fbpx Publikacje | Wydział Chemii

Publikacje | Wydział Chemii

Publikacje naukowe Pracowni ChemiiSupramolekularnej

2014


 

122. G. Romanowski, J. Kira, M. Wera,
 

2013


 

121. S. Jasiecki, J. Czupryniak, T. Ossowski, G. Schroeder, 
 
120. E.M. Siedlecka, A. Fabiańska, S. Stolte, A. Nienstedt, T. Ossowski, P. Stepnowski, J. Thoming,
„Electrocatalytic oxidation of 1-butyl-3-methylimidazolium chloride: effect of the electrode material” Int. J. Electrochem. Sci., 2013, 8, 5560-5574.
 
119. W. Schilf, B. Kamieński, A. Szady-Chełmieniecka, B. Kołodziej, E. Grech, D. Zarzeczańska, A. Wcisło, T. Ossowski,
 
118. R. Bogdanowicza, J. Czupryniak, M. Gnyba, J. Ryl, T. Ossowski, M. Sobaszek, E.M. Siedlecka, K. Darowicki,
 
117. D. Wyrzykowski, I. Inkielewicz-Stȩpniak, J. Czupryniak, D. Jacewicz, T. Ossowski, M. Woźniak, L. Chmurzyński, 
 
116. R. Bogdanowicz, A. Fabiańska, L. Golunski, M. Sobaszek, M. Gnyba, J. Ryl, K. Darowicki, T. Ossowski, S.D. Janssens, K. Haenen, E.M. Siedlecka, 
 
115. A. Fabiańska,  R. Bogdanowicz, P. Ziȩba, T. Ossowski, M. Gnyba, J. Ryl, A. Zielinski, S.D. Janssens, K. Haenen, E.M. Siedlecka, 
 
114. G. Romanowski, J. Kira, 
 
113. P. Niedziałkowski, E. Wnuk, A. Wcisło, D. Trzybiński,
 
112. A. Wcisło, P. Niedziałkowski, E. Wnuk, D. Zarzeczańska, T. Ossowski, 
 
111. J. Kira, P. Niedzialkowski, T. Ossowski, 
 
110. J. Kira, P. Niedzialkowski, D. Zarzeczanska, G. Romanowski, T. Ossowski, 
 
109. D. Trzybiński, P. Niedziałkowski, T. Ossowski, A. Trynda, A. Sikorski,
 
108. D. Zarzeczańska, P. Niedziałkowski, A. Wcisło, L. Chomicz, J. Rak, T. Ossowski, 
 
107. J. Kira, P. Niedziałkowski, T. Ossowski, 
 

2012


 

106. J. Czupryniak, P. Niedzialkowski, M. Karbarz, T. Ossowski, Z.  Stojek, 
 
105. E. Wnuk, P. Niedziałkowski, D. Trzybiński, T. Ossowski, 
 
104. J. Czupryniak, A. Fabiańska, P. Stepnowski, T. Ossowski, R. Bogdanowicz, M. Gnyba, E.M. Siedlecka, 
 
103. A. Fabiańska, T. Ossowski, R. Bogdanowicz, J. Czupryniak, M. Gnyba,T. Odzga, S. D. Janssens, K. Haenen and E. M. Siedlecka,
 
102. A. Fabiańska, T. Ossowski, P. Stepnowski, S. Stolte, J. Thoming, E.M. Siedlecka,
 

2011


 

101. P. Niedziałkowski, J. Narloch, D. Trzybiński, T. Ossowski, 
 
100. P. Niedziałkowski, T. Ossowski, R. Majewski, Z., Nowakowska, G., Schroeder, 
 
99. P. Młynarz, T. Ptak, A. Czernicka, R. Pankiewicz, K. Gluza, D. Zarzeczańska,
 
98. D. Wyrzykowski, D. Zarzeczańska, D. Jacewicz, L. Chmurzyński,
 
97. J.Kopyra, I. Dąbkowska, E. ILLenberger,
 

2010


 

96. P. Niedziałkowski, D. Trzebiński,A. Sikorski, T. Ossowski, 
 
95. A. Kowalczyk, A. M. Nowicka, R. Jurczakowski, P. Niedzialkowski, T. Ossowski, Z. Stojek, 
 
94. D. Wyrzykowski, J. Czupryniak, T.Ossowski, L. Chmurzyński,
 
93. P. Przybylski, K. Pyta, J. Czupryniak, B. Wicher, M. Gdaniec, T. Ossowski, B. Brzeziński,

2009


 

92. M. Kokot, T. Ossowski, 
 
91. Z. Rajic, I. Butula, B. Zorc, S. Kraljevic Pavelic, K. Hock, K. Pavelic, L. Naesens, E. De Clercq, J. Balzarini, M. Przyborowska, T. Ossowski, M. Mintas,
 
90. A. Stefańska, T. Ossowski, L. Ponikiewski,
 
89. A. Stefańska, D. Zarzeczańska, T. Ossowski, A. Sikorski,
 
88. A. Stefańska, T. Ossowski, A. Sikorski,
 
87. P. Niedziałkowski, T. Ossowski, A. Sikorski,
 
86. J. Kira, T. Ossowski,
 
 
84. I. Dąbkowska, H. D. Flosadóttir, M. Orzol, S. Ptasinska, I. Bald, O. Ingólfsson, E.Illenberger,
 

2008


 

83. A. Skwierawska, E. Paluszkiewicz, M. Przyborowska T. Ossowski,
 
82. P. Niedziałkowski, D. Zarzeczańska, T. Ossowski,
„Synthesis and Characterization of 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane Derivatives and Their Metal Complexes”, Polish J. Chem., 2008, 82, 1161–1174. 
 
81. T. Ossowski, M. O. F. Goulart, F. C. de Abreu, A. E. G. Sant’Ana, P. R. B. Miranda, C. de Oliveira Costa, A. Liwo, P. Falkowski and D. Zarzeczanska,
 
80. E. M. Siedlecka J. Kumirska, T. Ossowski, P. Glamowski, M. Gołebiewski, J. Gajdus, P.S tepnowski,
 
79. J. Langer, I. Dąbkowska, Y. Zhang and E. Illenberger, 
 
78. M. Harańczyk, G. Lupica, I. Dąbkowska and M. Gutowski, 
 
77. I. Dąbkowska, M. Orzol, I. Bald, J. Langer and E. Illenberger, 
 
76. I. Bald, I. Dąbkowska, E. Illenberger,
 
75. C. Koenig-Lehmann, J. Kopyra, I. Dąbkowska, J. Kočišek, E. Illenberger, 
 
74. J.Kira, T.Ossowski,
“An In flu ence of 2,2¢-Bipyridine Side-Arm on Complexation Equilibria of Monoaza Crown Ethers in Various Solvents”, Polish J. Chem., 2008, 82, 1245–1254.
 
73. M. Kokot, T. Ossowski,
„Stałokonduktancyjny układ pracy czujników ISFET ”, PAK 54 (2008) 145-147.

2007


 

72. I. Bald, J. Kopyra, I. Dąbkowska, E. Antonsson, and E. Illenberger, 
 
71. M. Orzol, I. Martin, J. Kocisek, I. Dąbkowska, J. Langer and E. Illenberger,
 
70. I. Bald, I. Dąbkowska, E. Illenberger and O. Ingólfsson, 
 
69. G. Cholewińki, D.Witt, R. Majewski, T. Ossowski and J. Rachoń,
 
68. R. Frański, G. Schroeder, W. Kamysz, P. Niedziałkowski and T. Ossowski,
 
67. R. Frański, G. Schroeder, B. Gierczyk, P. Niedziałkowski and T. Ossowski,
 

2006


 

66. G. Schroeder, J. Kira, T. Ossowski, B. Łęska, P. Przybylski and B. Brzeziński,
 
65. R. Pankiewicz, J. Kira, G. Schroeder, T. Ossowski and B. Brzeziński,
 
64. T. Ossowski, H. Sulowska, T. Karbowiak, D. Zarzeczanska, B. Gierczyk and G. Schroeder,
 

2005


 

63. W. Kamysz, A. Krolicka, K. Bogucka, T. Ossowski, J. Łukasiak, E.Lojkowska,
 
62. T. Ossowski, D. Zarzeczańska, L. Zalewski, P. Niedziałkowski, R. Majewski, A. Szymanska,
 
61. K. Guzow, A. Rzeska, J. Mrozek, J. Karolczak, R. Majewski, M. Szabelski, T. Ossowski, W. Wiczk,
 
60. J. Kira, B. Łęska, O. Nevecheriya, G. Schroeder, P. Przybylski and B. Brzezinski,
 
59. I. Dąbkowska, M. Gutowski, J. Rak, 
 
58. I. Dąbkowska, H. Valdes, P. Jurečka, P. Hobza, 
 
57. D. Radisic, K. H. Bowen, Jr., I. Dąbkowska, P. Storoniak, J. Rak, M. Gutowski, 
 
56. I. Dąbkowska, P. Jurečka, P. Hobza,
 
55. E.D. Raczyñska, T. Rudka, M. Darowska, I. Dąbkowska, M. Decouzon, J.-F. Gal, P.-C. Maria and C. Dubin Poliart, 
 
54. R. A. Bachorz, M. Harańczyk, I. Dąbkowska, J. Rak, M. Gutowski, 
 
53. I. Dąbkowska, J. Rak, M. Gutowski,

2004


 

52. I. Dąbkowska, J. Rak, M. Gutowski, J. M. Nilles, D. Radisic, K. H. Bowen, Jr,
 
51. M. Harańczyk, I. Dąbkowska, J. Rak, M. Gutowski, J.M. Nilles, S.T. Stokes, D. Radisic, K.H. Bowen,
 
 
49. I. Dąbkowska, J. Rak, M. Gutowski, D. Radisic, S. T. Stokes, J. Michael Nilles, K. H. Bowen, Jr,
„Barrier-Free Proton Transfer in Anionic Complex of Thymine with Glycine”, Phys. Chem. Chem. Phys., 2004, 6, 4351-4357.
 
48. M. O. F. Goulart, N. M. F. Lima, A. E. G. Sant'Ana, P. A. L. Rerraz, J. C. M. Cavalcanti, P. Falkowski, T. Ossowski, A. Liwo,
 
47. A. Skwierawska, E. Paluszkiewicz, M. Przyborowska, T. Ossowski,
 
46. W. Kamysz, M. Okrój, E. Lempicka, T. Ossowski, J. Łukasiak,
 
45. K. Bogucka, A. Królicka, W. Kamysz, T. Ossowski, J. Łukasiak, E. Łojkowska,
 
44.J. Kira, B. Łęska, G. Schroeder, P. Przybylski, B. Brzezinski,
 

2003


 

43. I. Anusiewicz, M. Sobczyk, I. Dąbkowska, P. Skurski,
 
42. M. O. F. Goulart, P. Falkowski, T. Ossowski and A. Liwo,
 
41. A. Zoń, M. Pałys, Z. Stojek, H. Sulowska and T. Ossowski,
 

2002


 

40. M. Gutowski, I. Dąbkowska, J. Rak, S. Xu, J. M. Nilles, D. Radisic, K. H. Bowen Jr,
 
39. I. Dąbkowska, J. Rak, M. Gutowski, 
 
38. I. Dąbkowska, M. Gutowski, J. Rak,
 
37. P. Skurski, I. Dąbkowska, A. Sawicka, J. Rak, 
 
36. A. Szymańska, T. Ossowski, L. Łankiewicz,
 
35. M. Szabelski, K. Guzow, A. Rzeska, J. Malicka, M. Przyborowska,
 
34. H. Sulowska, W.Wiczk, J. Młodzianowski, M. Przyborowska, T.Ossowski,
 
33. M. Borowski, A. Liwo, S. Ołdziej, D. Jeziorek, T. Ossowski,
 
32. K. Guzow, M. Szabelski, A. Rzeszka, J. Karolczak, H. Sulowska, W. Wiczk,
 

2001


 

31.J. Kira and T. Ossowski,
„Equilibria Between Pyridine Derivatives and Silver (I) Ion in Propylene Carbonate ”, Annals of the Polish Chemical Society, 2001, 161.
 
30. J. Kira and B. Łęska,
„Potentiometric Study of Silicon Podants for Silver (I) in Propylene Carbonate ”, Annals of the Polish Chemical Society, 2001, 159. 
 
29. J. Kira, D. Zarzeczańska and T. Ossowski,
„Potentiometric Studies of the Equilibria Between Silver (I) Ion and Aza-15-Crown-5 Carrying an Anthraquinone or Hydroxyanthraquinone Pendant Arm ”, Annals of the Polish Chemical Society, 2001, 160. 
 
28. T. Ossowski, R. Trokowski, D. Rogowska and J. Kira,
„A Study of Equilibria between Ag+ and aza-crown ethers”, Polish J. Chem, 2001, 75, 345-353.
 

2000


 

27. M. Bobrowski, A. Liwo, S. Ołdziej, D. Jeziorek, T. Ossowski,
 
26. T. Ossowski, J. Kira, D. Rogowska, H. Warmke, J. Młodzianowski,
 
25. H. Warmke, W. Wiczk and T. Ossowski,
 
24. T. Ossowski, P. Pipka, A. Liwo, D. Jeziorek,

1999


 

23. A. Bogdańska, L. Chmurzyński, T. Ossowski, A. Liwo, D. Jeziorek,
 
22. D. Witt, T. Ossowski, J. Rachoń,
 
21. A. Thaler, R. Bergter, T. Ossowski, B. G. Cox, H. Schneider,
 

1998


 

20. P. Arłukowicz, E. Arłukowicz, J. Kira, A. Liwo,
 
19. P.Arlukowicz, E.Arlukowicz, J.Kira, A.Liwo, 
„Golem - An user-friendly interface to computer for the determination the characteristic of equilibrium systems from physicochemical data”, TASK Quarterly, 1998, 2, 55-72. 
 
18. A. Liwo, D. Jeziorek, T. Ossowski, M. Groth,
CASSCF/MCQDPT2 study on electron and hydrogen-atom transfer from ethene derivatives to singlet oxygen - implication for peroxidation processes, Internet Journal of Chemistry, 1998 1, Article 13.
 
17. A. M. Kłonkowski, K. Kledzik, T. Ossowski, A. Jankowska-Frydel,
 

1997


 

16. A. Liwo, D. Dyl, D. Jeziorek, M. Nowacka, T. Ossowski, W. Woźnicki,
 
15. A. Liwo, D. Jeziorek, D. Dyl, T. Ossowski, L. Chmurzyński,
 
14. D. Jeziorek, T. Ossowski, A. Liwo, D. Dyl, M. Nowacka, W. Woznicki,
 
13. P. Dokurno, R. Trokowski, B. Kościuszko-Panek, T. Ossowski, A. Konic, J. Błażejowski,
„Crystal structure of three diaza-crowns-18”, Zeitschrift fur Krystalografie, 1997, 212, 362-366.

1995


 

12. A. Liwo, D. Jeziorek, T. Ossowski, D. Dyl, A. Tempczyk, J. Tarasiuk, M. Nowacka, E. Borowski, W. Woźnicki,
 
 

1994


 

11. J. Stroka, T. Ossowski, B. G. Cox, A. Thaler, H. Schneider,
 
10. D. Jeziorek, D. Dyl, A. Liwo, T. Ossowski, W. Woźnicki,
„Enthalpy of oxygen addition to anthraquinone derivatives derivatives determination their ability to mediate NADH oxidation”, Anti-Cancer Drug Design, 1994, 9, 435-448.
 

1993


 

9. A. Kłonkowski, T. Ossowski, J. Tyrzyk, C. W. Schlapfer,
„SiO2 layers doped with cuprous complex for photochemical purposes”, Ceramika, 1993, 41, 1991-193. 
 
8. T. Ossowski, J. Stroka,
„Electrochemical and Spectroscopic Properties of Cu(II) Five-Coordination Complexes with Schiff-Base Type Ligands in Organic Solvents”, Polish J. Chem., 1993, 67, 1439-1450.

1992


 

7. T. Ossowski J.Stroka,
„Properties of Cu(II) five coordination complexes with Schiff Base ligands in water and water-ethanol solutions”, Polish J. Chem., 1992, 66, 1217-1226.
 

1991


 

6. E. Kwiatkowski, M. Kwiatkowski, A. Olechnowicz, T. Ossowski, B. Kościuszko, U.Dettlaff-Węglikowska,

1990


 

5. T. Ossowski, H. Schneider,
 
4. A. Wojtczak, M. Jaskólski and T. Ossowski,
 

1988


 

3. A.Tempczyk, J.Tarsiuk, T.Ossowski, E.Borowski,
„An alternative concept for the molecular nature of the peroxidating ability of antracycline anti-tumor antibiotics and antracenodiones”, Anti-Cancer Drug Design, 1988, 2, 371-385.
 

1985


 

2. E. Kwiatkowski, T. Ossowski,
 
1. E. Kwiatkowski, T. Ossowski, A. Jankowska,

 

 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Paweł Niedziałkowski
Treść wprowadzona przez: Paweł Niedziałkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 marca 2014 roku, 0:58