fbpx Prace doktorskie | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Prace doktorskie

Prace doktorskie

 

Izabela Maria Załuska - rok 2019, promotor: dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
Tytuł pracy: Projektowanie, synteza i badania biologiczne peptydów stymulujących procesy regeneracji

 

Agnieszka Kozłowska - rok 2018, promotor: prof. dr hab. Piotr Rekowski, promotor pomocniczy: dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Synteza koniugatów transportanu 10 z cząsteczkami o działaniu biologicznym

 

Małgorzata Natalia Pieszko - rok 2018, promotor: dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
Tytuł pracy: Synteza i charakterystyka triazolowych ligandów regulatorowych struktur RNA wirusa HIV-1

 

Magdalena Alenowicz - rok 2018, promotor: prof. dr hab. Piotr Rekowski
Tytuł pracy: Projektowanie i synteza koniugatów peptydów penetrujących komórkę z biologicznie aktywnymi cząsteczkami o korzystniejszych właściwościach farmakologicznych

 

Monika Wojciechowska - rok 2014, promotor: prof. dr hab. Piotr Rekowski
Tytuł pracy: Projektowanie i synteza koniugatów peptydowych kwasów nukleinowych z peptydami penetrującymi błonę komórkową

 

Brygida Parfianowicz - rok 2012, promotor: prof. dr hab. Piotr Rekowski
Tytuł pracy: Synteza i badania biologiczne transportanu oraz jego analogów

 

Anna Kozłowska - rok 2008, promotor: dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
Tytuł pracy: Analiza modyfikacji potranslacyjnych i potranskrypcyjnych w syntetycznych peptydach i oligonukleotydach metodami elektroforezy kapilarnej i spektroskopii fluorescencyjnej

 

Mariola Olkowicz - rok 2008, promotor: prof. dr hab. Piotr Rekowski
Tytuł pracy: Analogi fragmentu galaniny 1-15 oraz analogi transportanu zawierające nukleozydy i zasady nukleinowe

 

Aleksandra Napiórkowska - rok 2007, promotor: prof. dr hab. Piotr Rekowski
Tytuł pracy: Synteza oraz badania biologiczne peptydów zawierających nukleozydy i zasady nukleinowe

 

Andrzej Sawuła - rok 2006, promotor: prof. dr hab. Piotr Rekowski
Tytuł pracy: Synteza monomerów analogów PNA pochodnych alaniny i homoalaniny oraz badanie ich oddziaływania z kwasami nukleinowymi

 

Jarosław Ruczyński - rok 2003, promotor: prof. dr hab. Piotr Rekowski
Tytuł pracy: Galanina - projektowanie i chemiczna synteza analogów N-końcowego fragmentu

 

Agnieszka Szyk - rok 2000, promotor: prof. dr hab. Piotr Rekowski
Tytuł pracy: Badanie oddziaływań kwasów rybonukleinowych z polipeptydami

 

Piotr Mucha - rok 1997, promotor: prof. dr hab. Piotr Rekowski
Tytuł pracy: Badanie oddziaływań kwasów nukleinowych z polipeptydami

 

Agnieszka Borowiec-Halama - rok 1997, promotor: prof. dr hab. Piotr Rekowski
Tytuł pracy: Synteza i badania biologiczne galaniny i jej analogów ze szczególnym uwzględnieniem hybrydowych peptydów o charakterze antagonistycznym w stosunku do galaniny

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jarosław Ruczyński
Treść wprowadzona przez: Jarosław Ruczyński
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 lutego 2020 roku, 10:59