Badania naukowe | Wydział Chemii

Badania naukowe

Pracowania Analityki Biochemicznej powstała w styczniu 2014 roku w ramach reorganizacji struktury Wydziału Chemii, a w jej skład weszło dwóch pracowników Katedry Chemii Bioorganicznej (obecnie Katedry Biochemii) kierowanej przez prof. dr hab. Krzysztofa Rolkę. Tematyka badawcza prowadzona w Pracowni to badania specyficzności substratowej enzymów proteolitycznych metodami chemii kombinatorycznej. Głównym obiektem badań są proteinazy wyizolowane z ludzkich komórek krwi – neutrofili (w tym nowo odkryta NSP4), oraz te zaangażowane w proces gojenia się ran z rodziny kallikrein. Na drodze syntezy chemicznej otrzymujemy wydajne i selektywne peptydy zawierające w sekwencji znaczniki fluorescencyjne. W ramach współpracy z ośrodkami medycznymi określamy poziom aktywności tych enzymów u osób chorych, co może przyczynić się do właściwej diagnozy.

Wspomniany proces gojenia się ran stanowi kolejny temat badań prowadzony przez członków Pracowni. Projektujemy i syntetyzujemy peptydy, których sekwencja składa się z peptydu wykazującego właściwości antymikrobiotyczne oraz peptydu stymulującego proliferację. Tak otrzymane koniugaty badamy na modelu ludzkiej skóry oraz określamy ich zdolność do hamowania wzrostu bakterii. 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Natalia Gruba
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 30 kwietnia 2014 roku, 11:53