fbpx Program studiów | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Program studiów

Ochrona Środowiska - studia II stopnia

OCHRONA ŚRODOWISKA

Tok kształcenia

2020 - 2022

Rodzaj studiów

studia II stopnia, 2-letnie, magisterskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Na każdym semestrze student powinien uzyskać minimum 30 punktów ECTS z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru)

SEMESTR 1

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Analiza śladowych zanieczyszczeń w środowisku

15

 

30

45

E

4

Chemiczna i radiochemiczna analiza śladowa

15

15

30

60

E

5

Ekotoksykologia

15

15

15

45

E

4

Globalny system hydroklimatyczny

15

 

 

15

Z

1

Gospodarka odpadami

15

 

30

45

Z

4

Planowanie przestrzenne

15

30

 

45

E

4

Podstawy genetyki i inżynierii genetycznej

30

 

 

30

Z

2

Siedliskoznawstwo

 

15T*

 

15

Z

1

Statystyka w ochronie środowiska

15

 

15

30

Z

2

Modelowanie w ochronie środowiska

15

 

15

30

Z

2

Komercjalizacja wyników badań

5

 

 

5

Z

1

SEMESTR 1

155

75

135

365

4

30

 

SEMESTR 2

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Polityka ochrony środowiska

45

 

 

45

Z

4

Procesy jednostkowe w inżynierii środowiska

15

 

30

45

E

4

Różnorodność biologiczna

15

 

30

45

E

4

Język angielski II

 

30

 

30

Z

2

Seminarium**

 

30

 

30

Z

4

Pracownia specjalizacyjna**

 

 

45

45

Z

6

Przedmioty do wyboru

90

90

Z/E

6

SEMESTR 2

165

60

105

330

2

30

ROK I

320

135

240

695

6

60

 

SEMESTR 3

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Ochrona środowiska morskiego

30

 

 

30

E

2

Komunikacja interpersonalna

15

 

 

15

Z

1

Działalność przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu

30

 

 

30

Z

2

Pracownia magisterska**

 

 

90

90

Z

14

Seminarium magisterskie**

 

30

 

30

Z

5

Przedmioty do wyboru

90

90

Z/E

6

SEMESTR 3

165

30

90

285

1

30

 

SEMESTR 4

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Prawo działalności gospodarczej

30

 

 

30

Z

2

Pracownia magisterska**

 

 

90

90

Z

12

Seminarium magisterskie**

 

30

 

30

Z

5

Praktyka zawodowa

zal

4

Egzamin magisterski

E

7

SEMESTR 4

30

30

90

150

1

30

ROK II

195

60

180

435

2

60

* ćwiczenia terenowe

**przedmioty prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską

 

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 sierpnia 2020 roku, 20:22