Zarząd | Wydział Chemii

Zarząd

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Barbara Becker

Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Wiceprzewodniczący

dr hab. Dagmara Jacewicz

Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk

Wiceprzewodniczący

dr hab. Wojciech Kamysz

Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny
al. Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdańsk

Skarbnik

dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska

Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Sekretarz

dr inż. Andrzej Okuniewski

Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Członek Zarządu

dr Dariusz Wyrzykowski

Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krzysztof Żamojć
Treść wprowadzona przez: Krzysztof Żamojć
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 1 marca 2016 roku, 15:08