Niektóre Choroby Zakaźne | Wydział Chemii

Niektóre Choroby Zakaźne

Semestr 3: W 30

Wykładowca: prof. dr hab. Zbigniew W. Maćkiewicz

Priony, odkrycie, ich budowa, białko pionowe (PrP), funkcja PrP w organizmie, różnice pomiędzy PrPc i PrPSc, choroby wywoływane przez priony u ludzi i zwierząt, hipotezy powstawania prionów, Techniki diagnostyczne chorób prionowych, próby terapii i leczenia. Wirusy, wiroidy i bakteriofagi, budowa, fizykochemia oraz biologia wirusów, choroby wirusowe wieku dziecięcego (świnka, różyczka ospa i inne), inne powszechnie występujące choroby wirusowe (grypa i inne), wirusy zapalenia wątroby (wirusy hepatitis A, B, C, delta, E, G, inne wirusowe zapalenia wątroby), tropikalne i egzotyczne schorzenia wirusowe (wirus zachodniego nilu, ptasia grypa, wirus Ebola), odporność przeciwwirusowa, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza, odporność na inwazje pierwotniaków i robaków. Pierwotne oraz wtórne niedobory odpornościowe, przyczyny i chorobotwórcze skutki nabytych niedoborów odporności, (HIV i AIDS i inne). Immunologia nowotworów, stadia rozwoju nowotworu (komórka zmieniona genetycznie, hiperplazja, dysplazja, rak przedinwazyjny, rak inwazyjny), niepokojące objawy oraz markery nowotworowe, ich znaczenie w diagnostyce, rak a wirusy i bakterie, chemioterapia nowotworów, dieta antynowotworowa, Szczepienia ochronne. Toksykomanie (lekomania, narkomania i inne).

Umiejętności i kompetencje: Posługiwanie się terminologią i nomenklaturą niektórych chorób wywoływanych przez drobnoustroje, zdolność wstępnego rozpoznawania i różnicowania objawów chorób zakaźnych, znajomość podstawowych testów diagnostycznych i ocena ich wyników (np. o czym świadczy obecność przeciwciał anty HBs we krwi?); elementarna wiedza o procesie powstawania i rozwijania się nowotworów - ważne symptomy raka; podstawy do dalszego studiowania etiologii, diagnostyki, profilaktyki oraz sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Elżbieta Kamysz
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Kamysz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 grudnia 2016 roku, 12:44