fbpx Program studiów | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Program studiów

Ochrona Środowiska - studia I stopnia

OCHRONA ŚRODOWISKA

Tok kształcenia

2020 – 2023

Rodzaj studiów

studia I stopnia, 3-letnie, licencjackie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Na każdym semestrze student powinien uzyskać 30 punktów ECTS z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru)

SEMESTR 1

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

BiHP i ergonomia

15

 

 

15

Z

1

Biologia

30

 

 

30

Z

2

Chemia ogólna

15

30

 

45

E

7

Matematyka

30

45

 

75

E

8

Ochrona własności intelektualnej

15

 

 

15

Z

1

Przedmiot humanistyczny I

30

 

 

30

Z

2

Fizyka

30

15

 

45

E

7

Wstęp do przedsiębiorczości

30

 

 

30

Z

2

SEMESTR 1

195

90

0

285

3

30

 

SEMESTR 2

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Biologia

15

 

60

75

E

7

Chemia nieorganiczna

15

15

30

60

E

5

Ekologia

30

15 + 15T

 

60

E

6

Hydrobiologia

30

15

 

45

E

4

Meteorologia i klimatologia

15

30

 

45

E

4

Technologia informacyjna

 

 

30

30

Z

2

Przedmiot humanistyczny II

30

 

 

30

Z

2

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

zal

0

SEMESTR 2

135

120

120

375

5

30

ROK I

330

210

120

660

8

60

 

SEMESTR 3

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Chemia analityczna

15

15

30

60

E

5

Chemia organiczna

30

15

30

75

E

6

Geologia

30

15

 

45

Z

3

Hydrologia

15

30

 

45

E

4

Mikrobiologia

30

 

30

60

E

6

Zagrożenia cywilizacyjne i rozwój zrównoważony

15

15

 

30

Z

2

Język angielski

 

60

 

60

Z

4

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

zal

0

SEMESTR 3

135

180

90

405

4

30

 

SEMESTR 4

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Chemia fizyczna

30

 

30

60

E

4

Funkcjonowanie ekosystemów morskich

30

 

 

30

Z

2

Geomorfologia i gleboznawstwo

15

15

 

30

Z

2

Monitoring środowiska

45

 

45

90

E

6

Ocena oddziaływania na środowisko

15

15

 

30

Z

2

Ochrona przyrody

15

15T

 

30

E

2

Prawo w ochronie środowiska

15

30

 

45

Z

3

Język angielski

 

60

 

60

Z, E

4

Przedmioty do wyboru*

75

75

Z

5

SEMESTR 4

240

135

75

450

4

30

ROK II

375

315

165

855

8

60

 

SEMESTR 5

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Biochemia

15

 

30

45

E

4

Antropogeniczne przekształcanie środowiska morskiego

30

 

 

30

E

2

Inżynieria środowiska

30

15

30

75

E

6

Toksykologia

30

15

 

45

Z

3

Struktura i funkcjonowanie ekosystemów lądowych

15

 

 

15

Z

1

Przedmioty do wyboru*

210

210

E/Z

14

SEMESTR 5

330

30

60

420

3

30

 

SEMESTR 6

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Ekonomia w ochronie środowiska

15

15

 

30

Z

2

Pracownia dyplomowa**

 

 

60

60

Z

5

Seminarium dyplomowe**

 

30

 

30

Z

3

Praktyka zawodowa

zal

6

Przedmioty do wyboru*

150

150

E/Z

10

Egzamin dyplomowy

E

4

SEMESTR 6

165

45

60

270

1

30

ROK III

495

75

120

690

4

60

*różna forma zajęć

**przedmioty prowadzone w wybranej Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę dyplomową

 

Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 11 września 2020 roku, 21:14