. Bojarski “Photophysical properties and detection of Valrubicin on plasmonic platforms”, Dyes and Pigments 163 (2019) 623-627.
 2. A. Synak, I. E. Serdiuk, B. Grobelna, R. Fudala, I. Gryczynski, P. Bojarski “Spectroscopic method for estimation of MMP-9 enzyme concentration and activity”, J. Mol. Liq. 286 (2019) 110936.
 3. S. Ramotowska, D. Zarzeczańska, I. Dąbkowska, A. Wcisło, P. Niedziałkowski, E. Czaczyk, B. Grobelna, T. Ossowski “Hydrogen bonding and protonation effects in amino acids' anthraquinone derivatives - spectroscopic and electrochemical studies”, Spectrochim. Acta A: Mol. Biomol. Spectrosc. 222 (2019) 117226.

2018
 1. A. Synak, R. Fudala, I. Gryczynski, L. Kułak, S. Shah, I. E. Serdiuk, B. Grobelna, P. Arłukowicz, A. Kubicki, P. Bojarski “AMCA to TAMRA long range resonance energy transfer on a flexible peptide”, Dyes and Pigments 158 (2018) 60-64.
 2. B. Łubkowska, B. Grobelna, J. Strankowska, Z. Maćkiewicz “A study of the release of active peptide from semisolid hydrogels measured with Franz Diffusion Apparatus”, Arch. Med. Sci. Aging 1 (2018) e12-e18.
 3. A. Synak, P. Bojarski, B. Grobelna, I. Gryczynski, R. Fudala, M. Mońka “Enhanced emission of Nile Red on plasmonic platforms”, Opt. Mater. 78 (2018) 82-87.
 4. G. Romanowski, J. Kira, M. Wera “Synthesis, structure, spectroscopic characterization and catalytic activity of chiral dioxidomolybdenum(VI) Schiff base complexes derived from R(‒)-2-amino-1-propanol”, Inorg. Chim. Acta 483 (2018) 156-164.

2017
 1. I. Serdiuk, A. Synak, B. Grobelna, I. Gryczynski, P. Bojarski “Spectral features and excited-state transformations of hydroxyl derivatives of 4’-N-N-Dimethylaminoflavone in PVA and on plasmonic platforms”, J. Phys. Chem. C 121(1) (2017) 636-648.
 2. B. Grobelna, A. Synak, D. Głowaty, P. Bojarski, E. Szczepańska, K. Szczodrowski, I. Gryczynski, J. Karczewski “Novel inorganic xerogels doped with CaWO4:xDy: Synthesis, characterization and luminescence properties”, Mater. Chem. Phys. 199 (2017) 166-172.
 3. B. Łubkowska, M. Hus, B. Grobelna, Z. Maćkiewicz “Permeability testing of the vitamins A+E complex contained in emulsions using a Franz diffusion cell”, Ukrainian Journal of Dermatology, Venerology, Cosmetology 1(64) (2017) 25-33.
 4. G. Romanowski, J. Kira “Synthesis, characterization and catalytic activity of dioxidomolybdenum(VI) complexes with tridentate Schiff bases derived from 1R,2S(‒)-norephedrine”, Polyhedron 134 (2017) 50-58.

2016
 1. A. Barabaś, J. Kira, G. Romanowski, G. Wawrzyniak, A. Dąbrowska “Spectrophotometric and AM1d studies of the equilibria between oxidovanadium(IV) and four isomers of n-propyl-3-azido-2,3-dideoxy-d-hexopyranosides in aqueous solution”, J. Coord. Chem. 69 (2016) 3480-3490.
 2. G. Romanowski, J. Kira “Chiral molybdenum(VI) complexes with tridentate Schiff bases derived from S(+)-1-amino-2-propanol: Synthesis, characterization and catalytic activity in the oxidation of prochiral sulfides and olefins”, Polyhedron 117 (2016) 352-358.
 3. A. Synak, B. Grobelna, S. Raut, P. Bojarski, I. Gryczyński, J. Karczewski, T. Shtoyko “Metal enhanced fluorescence of flavin mononucleotide using new plasmonic platform”, Optical Materials 59 (2016) 136-140.
 4. A. Synak, P. Bojarski, M. Sadownik, L. Kułak, I. Gryczynski, B. Grobelna, S. Rangełowa-Jankowska, D. Jankowski, A. Kubicki “Excitation energy transfer In party ordered polymer films differing in donor and acceptor transition moments orientation”, Optical Materials 59 (2016) 34-38.

2015
 1. J. Kira, P. Niedziałkowski, D. Zarzeczańska, G. Romanowski, T. Ossowski “Potentiometric, spectrophotometric and AM1d studies of the equilibria between silver(I) ion and diaza-crown ethers with anthraquinone moiety in various solvents.”, Polyhedron 102 (2015) 677-683.
 2. R. Chib, S. Raut, S. Shah, B. Grobelna, I. Akopova, R. Rich, T.J. Sorensen, B.W. Laursen, H. Grajek, Z. Gryczynski, I. Gryczynski “Steady state and time resolved fluorescence studies of azadioxatriangulenium (ADOTA) fluorophore in silica and PVA thin films” Dyes and Pigments 117 (2015) 16-23.
 3. A.Synak, B. Grobelna, L. Kułak, A. Lewkowicz, P. Bojarski “Local Dye Concentration and Spectroscopic Properties of Monomer-Aggregate Systems in Hybrid porous Nanolayers” Journal of Physical Chemistry C 119 (2015) 14419-14426.
 4. R. Chib, S. Raut, S. Shah, B. Grobelna, I. Akopova, R. Rich, T.J. Sorensen, B.W. Laursen, Z. Gryczynski, I. Gryczynski “Fluorescence Studies of a Long Lifetime Fluorophore, ADOTA in Silica and PVA Thin Films”, Biophysical Journal 108 (2) Supplement 1 (2015) 623 a.

 2014
 1. G. Romanowski, J. Kira, M. Wera “Five- and six-coordinate vanadium(V) complexes with tridentate Schiff base ligands derived from S(+)-isoleucinol: Synthesis, characterization and catalytic activity in the oxidation of sulfides and olefins.”, Polyhedron 67 (2014) 529-539.
 2. G. Romanowski, J. Kira, M. Wera “Vanadium(V) complexes with chiral tridentate Schiff base ligands derived from 1S,2R(+)-2-amino-1,2-diphenylethanol and with acetohydroxamate co-ligand: Synthesis, characterization and catalytic activity in the oxidation of prochiral sulfides and olefins.”, J. Mol. Catal. A: Chem. 381 (2014) 148-160.
 3. A. Lewkowicz, A. Synak, B. Grobelna, P. Bojarski, R. Bogdanowicz, J. Karczewski, K. Szczodrowski. M. Behrendt “Tickness and structure change of titanium(IV) oxide thin films synthesized by the sol-gel spin coating method”, Optical Materials 36 (2014) 1739-1744.
 4. A. Lewkowicz, A. Synak, P. Bojarski, B. Grobelna, J. Karczewski, D. Jankowski, S. Mahlik "Aggregation of Rhodamine 6G in titanium dioxide nanolayers and bulk xerogels" Optical Materials 36 (2014) 1694-1697.
 5. A. Lewkowicz, A. Synak, B. Grobelna, L. Kułak, P. Bojarski, "Spectroscopic properties of Rhodamine B entrapped in hybrid porous nanolayers at high dye concentration" Chem. Phys. 439 (2014) 121-127.
 6. A. Barabaś, J. Kira, G. Romanowski, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska "3-azydo-2,3-dideoksy-D-heksopiranozydy n-propylu jako ligandy w reakcjach kompleksowania jonów VO2+: rozważania teoretyczne", Na pograniczu chemii i biologii 33 (2014) 207-214.

 2013

 1. B. Grobelna, A. Synak, P. Bojarski, K. Szczodrowski, B. Kukliński, S. Raut, I. Gryczyński “Synthesis and luminescence characteristics of Dy3+ ions in silica xerogels doped with Ln2-xDyx(WO4)3”, Optical Materials 35 (2013) 456-461. 
 2. B. Łubkowska, B. Grobelna, Z. Maćkiewicz “Synthesis of α-collagen Fragments and Research of their Influence on the Degree of Hydration on a Model of Epidermis”, Postępy dermatologii i alergologii 30 (2013) 6-12.
 3. A. Synak, P. Bojarski, B. Grobelna, L. Kułak, A. Lewkowicz “Determination of Local Dye Concentration in Hybrid Porous Silica Thin Films”, Journal of Physical Chemistry C 117 (2013) 11385−11392.
 4. M. Borowiak, B. Grobelna, A. Synak, P. Bojarski, A.A. Kubicki “Time-resolved emission spectra of 4-dimethylamino-4’-cyano-stilbene and resveratrol in high viscosity solvents”, Spectrochimica Acta Part A 115 (2013) 111-117.
 5. B. Łubkowska, B. Grobelna, Z. Maćkiewicz “The measurments of hydration degree after application of semisolid gels with peptide”, Phd Interdisciplinary Journal Special issue Biotech. Conference 1 (2013) 55-60.
 6. G. Romanowski, M. Wera “Oxido-bridged dinuclear vanadium(V) Schiff base complexes derived from 1R,2S(–)-norephedrine: Synthesis, structure, characterization and catalytic studies.”, Polyhedron 50 (2013) 179-186.
 7. G. Romanowski, T. Lis “Chiral oxidovanadium(V) complexes with tridentate Schiff bases derived from S(+)-2-amino-1-propanol: Synthesis, structure, characterization and catalytic activity.”, Inorg. Chim. Acta 394 (2013) 627-634.
 8. G. RomanowskiSynthesis, characterization and catalytic activity in the oxidation of sulfides and styrene of vanadium(V) complexes with tridentate Schiff base ligands.”, J. Mol. Catal. A: Chem. 368-369 (2013) 137-144.
 9. G. Romanowski, J. Kira “Oxidovanadium(V) complexes with chiral tridentate Schiff bases derived from R(-)-phenylglycinol: Synthesis, spectroscopic characterization and catalytic activity in the oxidation of sulfides and styrene.”, Polyhedron 53 (2013) 172-178.
 10. J. Kira, P. Niedziałkowski, D. Zarzeczańska, G. Romanowski, T. Ossowski “Potentiometric, spectrophotometric and AM1d studiem of the equilibria between silver(I) ion and monoazacrown ethers with anthraquinone in various solvents.”, J. Coord. Chem. 66 (2013) 2141-2151.
 11. B. Łubkowska, B. Grobelna, Z. Maćkiewicz “Peptydy jako składniki preparatów kosmetycznych – rodzaje, działanie, przykłady” Nowe trendy w naukach przyrodniczych 4 (wyd. dr inż. Marcin Kuczera) Tom 1, Creative Science – Monografie 2013.
 12. B. Łubkowska, B. Grobelna, Z. Maćkiewicz “Naskórek pochodzenia zwierzęcego e moruto jako modelowa tkanka do badań kosmetyków” Młodzi naukowcy dla polskiej nauki część XI, Nauki przyrodnicze Tom I. wydawca CreativeTime 2013.
 13. A. Dąbrowska, G. Romanowski, A. Barabaś, A. Kawecka, A. Chylewska, L. Chmurzyński “Spektroskopia NMR jako metoda określenia struktury anomerów 3-amino-2,3-dideoksy-D-heksopiranozydów etylu”, Na pograniczu chemii i biologii 31 (2013) 161-166.

2012

 1. B. Łubkowska, B. Grobelna, Z. Maćkiewicz “Przenikanie składników aktywnych przez skórę”, Polish J. Cosmet. 15(1) (2012) 33-38.
 2. A. Lewkowicz, P. Bojarski, A. Synak, B. Grobelna, I. Akopowa, I. Gryczyński, L. Kułak “Concentration – dependent fluorescence properties of Rhodamine 6G in tytanium dioxide and silicon dioxide nanolayers”, J. Phys. Chem. C 116 (2012) 12304-12311.
 3. B. Grobelna, A. Synak, P. Bojarski “The luminescence properties of dysprosium ions in silica xerogel doped with Gd1.6Dy0.4(WO4)3”, Optica Applicata 42 (2) (2012) 337-344.
 4. S. Mahlik, A. Lazarowska, B. Grobelna, M. Grinberg “Luminescence of Gd2(WO4)3:Ln3+ at ambient and high hydrostatic pressure”, J. Phys.: Condens. Matter 24 (2012) 485-501.
 5. S. Rangełowa-Jankowska, D. Jankowski, R. Bogdanowicz, B. Grobelna, P. Bojarski „Surface Plasmon-Coupled Emission of Rhodamine 110 Aggregates in a Silica nanolayer”, J. Phys. Chem. Lett. 3 (2012) 3626-3631.
 6. P. Bojarski, A. Synak, L. Kułak, S. Rangełowa-Jankowska, A. Kubicki, B. Grobelna “Förster resonance  energy transfer and trapping in selected systems. Analysis by  Monte – Carlo simulation”, Spectroscopic Methods of Analysis Methods and Protocols, (Ed. W. Bujalowski), Humana Press, Springer Science+Business Media, New York  2012.

2011

 1. A. Synak, L. Kułak, S. Rangełowa-Jankowska, B. Grobelna, A. Kubicki, P. Bojarski “Reversible energy transfer between monomers and fluorescent dimers of rhodamine S in polyvinyl alcohol films”, Chem. Phys. 382 (2011) 47-51.
 2. S. Rangełowa-Jankowska, D. Jankowski, B. Grobelna, R. Bogdanowicz, I. Gryczynski, Z. Gryczynski, P. Bojarski “Surface plasmon coupled emission of  rhodamine 110 in xerogel nanolayer”, Chem. Phys. Chem. 12 (13) (2011) 2449-2452.
 3. B. Łubkowska, B. Grobelna, Z. Maćkiewicz “Synthesis and study of cosmeceutical peptides in hydrogel masks”, Copernican Letters 2 (2011) 123-129.
 4. B. Łubkowska, B. Grobelna, Z. Maćkiewicz “Testing of peptides with moisturizing properties In hydrożel masks on a pig skin”, Polish J. App. Chem. LV, no 3-4 (2011) 105-113.
 5. B. Łubkowska, B. Grobelna, Z. Maćkiewicz “Rola aminokwasów w białkach podporowych skóry”, Polish J. Cosmet. 14(4) (2011) 127-133.
 6. B. Łubkowska, B. Grobelna, Z. Maćkiewicz “Rola aminokwasów, peptydów oraz białek w procesie starzenia się skóry”, Na pograniczu chemii i biologii Tom XXVII, 147-153.
 7. B. Grobelna, P. Bojarski, B. Kukliński, A.A. Kubicki, A. Synak “Optical properties and luminescence kinetics of xerogels doped with Ln2-xPrx(WO4)3 where Ln = La, Gd”, Optical Materials 34 (2011) 103-108.

2010

 1. B. Łubkowska, B. Grobelna, Z. Maćkiewicz “The use of synthetic polypeptides in cosmetics”, Copernican Letters 1 (2010) 75- 82.
 2. B. Grobelna, P. Bojarski “The effect of WO42- group in xerogels doped with Ln2-xPrx(WO4)3 where Ln = La, Gd”, Optica Applicata 40 Nr 2 (2010) 359-366.
 3. B. Grobelna, T. Ossowski “Nanotechnologia - przyszłość nowoczesnych produktów kosmetycznych”, Materiały konferencyjne, Chemia dla zdrowia i urody. Gdańsk 2010. ISBN: 978-83-928986-4-1. Str. 17-20.
 4. B. Łubkowska, B. Grobelna, Z. Maćkiewicz “Rola składników aktywnych w procesie starzenia się skóry”. Wiadomości Chemiczne 64 Nr 11-12 (2010) 1053-1072.
 5. B. Łubkowska, B. Grobelna, Z. Maćkiewicz “The use of synthetic polypeptides in cosmetics”, Copernican Letters 1 (2010) 75-82.
 6. G. Romanowski, M. Wera “Mononuclear and dinuclear chiral vanadium(V) complexes with tridentate Schiff bases derived from R(-)-1,2-diaminopropane: Synthesis, structure characterization and catalytic properties.”, Polyhedron 29 (2010) 2747-2754.

2009

 1. B. Grobelna, P. Bojarski “Red emission of Eu(III) ions doped gadolinium or lanthanum tungstate entrapped in silica xerogel”, J. Non-Cryst. Solids 355 (2009) 2309-2313.
 2. G. Romanowski, M. Wera, A. Sikorski “Di-μ-oxido-bis({2-[(R,R)-(-)-(2-aminocyclo-hexyl)iminomethyl]-4-nitrophenolato-κ3N,N',O}oxido-vanadium(V)) dimethyl sulfoxide disolvate.”, Acta Cryst. E65, m25-m26 (2009).
 3. G. Romanowski, M. Wera, A. Sikorski “{2-[1-(2-Amino-2-methylpropylimino)ethyl]phenolato-κ3N,N',O}dioxidovanadium(V).”, Acta Cryst. E65, m190 (2009).

2008

 1. B. Grobelna “Luminescence based on energy transfer in xerogels doped with Tb2-xEux(WO4)3”, Optica Applicata 38 (2008) 39-47.
 2. G. Romanowski, E. Kwiatkowski, W. Nowicki, M. Kwiatkowski, T. Lis “Chiral dioxovanadium(V) complexes of 1,2-diphenyl-1,2-diaminoethane and aromatic o-hydroxyaldehydes: synthesis, characterization, catalytic properties and structure”, Polyhedron 27, 1601-1609 (2008).
 3. G. Romanowski, T. Lis “Di-μ-oxido-bis{[(R,R)-(+)-1-amino-2-(3-methoxy-2-oxido-benzylideneamino-κ2O2,N)-1,2-diphenylethane-κN]oxido-vanadium(V)} dihydrate”, Acta Cryst. E64, m886-m887 (2008).
 4. G. Romanowski, A. Sikorski, A. Wojtczak “Di-μ-oxido-bis({(R)-(-)-2-[1-(2-aminopropyl-imino)ethyl]-1-naphtholato-κ3N,N',O}oxidovanadium(V))”, Acta Cryst. E64, m950-m951 (2008).
 5. G. Romanowski, M. Wera, A. Sikorski “A monoclinic polymorph of di-μ-oxido-bis({2-[2-(methylamino)ethyliminomethyl]phenolato-κ3N,N',O}oxidovanadium(V))”, Acta Cryst. E64, m1548-m1549 (2008).

2007

 1. B. Grobelna “Luminescence based on energy transfer in xerogels doped with Ln2-xTbx(WO4)3“ J. Alloys Compd. 440 (2007) 265-269.
 2. B. Grobelna, M. Szabelski, K. Kledzik, A.M. Kłonkowski “Luminescent properties of  Sm(III) ions in Ln2(WO4)3 entrapped in silica xerogel”, J. Non-Cryst. Solids 353 (2007) 2861-2866.
 3. E. Kwiatkowski, G. Romanowski, W. Nowicki, M. Kwiatkowski, K. Suwińska “Chiral dioxovanadium(V) complexes with single condensation products of 1,2-diaminocyclohexane and aromatic o-hydroxycarbonyl compounds: synthesis, characterization, catalytic properties and structure”, Polyhedron 26 (2007) 2559-2568.

2006

 1. B. Grobelna, B. Lipowska, A.M. Kłonkowski “Energy transfer in calcium tungstate doped with Eu(III) or Tb(III) ions incorporated into silica xerogel”, J. Alloys Compd. 419 (2006) 191-196.
 2. A.M. Kłonkowski, B. Grobelna, S. But, S. Lis “Luminescent materials consisting of Ln(III) ions complexed in heteropolyoxometalates incorporated into oxide xerogels” , J. Non-Cryst. Solids 352 (2006) 2213-2219.
 3. E. Kwiatkowski, G. Romanowski, W. Nowicki, M. Kwiatkowski “Dioxovanadium(V) complexes of Schiff bases derived from S-(+)-2-(aminomethyl)pyrrolidine and aromatic o-hydroxycarbonyl compounds. Synthesis, characterization and structure”, Polyhedron 25 (2006) 2809-2814.

2004

 1. A.M. Kłonkowski, B. Grobelna, S. Lis, S. But “Spectral properties of Eu(III) complexes with heteropolyanions immobilized in xerogel matrices”, J. Alloys Compd. 380 (2004) 205-210.

2003

 

 1. S. Lis, S. But, A.M. Kłonkowski, B. Grobelna “Spectroscopic studies of Ln(III) complexes with polyoxometalates in solids, and aqueous and non-aqueous solutions”, Int. J. Photoenergy 5 (2003) 233-238.
 2. E. Kwiatkowski, G. RomanowskiNMR studies on a palladium(II) complex containing an incompletely coordinated facultative pentadentate Schiff base ligand”, Magn. Reson. Chem. 41 (2003) 61-64.
 3. E. Kwiatkowski, G. Romanowski, W. Nowicki, M. Kwiatkowski, K. Suwińska “Dioxovanadium(V) Schiff base complexes of N-methyl-1,2-diaminoethane and 2-methyl-1,2-diaminopropane with aromatic o-hydroxyaldehydes and o-hydroxyketones: synthesis, characterisation, catalytic properties and structure”, Polyhedron 22 (2003) 1009-1018.

2002

 1. E. Kwiatkowski, G. Romanowski, K. Suwińska “Nickel(II) and palladium(II) complexes with singly condensed diprimary triamines and 2-aminobenzaldehyde”, Polyhedron 21 (2002) 2071-2079.

2001

 1. A.M. Kłonkowski, T. Widernik, B. Grobelna, W.K. Jóźwiak, H. Proga, E. Szubiakiewicz “Amino-modified silicate xerogels complexed with Cu(II) as catalyst  precursors. Coordination state and thermal decomposition”, J. Sol-Gel Sci. Techn. 20 (2001) 161-180.
 2. E. Kwiatkowski, G. Romanowski, W. Nowicki, K. Suwińska “Crystal structure and magnetic properties of catena-μ-(pyrazine-N,N’)-bis[(p-nitrobenzoyl)trifluoroacetonato-O,O’]copper(II)”, Polyhedron 20 (2001) 1097-1100.

1999

 1. A.M. Kłonkowski, T. Widernik, B. Grobelna, W. Mozgawa, A. Jankowska-Frydel “Transition metal complexes in aminated silicate xerogels with Ni and Co ions”, Microporous Mezoporous Mater. 31 (1999) 175-186.
 2. A.M. Kłonkowski, B. Grobelna, T. Widernik, A. Jankowska-Frydel, W. Mozgawa “The coordination state of copper(II) complexes anchored and grafted onto the surface of organically modified silicates”, Langmuir 15 (1999) 5814-5819.
 3. E. Kwiatkowski, M. Klein, G. RomanowskiThe optically active and racemic products of monocondensation of 1,2-diaminopropane and 2,4-pentadione as ligands and precursors for preparation of unsymmetrical Schiff bases and their nickel(II) complexes”, Inorg. Chim. Acta 293 (1999) 115-122.

1998

 1. A.M. Kłonkowski, T. Widernik, B. Grobelna “Cu(II) complexes on interior and on surface of ORMOSILs”, Glastech. Ber. Glass Sci. Technol. 71C (1998) 361-365.
 2. A.M. Kłonkowski, B. Grobelna, T. Widernik, A. Jankowska-Frydel “Copper(II) complexes anchored and grafted onto the surface of diaminated modified silicates”, Ceramics 57 (1998) 95-103.

1996

 1. A.M. Kłonkowski, K. Koehler, T. Widernik, B. Grobelna “Coordination environment of copper(II) during the sol-gel process of an aminated alkoxide”, J. Mater. Chem. 6(4) (1996) 579-584.

1995

 1. A.M. Kłonkowski, T. Widernik, B. Grobelna “Amino-modified silicate gels prepared by sol-gel processing as metal-ion sorbents”, Molec. Engin. 5 (1995) 381-389.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Beata Grobelna
Treść wprowadzona przez: Beata Grobelna
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 czerwca 2019 roku, 13:05