fbpx Badania naukowe | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Badania naukowe

Badania naukowe w Pracowni Chemii i Analityki Kosmetyków

dr hab. Beata Grobelna 
Tematyka badawcza dotyczy w dużej mierze chemii i analityki wyrobów kosmetycznych. Otrzymywanie nowych receptur produktów kosmetycznych, badanie przenikalności substancji aktywnych oraz stopnia nawilżenia skóry za pomocą dostępnych w pracowni aparatów. Synteza oraz badania właściwości spektroskopowych nowych materiałów luminezujących (opartych na jonach lantanowców lub fluoroforach organicznych) otrzymanych w postaci litej oraz w formie cienkich warstw.
 
dr Grzegorz Romanowski 
Tematyka badawcza dotyczy syntezy nowych chiralnych katalizatorów, tj. kompleksów wanadu(V) i molibdenu(VI) z optycznie czynnymi zasadami Schiffa. Ponadto oznaczenia ich struktury cząsteczkowej i krystalicznej, badań spektroskopowych oraz właściwości katalitycznych w reakcjach utleniania organicznych siarczków i olefin.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Beata Grobelna
Treść wprowadzona przez: Beata Grobelna
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 listopada 2014 roku, 12:30