Studia II stopnia | Wydział Chemii

Konkurs na pozycję Doktoranta

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do zgłaszania swojej Kandydatury na pozycję Doktoranta w Katedrze Biotechnologii Molekularnej. Zapraszamy do zapoznania się z tematyką badawczą Pracowni Inżynierii Genetycznej, a także realizowanymi projektami grantowymi oraz listą najważniejszych publikacji i patentów.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Joanna Jeżewska-Frąckowiak
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 października 2014 roku, 13:09

Tematy obronionych prac magisterskich

Ogólną tematykę Prac magisterskich możliwych do realizacji w Pracowni Inżynierii Genetycznej podano tutaj.

 1. Katrzyna Śliwińska (2011) I nagroda PTChem

„Izolacja i porównanie właściwości mutantów endonukleaz restrykcyjnych TaqII i TspGWI.”

 1. Joanna Żebrowska (2011)

„Regulator transkrypcji GCN4: klonowanie, inżynieria białkowa i izolacja aktywnego rekombinowanego białka.”

 1. Daria Krefft, z d. Kawińska (2011)

„Klonowanie molekularne i ekspresja endonukleazy restrykcyjnej Tth111II.”

 1. Szymon Hinc  (2012)

„Izolacja i porównanie właściwości mutantów endonukleazy restrykcyjnej TaqII defektywnych w restrykcji DNA.”

 1. Przemysław Jurczak (2012)

„Testy funkcjonalne nowego eukariotyczno-prokariotycznego systemu ekspresji genetycznej.”

 1. Małgorzata Kruszczyńska (2012)

Ekspresja i izolacja mutantów domeny WW ludzkiego białka Pin1.

 1. Weronika Byczk (2012)

„Badanie wpływu mutacji N472A w motywie IV centrum aktywnego metylotransferazy na aktywność enzymatyczną białka TaqII.”

 1. Michał Starosta (2012)

„Konstrukcja miniplazmidu oraz optymalizacja wybranych etapów procedury przygotowania sztucznego plazmidu wyznakowanego halogenopochodnymi zasad nukleinowych.”

 1. Żaneta Zackiewicz (2013)

„Wprowadzenie znacznika chromatografii metalopowinowactwa do syntetycznego genu, kodującego metylotransferazo-endonukleazę TaqII metodą ukierunkowanej mutagenezy.”

 1. Patrycja Kulwikowska (2013)

„Identyfikacja oraz badanie funkcjonalności domen odpowiedzialnych za rozpoznawanie specyficznej sekwencji DNA przez białko TspDTI.”

 1. Kinga Westphal (2013) Wyróżnienie PTChem

„Opracowanie warunków powielania i delecyjnej mutagenezy syntetycznego genu kodującego bifunkcjonalną endonukleazę TaqII.”

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Jeżewska-Frąckowiak
Treść wprowadzona przez: Joanna Jeżewska-Frąckowiak
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 11 kwietnia 2016 roku, 14:33