Pracownia Analizy Związków Naturalnych | Wydział Chemii