Prace doktorskie

 • 30/09/2020

dr Anna Domaros

Modyfikowane transparentne warstwy przewodzące jako nowe materiały elektrodowe
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
Promotor pomocniczy: dr Iwona Dąbkowska
 
 • 25/09/2019

dr Sandra Brzeska

Charakterystyka chemosensorów opartych na sygnalizacyjnym układzie antrachinonu
Promotor: dr hab. Beata Dorota Grobelna, prof. UG
Promotor pomocniczy: dr Dorota Renata Zarzeczańska
 
 • 25/09/2019

dr Wioleta Lewandowska

Badanie korelacji pomiędzy właściwościami elektrochemicznymi i spektroskopowymi wybranych pochodnych 9,10-antrachinonu a ich aktywnością biologiczną
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
 
 • 04/07/2018

dr Patrycja Zięba-Meyer

Modyfikowane powierzchnie węglowe jako nowe materiały do badań elektrochemicznych
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
 
 • 27/09/2017

dr Elżbieta Czaczyk

Synteza nowych pochodnych 9,10-antrachinonu zawierających heterocykliczne fragmenty amin oraz badanie właściwości elektrochemicznych spektroskopowych i biologicznych wybranych pochodnych 
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
Promotor pomocniczy: dr Paweł Niedziałkowski
 
 • 05/10/2016

dr Anna Wcisło

Badania właściwości spektroskopowych i elektrochemicznych pochodnych chinonów w aspekcie rozpoznawania molekularnego
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
 
 • 05/03/2014

dr Justyna Czupryniak

Tytuł pracy: Studia nad właściwościami centrów chromoforowych, jonoforowych i  redox-aktywnych włączonych w struktury łańcuchów zawierających ugrupowania amidowe i aminowe
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
 
 •  01/07/2010
 
Tytuł pracy: Tautomeria, właściwości kwasowo-zasadowe i kompleksotwórcze wybranych pochodnych pirazyno-acetonitrylu
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
 
 • 29/06/2010
 
Tytuł pracy: Synteza pochodnych aminokwasów i eterów koronowych zawierających centra redoks aktywne i chromoforowe
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
 
 •  24/06/2008
 
Tytuł pracy: Studia nad właściwościami związków makrocyklicznych zawierających centra redoks aktywne
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
 
 • 13/02/2008
 
Tytuł pracy: Studia nad właściwościami koordynacyjnymi pochodnych azamakrocykli zawierających ugrupowania fluoroforowe
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
 
 • 05/02/2007
 
Tytuł pracy: Synteza funkcjonalizowanych układów azamakrocyklicznych
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
 
 •  30/06/2004
 
Tytuł pracy: Badanie metodami potencjometrycznymi i spektrofotometrycznymi oraz komputerowa symulacja równowag kompleksowania jonoforów
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
 
 • 12/11/2003
 
Tytuł pracy: Etery koronowe zawierające ugrupowania dansylowe jako potencjalne fluorojonofory  
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
 
 • 30/06/2003
 
 
Tytuł pracy: Pochodne antrachinonu jako potencjalne chromojonofory
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 2. Marzec 2014 - 21:26; osoba wprowadzająca: Paweł Niedziałkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Kwiecień 2023 - 17:02; osoba wprowadzająca: Paweł Niedziałkowski