Pracownia Chemii Makromolekuł Biologicznych | Wydział Chemii