fbpx Przedmioty do wyboru | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przedmioty do wyboru

Przedmioty do wyboru

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia II stopnia, studia stacjonarne – przedmioty fakultatywne

 

Zapisy na przedmioty fakultatywne dla 2 semestru odbywają się po rozpoczęciu roku akademickiego, na początku listopada

Studenci wybierają do realizacji na I roku studiów w semestrze 2 minimum 6 punktów ECTS

I ROK – SEMESTR 2 – przedmioty do wyboru

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

Forma zal.

ECTS

Analiza i wizualizacja danychdr hab. T. Puzyn, dr inż. K. Jagiełło, dr A. Gajewicz (WCh)

15*

 

30

45

Z

3

Chemia aerozoli morskichdr A. Lewandowska (WOiG)

30

 

 

30

Z

2

Fitoindykacja zbiorników wodnychdr hab. K. Banaś (WB)

 

30T**

 

30

Z

2

Ochrona brzegów morskichdr hab. L. Łęczyński (WOiG)

30

 

 

30

Z

2

Ochrona i zarządzanie zasobami genowymi roślin i zwierzątdr M. Górniak (WB)

15

 

 

15

Z

1

Radiochemia środowiska morskiegoprof. B. Skwarzec (WCh)

30

30

 

60

Z

4

Współczesne metody spektrometrii masdr M. Czerwicka (WCh)

30

15

 

45

Z

3

Zrównoważony rozwój regionu Morza Bałtyckiegodr A. Bielicka-Giełdoń (WCh)

30

15

 

45

Z

3

 

*Wykład w formie e-learningowej

**Zajęcia terenowe

 

Zapisy na przedmioty fakultatywne dla 3 semestru odbywają się na przełomie kwietnia i maja w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym te przedmioty będą realizowane

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów w semestrze 3 minimum 6 punktów ECTS

II ROK – SEMESTR 3 – przedmioty do wyboru

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

Forma zal.

ECTS

Analiza polarnych zanieczyszczeń środowiskadr hab. J. Kumirska (WCh)

30

 

 

30

Z

2

Bioindykacjadr K. Żółkoś (WB)

15

 

 

15

Z

1

Biotechnologia w ochronie środowiska i zdrowia człowiekaprof. P. Skowron, dr inż. J. Jeżewska-Frąckowiak, dr hab. A. Żylicz-Stachula (WCh)

30

 

 

30

Z

2

Ekologia ewolucyjna i behawioralnadr K. Wojczulanis-Jakubas, prof. L. Stempniewicz (WB)

30

 

 

30

Z

2

Light inducted reactions and processesprof. Adriana Zaleska-Medynska (WCh)

15

 

30

45

Z

3

Pobieranie i przygotowanie próbek do analizdr M. Paszkiewicz (WCh)

30

 

 

30

Z

2

Współczesne wyzwania w metodach QSAR dr hab. T. Puzyn (WCh)

30

 

 

30

Z

2

Zagrożenia ekosystemów polarnych – dr A. Panasiuk-Chodnicka, dr S. Mudrak, prof. M. Żmijewska (WOiG)

15

 

 

15

Z

1

Zastosowanie technik satelitarnych w badaniach środowiskadr hab. A. Krężel, dr K. Bradtke (WOiG)

30

 

15

45

E

3

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 sierpnia 2020 roku, 20:37