Podstawy Immunochemii | Wydział Chemii

Podstawy Immunochemii

Semestr 3: W 45

Wykładowca: prof. dr hab. Zbigniew W. Maćkiewicz

Immunologia wczoraj i dziś, rozwój nauki o odporności („Wielcy Ojcowie” immunologii). Triada neuro-hormonalno-odpornościowa, Budowa (grasica, węzły chłonne, śledziona), funkcje oraz podstawowe działania układu odpornościowego (obrona, regeneracja i tolerancja), pamięć immunologiczna, antygeny i immunogenność, odporność wrodzona (nieswoista) i nabyta (swoista), komórki w układzie immunologicznym (główne populacje komórek odpornościowych - limfocyty B oraz rodzina limfocytów grasiczozależnych - limfocyty z rodziny T, makrofagi, wielopotencjalna komórka macierzysta), fagocytoza (endocytoza i pinocytoza), receptory wiążące antygen, relacja epitop - paratop, główny układ zgodności tkankowej (HLA), glikoproteiny uczestniczące w procesie prezentacji antygenów (białka MHC klasy I oraz II, CD1 i inne - CD4 oraz CD8), związek kompleksu HLA z chorobami i jego znaczenie w medycynie, immunologiczna odpowiedź humoralna i komórkowa, budowa, funkcje oraz kinetyka powstawania immunoglobulin, klasyfikacja przeciwciał (immunoglobuliny IgG, IgM, Iga, IgD, IgF), reakcje antygen-przeciwciało, immunoregulacja, immunoterapia i immunoprofilaktyka (szczepienia ochronne, odczulanie), nadwrażliwość oraz alergie (testy, odczulanie), Immunologia transplantacyjna, zjawiska autoimmunizacyjne, immunostymulacja i immunosupresja, wspomaganie układu odpornościowego, odżywienie a odporność, układ odpornościowy i alkohol.

Umiejętności i kompetencje: Posługiwanie się terminologią i nomenklaturą układu odpornościowego; znajomość budowy, organizacji i podstawowych funkcji układu immunologicznego; zdolność przyswajania bardziej szczegółowej wiedzy dotyczącej zadań i funkcji poszczególnych narządów układu odpornościowego.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Elżbieta Kamysz
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Kamysz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 grudnia 2016 roku, 12:47