fbpx Prace doktorskie | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Prace doktorskie

Prace doktorskie

2018: dr Małgorzata Katarzyna Sobocińska:„Synteza i badania biologiczne endogennych inhibitorów enkefalinaz i ich analogów jako potencjalnych substancji leczniczych w terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit i bólu trzewnego”, promotor: dr hab. E. Kamysz, prof. UG

2015: dr Beata Łubkowska:„Peptydy w kosmetyce - projektowanie sekwencji, synteza oraz badania właściwości w produktach kosmetycznych” promotor: prof. Zbigniew Maćkiewicz, promotor pomocniczy: dr hab. Beata Grobelna

2009: dr Arkadiusz Bonna: "Projektowanie i syntezy peptydów do oceny ich oddziaływań z Cu(II)", promotor: prof. Z. Maćkiewicz

2008: dr Dominika Jackiewicz-Barańska: "Ocena trwałości stateryny w różnych warunkach", promotor: prof. Z. Maćkiewicz

2007: dr Arthur Lehmann: "Projektowanie, synteza chemiczna i ocena in vivo właściwości biologicznych fragmentów parathormonu", promotor: prof. Z. Maćkiewicz

dr Katarzyna Świerk: "Wybrane metale ciężkie w przemysłowych osadach ściekowych i ich wpływ na środowisko naturalne", promotor: prof. Z. Maćkiewicz

2003: dr Wojciech Kamysz: "Synteza peptydów o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych", promotor: prof. Z. Maćkiewicz

2001: dr Bożena Karawajczyk: "Synteza i ocena właściwości immunologicznych wybranych fragmentów białek szoku termicznego", promotor: prof. Z. Maćkiewicz

2000: dr Katarzyna Klugman: "Synteza immunogennych fragmentów flageliny - białka rzęskowego bakterii Salmonella enteritidis", promotor: prof. Z. Maćkiewicz

1999: dr Izabela Michalska: "Stateryna, jej fragmenty i analogi. Syntezy i badania właściwości biologicznych", promotor: prof. Z. Maćkiewicz

1997: dr Alicja Szabuniewicz: "Syntetyczne polipeptydy w badaniach immunologicznych", promotor: prof. Z. Maćkiewicz

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Elżbieta Kamysz
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Kamysz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 października 2019 roku, 14:09