Katedra Biochemii Molekularnej | Wydział Chemii

O nas

 

W 1970 roku w Instytucie Chemii, profesor Gotfryd Kupryszewski utworzył Zespół Naukowo-Badawczy (Grupę Problemową) Chemii Bioorganicznej. Zespół wchodził w skład Instytutu Chemii, a po utworzeniu w roku 1991 roku Wydziału Chemii funkcjonował w ramach wydziału. W roku 1996, w wyniku reorganizacji został przemianowany na Zakład Chemii Bioorganicznej, a ten w Katedrę Chemii Bioorganicznej w roku 1999. Profesor Krzysztof Rolka pełnił od roku 1996 funkcję kierownika Zakładu, potem Katedry Chemii Bioorganicznej. W wyniku ostatnich zmian w roku 2014, Katedra Chemii Bioorganicznej  została przekształcona w Katedrę Biochemii.

Praca naukowa prowadzona jest w trzech pracowniach:

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Agata Gitlin
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 grudnia 2014 roku, 12:02