Chemia Aminokwasów, Polipeptydów i Białek | Wydział Chemii

Chemia Aminokwasów, Polipeptydów i Białek

Semestr 3: W 30

Wykładowca: prof. dr hab. Zbigniew W. Maćkiewicz

Budowa oraz nazewnictwo (nomenklatura systematyczna i zwyczajowa) aminokwasów, aminokwasy białkowe (kodowane) i niebiałkowe, właściwości fizyczne (rozpuszczalność, temperatury topnienia, elektrostrykcja, kwasowo-zasadowe, oraz chemiczne (np. chelatujące aminokwasów), fizjologiczne właściwości aminokwasów (toksyczne, smak, zapach), charakterystyczne, analityczne reakcje dla aminokwasów, połączenia aminokwasów z glikozydami, nukleozydami i nukleotydami, aminokwasy endo i egzogenne, stereochemia aminokwasów (skręcalność optyczna), analiza składu aminokwasowego peptydów i białek, techniki badania aminokwasów i struktury białek (IR, UV, NMR, CD, spektroskopia Ramana, rentgenowska analiza strukturalna).

Najważniejsze sposoby otrzymywania aminokwasów (hydroliza kwasowa lub enzymatyczna, synteza chemiczna, fermentacja oraz abiogenna), rozdzielanie aminokwasów racemicznych na enancjomery, metabolizm aminokwasów - dekarboksylacja aminokwasów jako źródło ważniejszych biogennych amin w organizmie ludzkim, zastosowania aminokwasów

Techniki izolowania i oczyszczania aminokwasów i białek (metody chromatografii kolumnowej, jonowymiennej, powinowactwa, wysokosprawnej chromatografii cieczowej, dializa, elektroforeza, dwukierunkowa chromatografia cienkowarstwowa), polipeptydy budowa wiązania amidowego oraz disulfidowego i wynikające z tego właściwości peptydów oraz białek, nazewnictwo, grupy ochronne stosowane w syntezie polipeptydów, metody tworzenia wiązania peptydowego, taktyka i strategia otrzymywania polipeptydów, niektóre biologicznie i farmakologicznie ważne peptydy w przyrodzie, ich budowa, wyodrębnianie, pozyskiwanie.

Umiejętności i kompetencje: Znajomość budowy, właściwości fizycznych i chemicznych; posługiwania się terminologią i nomenklaturą w chemii aminokwasów, wiedza o głównych reakcjach chemicznych oraz analitycznych (ogólnych dla wszystkich aminokwasów oraz dla poszczególnych - typu reakcji Paulego, Sakagutchii, Adamsa-Hopkinsa, testu Elmanna i innych); projektowanie i otrzymywania aminokwasów syntetycznych; wiadomości i umiejętności dotyczące istotnych technik izolowania oraz oczyszczania aminokwasów i białek z produktów naturalnych.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Elżbieta Kamysz
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Kamysz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 grudnia 2016 roku, 11:49