Pracownia Analityki i Diagnostyki Chemicznej | Wydział Chemii