Prace doktorskie | Wydział Chemii

Prace doktorskie

Imię i nazwisko doktoranta

Temat pracy doktorskiej

Data wszczęcia /zakończenia przewodu

 Rafał Łukajtis

 Projektowanie, chemiczna synteza oraz  badanie aktywności inhibitorów proteinaz  serynowych.

 listopad 2008 / lipiec 2013

 Monika Łęgowska

 Poszukiwanie substratów i inhibitorów      ludzkiej katepsyny C. Projektowanie,      synteza  chemiczna i badania biologiczne.

 grudzień 2011 / listopad 2015

 Jadwiga Popow-  Stellmaszyk

Zastosowanie metod chemii kombinatorycznej w charakterystyce wybranych proteinaz serynowych.

 grudzień 2011 / czerwiec 2016

 Natalia Gruba

 Badanie specyficzności substratowej  ludzkiego proteasomu metodami chemii  kombinatorycznej.

 luty 2013 / wrzesień 2016

Paulina Strzelecka

Synteza analogów teta-defensyn oraz ocena właściwości antymikrobiotycznych i cytotoksycznych zsyntetyzowanych związków wobec wybranych szczepów bakteryjnych i linii komórkowych. 

 grudzień 2014 / lipiec 2016
Anna Wojtysiak

Substraty i niskocząsteczkowe inhibitory wybranych enzymów proteolitycznych z rodziny kallikrein. Synteza chemiczna i badania enzymatyczne.

luty 2015

 

Magdalena Brzezińska-Bodal

 

Charakterystyka specyficzności substratowej wybranych enzymów proteolitycznych z wykorzystaniem metod chemii kombinatorycznej. październik 2015

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Natalia Gruba
Treść wprowadzona przez: Natalia Gruba
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 stycznia 2017 roku, 10:51